Startdatum: 05-10-2023
Instelling: Logopedie Bij Ons

Aard: cursus
Cursusdata: Donderdag 5 en 12 oktober van 19.30 tot 22.00 uur.
Docent: Lidwine Schoonhoff, (preverbaal) logopedist en si therapeut
Locatie-plaatsnaam: Online via Zoom
Locatie-adres: nvt
Studieduur: 5 uur
Studiebelasting-uren: 15 uur inclusief voorbereidende opdrachten
Lestijden: 2 avonden van 19.30 tot 22.00 uur.
Kosten: 175 euro
Aantal deelnemers: 15
Diplomering: 15 punten voor het KP register en een certificaat voor herregistratie in het register preverbale logopedie van de NVLF
Doelgroep: preverbaal logopedisten

Cursusinhoud:

Krijgt u als logopedist regelmatig baby’s aangemeld die probleemloos uit de borst drinken, maar niet (meer) uit de fles kunnen of willen drinken? Wilt u deze vaak wanhopige en gestreste ouders kunnen helpen met een succespercentage van meer dan 99 procent? Volg dan deze masterclass over flesweigeren. De vernieuwde masterclass is het afgelopen jaar met veel enthousiasme ontvangen door de Nederlandse èn Vlaamse preverbaal logopedisten.

Doelgroep:

De masterclass is toegankelijk voor logopedisten, die geregistreerd staan in het Register preverbale logopedie van de NVLF en/of tenminste een tweedaagse cursus eet- en drinkproblemen bij (jonge) kinderen hebben gevolgd (NL of BE). De groep bestaat uit maximaal 15 deelnemers.

Programma:

In vijf uur tijd wordt de theorie behandeld die helpt om het ontstaan van dit probleem écht te doorgronden en bespreekt Lidwine haar in de praktijk beproefde methode met succesgarantie voor baby’s tot 5 á 6 maanden. Daarnaast ontvangt u een aantal kennisclips, waarin onder meer basiskennis over borstvoeding in combinatie met werken en informatie over het onderzoek, dat tot nu toe is gedaan naar de methode. Tijdens de masterclass is er ruime gelegenheid tot het stellen van vragen en bestaat de mogelijkheid om eigen casuïstiek in te brengen en te bespreken. Na deze masterclass bent u in staat om op een efficiënte en effectieve wijze, met zowel wetenschappelijke als praktische kennis, ouders te begeleiden om hun borstgevoede baby uit de fles te leren drinken.

Inhoud

 1. Tijdens de masterclass komen de volgende onderwerpen aan bod:
  Theoretische achtergrond
  Reflexen, motorisch leren, verklaring ontstaan flesweigeren, basiskennis over borstvoeding in combinatie met werken, kolven, bewaren en afbouwen van de borstvoeding
 2. De aanpak van flesweigeren
  Basisprincipes, uitgangspunten, anamnese en onderzoek, behandelmethode, keuzeproces, ouderbegeleiding en nazorg, resultaten van deze methode
 3. Casuïstiek
 4. Preventie en voorlichting

Voorbereidende opdrachten

De voorbereidende opdrachten bestaan onder meer uit een verdieping in de theorie door het lezen van een aantal Hoofdstukken uit het boek Eet- en drinkproblemen bij baby’s en jonge kinderen (mw. L. van den Engel-Hoek et al, 2018) en verschillende digitale artikelen met een verwerkingsopdracht. U dient de verwerkingsopdracht met vragen over de theorie en de verzamelde gegevens met betrekking tot eigen casuïstiek vooraf in te leveren. De voorbereidende opdrachten worden gedeeld in google classroom. Voor deelname aan de classroom dient u te beschikken over een google account.

Competenties

 • U heeft kennis van de theoretische achtergrond mbt de ontwikkeling van de reflexen en kan op basis van deze kennis een verklaring geven voor het ontstaan van het probleem flesweigeren.
 • U heeft basiskennis van borstvoeding in combinatie met werken, het kolven en afbouwen van de borstvoeding om ouders te begeleiden bij het behalen van hun borstvoedingsdoelen.
 • U heeft kennis van de basisprincipes en uitgangspunten voor behandeling en kan op basis daarvan het plan van aanpak motiveren aan ouders.
 • U heeft kennis van de specifieke aandachtspunten voor de anamnese en het onderzoek bij het probleem flesweigeren en kan op basis van de informatie verkregen uit de anamnese en het onderzoek een keuze maken welke behandelmethodiek gevolgd zal worden bij de behandeling.
 • U heeft kennis van de wetenschappelijke onderzoeken die tot nu toe hebben plaats gevonden en de resultaten van de behandeling volgens de ontwikkelde methode.
 • U bent in staat om algemene adviezen om het flesweigeren te verhelpen naar waarheid te beoordelen.
 • U bent in staat om te reflecteren op uw eigen handelen en verbeterpunten voor behandeling te formuleren.
 • U bent in staat om middels een plan van aanpak op een efficiënte en effectieve wijze ouders te begeleiden om hun borstgevoede baby uit de fles te leren drinken.
 • U heeft kennis van de adviezen om het probleem flesweigeren te voorkomen en heeft praktische handvatten voor de samenwerking met andere disciplines.

Accreditatie en certificaat

Deze masterclass is door de StADAP geaccrediteerd met 15 KP punten. Voor de toekenning van accreditatie is het inleveren van de voorbereidende opdrachten en het invullen van het evaluatieformulier vereist.

Na afloop ontvangt u tevens een certificaat voor deelname aan de masterclass en het maken van de voorbereidende opdrachten. Dit certificaat kunt u gebruiken voor herregistratie in het register voor preverbale logopedie van de NVLF.

Indien u de voorbereidende opdrachten niet heeft ingeleverd, maar wel 100% aanwezig was tijdens de masterclass, ontvangt u een certificaat voor deelname aan de masterclass met 5 studiebelastingsuren.

Persoonlijke begeleiding en bevordering deskundigheid

Indien u na het volgen van de masterclass nog vragen heeft en specifieke casuïstiek wilt bespreken, dan kunt u daarvoor altijd contact opnemen met Lidwine. De persoonlijke begeleiding en deskundigheidsbevordering is gratis en daarvoor worden dus geen kosten in rekening gebracht.

Meer informatie

Wilt u meer informatie over de masterclass en u aanmelden?

Kijk dan op www.logopediebijons.nl/masterclass-flesweigeren/

Categorieën