Startdatum: 01-10-2023
Instelling: Pearson Benelux B.V.

Aard: E-learning
Cursusdata: Op elk moment
Docent: Janneke de Waal-Bogers
Locatie-plaatsnaam: Online
Studiebelasting-uren: 7 uur, waarvan 3 uur E-learning en 4 uur zelfstudie
Kosten: € 190,00
Diplomering: De training is geaccrediteerd bij St. ADAP met 6 punten voor logopedisten.
Doelgroep: De training is bedoeld voor logopedisten.

Cursusinhoud:

Meertalige kinderen met leesproblemen of dyslexie

  • Signaleren van leesproblemen bij meertalige kinderen
  • Diagnostiek van leesproblemen bij meertalige kinderen
  • Behandelen van leesproblemen en het begeleiden van het technisch leesproces
  • Ontwikkeld door Janneke de Waal-Bogers
  • In eigen tijd en op eigen tempo te volgen

Voor meer informatie zie onderaan deze pagina.

Specificaties

Type training Online zelfstudie
Hoofdcategorie Taal/Spraak
Toepassingsgebied Taal, Taal/Spraak Tests

Inhoud
Meertalige kinderen die leren lezen nemen hierbij hun meertalige achtergrond mee. Dit hoeft geen problemen te geven, maar dit kan wel. Het diagnosticeren van mogelijke leesproblemen of dyslexie is daarom complex. Om te bepalen welke interventies en ondersteuning deze kinderen nodig hebben bij het leren lezen is het belangrijk om kennis te hebben van de relatie tussen meertaligheid en (leren) lezen. Tijdens deze training wordt dit hele proces besproken, van signaleren naar onderzoek en het begeleiden meertalige kinderen tijdens het leren lezen.

Onderwerpen
Tijdens deze training komen de volgende onderwerpen aan bod:
-Het technisch leesproces;
-De taalontwikkeling van meertalige kinderen;
-Het signaleren van leesproblemen bij meertalige kinderen;
-Diagnostiek van leesproblemen bij meertalige kinderen;
-Behandelen van leesproblemen en het begeleiden van het technisch leesproces bij meertalige kinderen.

Leerdoelen
Na het volgen van de training:
-Heeft de cursist basiskennis over de taalontwikkeling van meertalige kinderen;
-Weet  de cursist welke verschillen en overeenkomsten er zijn tussen het technisch leesproces van eentalige en
meertalige kinderen;
-Kan de cursist problemen met het leren lezen bij meertalige kinderen signaleren;
-Weet de cursist hoe diagnostiek van leesproblemen bij meertalige kinderen het beste kan worden gedaan;
-Heeft de cursist inzicht in de belangrijkste principes bij het begeleiden van het leesproces en de behandeling van
leesproblemen en/of dyslexie bij meertalige kinderen.

Startdatum
Op elk moment

Studiebelasting
E-learning: 3 uur
Zelfstudie: 4 uur

Trainer
Janneke de Waal-Bogers

Accreditatie
De training is geaccrediteerd bij St. ADAP met 6 punten voor logopedisten.

Categorieën