METAPHON: behandeling van fonologische stoornissen bij kinderen

/METAPHON: behandeling van fonologische stoornissen bij kinderen

METAPHON: behandeling van fonologische stoornissen bij kinderen

Startdatum: 10-04-2018
Instelling: Y-logopedie

Aard: Tweedaagse cursus. De therapie is onmiddellijk toepasbaar. Behandeling volgens de metaphonmethode, tevens volgens de methode van Hodson & Paden.
Cursusdata: 10 april en 18 mei 2018 in Sevenum, Limburg
Docent: Yvette Ribbe, logopedist en klinisch linguïst. Meer informatie over docenten zie hieronder.
Locatie-plaatsnaam: Overveen (Noord-Holland) en Sevenum (Zuid-Limburg
Locatie-adres: Volgt later
Studieduur: 2 dagen.
Studiebelasting-uren: 25 geaccrediteerde uren.
Lestijden: 9.30 - 17.00 uur.
Kosten: € 410 incl koffie thee en heerlijke lunch.
Diplomering: accreditatie wordt aangevraagd voor 25 geaccrediteerde punten
Doelgroep: Logopedisten behandelend in de vrije vestiging, ziekenhuizen en scholen. Logopedisten diagnoses stellend in audiologische centra, spraaktaal-teams e.d

Cursusinhoud:

Theorie, onderzoek en behandeling van fonologische stoornissen.

Therapie volgens Metaphon en volgens Hodson & Paden
Kinderen met een fonologische stoornis vereenvoudigen hun spraak omdat zij problemen hebben met de betekenisonderscheidende functie van klanken. Toch krijgen zij, bij gebrek aan kennis over de juiste therapie vaak een spraakmotorische behandeling, alsof het om een fonetische stoornis zou gaan.

De Metaphontherapie is ontwikkeld voor het onverstaanbare kind van 3.6 tot 6 jaar. Metaphon kan worden aangepast aan doelgroepen met een bijkomende stoornis als schisis, slechthorendheid of een verstandelijke handicap. Daarnaast wordt aandacht besteed aan de therapie van Hodson & Paden, geschikt voor de behandeling van kinderen vanaf 2 jaar.

De cursus is zeer praktijkgericht; de twee cursusdagen worden met een tussentijd van minimaal drie behandelweken gegeven, zodat er al enige praktijkervaring kan worden opgedaan en op de tweede dag besproken. Met ondersteuning van filmpjes wordt duidelijk hoe vereenvoudigingsprocessen in de spraak behandeld kunnen worden.

Docent
De cursus wordt vanaf medio 2016 gegeven door Yvette Ribbe, logopedist, klinische linguïst en logopediewetenschapper. Zij neemt na een jaar van voorbereiding de cursus over van Wil Leijdekker, logopedist, onderwijspedagoog en bewerkster, vertaalster van de Metapbon-box.

Informatie en aanmelden:

Yvette Ribbe

Tel: 06-4999 3327
www.metaphon.nl

Categorieën

2018-03-20T15:58:29+00:00