Startdatum: 14-11-2022
Instelling: HAN

Aard: Post HBO Cursus
Cursusdata: 14-11-2022 / 21-11-2022
Docent: Corine Vernooij, Clementine Wentink, Chantal Koppens-Donkers
Locatie-plaatsnaam: Nijmegen
Locatie-adres: Groenewoudseweg 1
Studieduur: 2,5 dagen
Studiebelasting-uren: 36 uur
Lestijden: 09:30 - 16:30
Kosten: € 850,- (€ 750,- leden NVD, DCN, DNO, VBVD, CODIE, EADV, EN en FOOD)
Diplomering: Accreditatie 28 punten (KNGF-AF), 30 punten (Chronisch Zorgnet), 28,5 punten (ADAP), 28 punten (SKJ), 24 punten (SKF), 16 punten (Kwaliteitsregister Stoppen met roken), 16 punten (ABAN), 18 punten (V&V), op verzoek (per mail): VSR, NAPA, SKB-E, Registerplein

Cursusinhoud:

14-11-2022

VOOR WIE

 • Artsen
 • Diëtisten
 • Fysiotherapeuten
 • Ergotherapeuten
 • Logopedisten
 • Oefentherapeuten
 • Verpleegkundigen
 • Praktijkondersteuners
 • Maatschappelijk werkers
 • Jeugdzorgwerkers

MOTIVERENDE GESPREKSVOERING

Volg de training Motiverende Gespreksvoering
Gedragsverandering is meestal een langzaam en moeizaam proces. Tegenstrijdige gevoelens en gedachten kunnen het veranderingsproces van de cliënt belemmeren. Met Motiverende Gespreksvoering krijgen jij en je cliënt meer grip op dit proces. Je gaat doelgericht in gesprek om de eigen motivatie en bereidheid tot verandering van de cliënt te versterken. Je verbetert de effectiviteit van je persoonlijk handelen door op gerichte wijze in gesprek te gaan over gedragsverandering. Samen met je cliënten, respectvol, met compassie en vraaggestuurd.

Toepassing in eigen praktijk
Volg je de training bij de HAN, dan weet je zeker dat je aan de slag gaat met Motiverende Gespreksvoering zoals het bedoeld is en bewezen effectief blijkt. Toepassing in eigen praktijk is altijd onderdeel van de training. Je voert gesprekken met cliënten. Op de laatste dag analyseer je deze gesprekken met de trainer en medecursisten. Met een meetinstrument/checklist beoordeel je je vaardigheden in Motiverende Gespreksvoering. Kortom, je brengt het geleerde direct in praktijk.

Deskundige en ervaren trainers
Onze trainers hebben ruime ervaring met MGV en bij voorkeur ook met het werkveld van de cursisten. Trainers die lid zijn van MINT (Motivational Interviewing Network of Trainers) komen regelmatig bijeen om kennis uit te wisselen, te trainen en nieuwe onderzoeken te bespreken. Onze trainers organiseren jaarlijks een intervisiedag. Zo blijven zij voortdurend in ontwikkeling en op de hoogte van de laatste inzichten.

TOELATING

 • Je werkt in de gezondheidszorg.
 • Je begeleidt cliënten.
 • Je denkt en werkt op hbo-niveau.
 • Je hebt een passieve beheersing van het Engels (lezen en verstaan).
 • Je kunt voor de praktijkopdracht audio-opnamen maken van gesprekken met cliënten.

PROGRAMMA

De basistraining Motiverende Gespreksvoering bestaat uit een mix van theorie, inleidingen, demonstraties, videoanalyses, rollenspelen, discussies, praktijksimulaties en oefeningen. Daarnaast is er veel aandacht voor praktische vaardigheden.

Onderwerpen

 • Motivatie: wat motiveert je en hoe komt motivatie tot stand?
 • Motiverende Gespreksvoering: definitie, spirit en discrepantie met je huidige werkwijze.
 • De 4 processen: verbinden, focussen, ontlokken, plannen.
 • Stages of change: gedragsverklaringsmodel, fasering, herkenning.
 • Basistechnieken: open vragen, bevestigen, samenvatten, reflectief luisteren.
 • Het geven van informatie en advies.
 • Focussen in gesprek, diverse vormen.
 • Ambivalentie exploreren.
 • Verandertaal en behoudtaal: uitnodigen tot en versterken van verandertaal.
 • Omgaan met wrijving, weerstand.
 • Meetinstrument/checklist voor het beoordelen van gesprekken.

COMPETENTIES

 • Theoretische en conceptuele achtergrond van Motiverende Gespreksvoering.
 • Attitude, basistechnieken en specifieke gespreksvaardigheden.
 • Beoordeling eigen vaardigheden rondom Motiverende Gespreksvoering.

WERKWIJZE

 • Je voert gesprekken met cliënten. Op de laatste dag analyseer je deze gesprekken met de trainer en medecursisten. Met een meetinstrument/checklist beoordeel je je vaardigheden in Motiverende Gespreksvoering.

TOETSING

Bovenstaande beoordeling geldt als afsluitende toets.

RESULTAAT

 • Certificaat. Bij volledige participatie en minimaal een voldoende voor de toets ontvang je een certificaat, gebaseerd op de contacturen, het bestuderen van literatuur en trainen van vaardigheden in eigen praktijk. Het aantal accreditatiepunten varieert per accrediterende instantie
 • Bewijs van deelname. Bij onvoldoende participatie en/of een onvoldoende voor de toets ontvang je een bewijs van deelname met het aantal studiebelastinguren (niet geaccrediteerd) gebaseerd op de gevolgde contacturen.

TOELICHTING OP DE KOSTEN

 • Inclusief (digitaal) studiemateriaal, koffie/thee en lunch.
 • Je betaalt de kosten voor de startdatum.
 • Betaling in 2 termijnen is mogelijk. Hiervoor betaal je € 50 extra. Vermeld in het aanmeldingsformulier ‘termijnbetaling’ in het opmerkingenveld.
 • Leden van een relevante beroepsvereniging ontvangen korting. Vermeld in het aanmeldformulier naam en lidmaatschapsnummer van de beroepsvereniging.

DOOR WIE

Coördinatie

 • Melissa Zevenhoven

Trainers

 • Corine Vernooij
 • Clementine Wentink
 • Chantal Koppens-Donkers

SAMENWERKING

De training is ontwikkeld door mensen in het werkveld en wordt mede mogelijk gemaakt door:

 • Stichting Voedingscentrum Nederland;
 • ZonMw;
 • Diabetes and Nutrition Organization (DNO).

Projectgroep
Deze training wordt actueel gehouden en aangepast door een projectgroep bestaande uit:

 • Corine Vernooij, lid MINT, Motivational Interviewing Network of Trainers, freelance docent/trainer bij Corine Vernooij, Mens & Motivatie;
 • Clementine Wentink, lid MINT, Motivational Interviewing Network of Trainers, diëtist Jeroen Bosch Ziekenhuis, ‘s Hertogenbosch;
 • Melissa Zevenhoven, docent Voeding en Diëtetiek, projectleider, Academie Paramedische Studies, HAN University of Applied Sciences.

Ontwikkeling van training
De training is ontwikkeld door mw. C.J.E. Aarsen en mw. drs. F.J.M. Spikmans, Stichting Voedingscentrum Nederland met behulp van de klankbordgroep:

 • Dhr. R. Bes, MI-trainer/adviseur, Stichting Centre for Motivation & Change, Postbus 1200 CA Hilversum, www.motivationalinterview.nl;
 • Dhr . prof.dr.ir. J. Brug, hoogleraar Determinanten van de Volksgezondheid, Instituut voor Maatschappelijke Gezondheidszorg, Erasmus Medisch Centrum, Rotterdam, hoogleraar Voedingsgedrag, Capaciteitsgroep Gezondheidsvoorlichting, Universiteit Maastricht;
 • Dhr. drs. M.E. Havinga, docent Communicatie en stage, Hanzehogeschool Groningen, Voeding & Diëtetiek/Food and Business;
 • Mw. M.E. Linden-Wouters, docent Communicatie en voorlichtingskunde, Hogeschool van Arnhem en Nijmegen, Voeding & diëtetiek;
 • Mw. J. Murris, diëtist, Amsterdam Thuiszorg, regio Zuid-Oost;
 • Mw. C. Vernooij, lid MINT, Motivational Interviewing Network of Trainers, freelance docent/trainer bij Corine Vernooij, Mens & Motivatie.

Inschrijven? Klik hier

Categorieën