Startdatum: 23-04-2024
Instelling: Hogeschool Arnhem en Nijmegen

Aard: Post-HBO
Cursusdata: 23-04-2024, Vervolg: 04-06-2024
Docent: Corine Vernooij
Locatie-plaatsnaam: Nijmegen
Locatie-adres: Groenewoudseweg 1
Studieduur: 2 dagen
Studiebelasting-uren: 21 uur, waarvan 14 contacturen en 7 uur zelfstudie
Lestijden: 09.30 - 17.30 uur
Kosten: € 750 en € 650 voor leden Chronisch ZorgNet
Diplomering: Accreditatie 16 punten (Kwaliteitshuis Fysiotherapie), 15 punten (Chronisch ZorgNet), ADAP (in aanvraag), V&V (in aanvraag)
Doelgroep: logopedisten e.a.

Cursusinhoud:

Heb je een basistraining Motiverende Gespreksvoering (Motivational Interviewing) bij de HAN afgerond? In de vervolgtraining ga je verder met je individuele ontwikkeling. Je ontwikkelt daarnaast inzicht en vaardigheden die kunnen bijdragen aan de positieve gezondheid van mensen. In deze vervolgtraining leer je om Motiverende Gespreksvoering nog krachtiger in te zetten. In de basistraining maakte je kennis met de uitgangspunten en toepassing van Motiverende Gespreksvoering (MGV). In de e-learning ben je verder gegaan met je individuele ontwikkeling. In deze vervolgtraining gaan we nog een stap verder: de focus ligt nu op de verdieping van zowel je grondhouding, het toepassen van de vier processen en het gebruiken van de basistechnieken. Allemaal gericht op het nog effectiever en succesvoller kunnen begeleiden van de gedragsverandering van jouw cliënten.

DESKUNDIGE EN ERVAREN TRAINERS

De trainers, die deze vervolgtraining verzorgen, hebben ruime ervaring met Motiverende Gespreksvoering. Zij zijn lid van het netwerk MINT: het Motivational Interviewing Network of Trainers. Leden van dit netwerk komen bijeen om kennis uit te wisselen, te trainen en nieuwe onderzoeken te bespreken. Onze trainers nemen regelmatig deel aan MINT-bijeenkomsten. Zo blijven ze ook voortdurend in ontwikkeling en op de hoogte van de laatste inzichten.

PROGRAMMA

Dit trainingstraject omvat 2 dagen training, met ongeveer vier weken tussen dag 1 en dag 2. Daarnaast zijn de voorbereidings- en tussentijdse opdrachten een wezenlijk onderdeel van dit traject.

De training bestaat uit een mix van theorie, zelfstudie, inleidingen, demonstraties, rollenspelen met een trainingsacteur, discussies, praktijksimulaties, creatieve werkvormen en oefeningen.

Onderwerpen

 • Voorbereiding: opname van een gesprek met een cliënt, aan de hand hiervan beoordeel je jouw eigen vaardigheden in MGV en formuleer je ontwikkeldoelen, deze vormen voor jezelf een rode draad gedurende de training.
 • Theoretische achtergrond en vooral praktische werkvormen gericht op verdieping van jouw vaardigheden in het werken vanuit de spirit, vier processen en basistechnieken van MGV.
 • Specifieke aandacht voor: diverse vormen van reflectief luisteren en bevestigen, het ontlokken en versterken van verandertaal en het omgaan met wrijving.
 • Eén dagdeel wordt er gewerkt met een trainingsacteur.
 • Er wordt ingegaan op de impact van een motiverende werkcontext/werkomgeving.

COMPETENTIES

 • Jezelf beoordelen in de toepassing van Motiverende Gespreksvoering en vervolgens individuele ontwikkeldoelen formuleren na kritische analyse van je attitude en vaardigheden.
 • Verdieping in het werken vanuit de spirit van MGV, alsmede een verdieping in het werken volgens de vier processen: verbinden, focussen, ontlokken en plannen.
 • Verdieping in het toepassen van de basistechnieken: open vragen, reflectief luisteren, bevestigen en ondersteunen, samenvatten. Daarnaast in het geven van informatie en advies.
 • Het bereiken van een hoger niveau in het versterken en uitlokken van verandertaal.
 • Een hoger niveau behalen in de ontwikkeldoelen die je eerder zelf formuleerde.

WERKWIJZE

De toepassing in jouw eigen praktijk is onderdeel van de training. Als voorbereidende opdracht maak je een audio-opname van een gesprek met een cliënt en beoordeel je je vaardigheden in Motiverende Gespreksvoering met een checklist/meetinstrument. Aan de hand hiervan formuleer je ontwikkeldoelen. De trainingsdagen staan vervolgens in het teken van het verdiepen van jouw vaardigheden in het toepassen van de spirit, de vier processen en de basistechnieken. Jouw geformuleerde ontwikkeldoelen vormen voor jezelf een rode draad in deze training. Daarbij zal voortdurend het ontlokken en versterken van verandertaal centraal staan. De ingebrachte praktijksituaties staan steeds centraal in de diverse werkvormen, zo ook in het werken met de trainingsacteur.

TOETSING

 • Met behulp van een meetinstrument/checklist beoordeel je jouw vaardigheden in Motiverende Gespreksvoering. Jouw ingevulde checklist plaats je vooraf aan de training op OnderwijsOnline. Aan het einde van de eerste trainingsdag formuleer je ontwikkeldoelen.
 • Vooraf aan de tweede trainingsdag noteer je jouw ervaringen in het werken aan jouw ontwikkeldoelen en dit plaats je ook op OnderwijsOnline.
 • Aan het einde van de tweede trainingsdag formuleer je actiepunten voor het bereiken van een hoger niveau in de toepassing van MGV in jouw praktijk.

RESULTAAT

 • Certificaat: bij volledige participatie (100% aanwezigheid) en indien je hebt voldaan aan de voorwaarden voor ‘toetsing’ ontvang je een certificaat met accreditatiepunten, gebaseerd op de voorbereidingsopdracht, contacturen, het bestuderen van literatuur en het trainen in eigen praktijk.
 • Bewijs van deelname: bij onvoldoende participatie en/of indien niet is voldaan aan de voorwaarden zoals omschreven bij ‘toetsing’ ontvang je een bewijs van deelname met het aantal gevolgde contacturen (niet geaccrediteerd).

TOELICHTING OP DE KOSTEN

 • Inclusief (digitaal) studiemateriaal, koffie en thee.
 • Je betaalt de kosten voor de startdatum.
 • Betaling in maximaal 3 termijnen is mogelijk. Hiervoor betaal je € 24 extra.
 • Leden van Chronisch ZorgNet ontvangen korting. Vermeld in dit geval ‘aangesloten bij CZN’ in het opmerkingenveld.

SAMENWERKING

Ontwikkeling van training
Deze MGV vervolgtraining is ontwikkeld door Corine Vernooij, in samenwerking met Clementine Wentink.

Projectgroep
Deze training wordt actueel gehouden en aangepast door een projectgroep bestaande uit:

 • Corine Vernooij, lid MINT, Motivational Interviewing Network of Trainers, freelance docent/trainer bij Corine Vernooij, Mens & Motivatie;
 • Clementine Wentink, lid MINT, Motivational Interviewing Network of Trainers, diëtist Jeroen Bosch Ziekenhuis, ‘s Hertogenbosch;
 • Melissa Zevenhoven, docent Voeding en Diëtetiek, projectleider, Academie Paramedische Studies, HAN University of Applied Sciences.

Direct contact
024 – 35 11 030
E team.LLO.APS@han.nl 

Meer weten over paramedische vervolgopleidingen aan de HAN?
Ga naar: https://www.han.nl/studeren/studierichtingen/gezondheid-en-sport/zorg-en-vitaliteit/paramedische-vervolgopleidingen/

Categorieën