Startdatum: 03-02-2022
Instelling: ITON Instituut voor toegepaste Neurowetenschappen

Aard: Cursus
Cursusdata: 3-2-2022 en 16-2-2022 of 8-9-2022 en 28-9-2022.
Docent: Evelijn Raven-Takken Logopedist en Ed Janssen Fysiotherapeut, cursuscoördinator ITON en Mylène Bon Logopedist, klinisch linguïst
Locatie-plaatsnaam: Leiden
Locatie-adres: ECC Leiden, Haagse Schouwweg 10, 2332 KG Leiden
Studieduur: 2 dagen
Lestijden: 09.30 - 16.30 uur
Kosten: Inschrijfgeld: € 30,- | Kosten: € 500,-
Aantal deelnemers: 25
Diplomering: geaccrediteerd door StADAP met 25 punten.
Doelgroep: Logopedisten v+ diverse andere (para)medici

Cursusinhoud:

Neurorevalidatie voor Logopedisten-voorjaar 2022

Duur: 2 dagen 3, 16 februari 2022
Aanvang: 09:30

Locatie: ECC Leiden, Haagse Schouwweg 10, 2332 KG Leiden

Over de invloed van cognitieve en gedragsmatige stoornissen na hersenbeschadiging op logopedische diagnostiek en behandeling.

Zie jij in de dagelijkse praktijk regelmatig mensen met logopedische problemen na hersenbeschadiging (bijv. afasie, dysartrie, dysfagie)? Dan is het belangrijk om tijdens je diagnostiek en behandeling rekening te houden met de invloed van cognitieve problematiek.

In deze cursus wordt o.a. aandacht besteed aan problemen op het gebied van motoriek, sensibiliteit, verwerking van visuele informatie, herkenning, aandacht, inzicht en executieve functies zoals het nemen van initiatief. Dit alles in relatie tot logopedische problematiek. Mede aan de hand van een casusopdracht wordt er een directe link gelegd met jouw dagelijkse praktijk. De cursus wordt gegeven door ervaren ITON- docenten en logopedisten uit de ‘neuropraktijk’.

Donderdag 3 februari 2022
09:30
Overzicht van cognitieve problemen na hersenbeschadiging. Globaal overzicht van relevante hersenstructuren. Welke stoornissen kunnen het functioneren en de communicatie beïnvloeden? O.a. over aandacht (w.o. neglect), inzicht, geheugen, executieve functies en de invloed van visuele verwerkingsstoornissen.
11:15
Inzichten in de samenhang van cognitieve veranderingen aan de hand van het Cognitive Disability Model (CDM-r) en daarmee samenhangende mogelijkheden tot leren
12:30
Lunchpauze
13:15
Verschillen tussen de rechter- en linker hemisfeer. Gebruik van het 12- cellenmodel en de empirische cyclus bij de analyse van problemen.
14:15
Veranderingen in gedrag na hersenbeschadiging Overzicht van mogelijke veranderingen in gedrag. Gebruik van de gedragscirkel en de 4 determinanten van gedrag om onbegrepen gedrag te kunnen verklaren
15:30
Therapeutische strategieën om cognitieve stoornissen te beïnvloeden: een overzicht
14:45
Toets
16:05
Uitleg casusopdracht
16:15
Einde
Woensdag 16 februari 2022
09:30
Wanneer cognitieve problemen bij het afnemen en beoordelen van logopedische diagnostiek een rol spelen. Anamnese, top-down, informatieverwerking, observatie, hulpvraag, klinimetrie, samenwerking met de neuropsycholoog en ergotherapeut.
11:30
Therapeutische aspecten bij cognitieve stoornissen tijdens de logopedische behandeling. Het CDM-r model, foutloos leren en imitatieleren in de logopedie, oefenen in de therapiekamer
12:30
Lunchpauze
13:15
Vervolg: Therapeutische aspecten bij cognitieve stoornissen tijdens de logopedische behandeling. Overzicht v.w.b. slik- en communicatieadviezen, educatie en ondersteuning vanuit de omgeving, oefenen buiten de therapiekamer. Cognitief-linguïstische therapie, MIT/SMTA, CILT/CIAT, PACE, totale communicatie, PLVT/LSVT, gebruik van hulpmiddelen en PACT.
14:15
Discussiepracticum in groepjes naar aanleiding van casusopdracht
15:15
Plenaire bespreking discussiepracticum
16:15
Einde

Meer informatie en inschrijven: KLIK HIER

Categorieën