Noorddag Logopedie – TAAL- Het Congres voor en door Logopedisten

/Noorddag Logopedie – TAAL- Het Congres voor en door Logopedisten

Noorddag Logopedie – TAAL- Het Congres voor en door Logopedisten

Startdatum: 09-03-2019
Instelling: ELANN i.s.m. DKB-commissie Logopedie

Aard: Congres / symposium
Cursusdata: 9 maart 2019
Docent: Marjolein Coppens Verder sprekers wordt nog bekend gemaakt.
Locatie-plaatsnaam: Groningen
Locatie-adres: Best Western Plus Hotel Groningen Plaza (vh. Hampshire Plaza) PlazaLaan Corpus den Hoorn 300, Groningen
Studieduur: 6 uur
Studiebelasting-uren: 6 uur
Lestijden: 9.30 – 16.30 uur
Kosten: € 135,-- (inclusief koffie, thee en lunch) € 50,-- voor studenten logopedie (aanmelden via g.tros@elann.nl)
Diplomering: Accreditatie 5 punten (aangevraagd)
Doelgroep: Logopedisten

Cursusinhoud:

Beste logopedist,

Op zaterdag 9 maart 2019 organiseren wij opnieuw de Noorddag Logopedie. Hét symposium voor en door logopedisten uit Noord-Nederland vindt plaats in Hampshire Hotel Plaza te Groningen.

Graag nodigen wij je uit om hierbij aanwezig te zijn.

De Noorddag is een populaire dag voor logopedisten, waar je niet alleen collega logopedisten ontmoet, maar waar je ook op de hoogte wordt gebracht van diverse nieuwe ontwikkelingen in het vakgebied van de logopedie.

De DKB-commissie Logopedie, bestaande uit de logopedisten Mirjan van Dijk, Ingrid van der Meulen, Rita Velthuis, Heidi Salverda (sinds november 2018) en Gerard Tros van ELANN, heeft de afgelopen jaren voor de logopedisten een groot aantal interessante en populaire cursussen georganiseerd: Woordvinding, Executieve functies, Hodson & Paden en Prompt 1.

Voor 2019 staat als eerste de Noorddag Logopedie op de agenda! De DKB-commissie heeft voor dit congres een zeer interessant programma aan workshops en interactieve presentaties rondom het thema TAAL samengesteld.

Dagvoorzitter Ingrid van der Meulen zal het startsein geven, waarna Marjolein Coppens als keynote spreker ingaat op de actuele situatie van logopedisten, gerelateerd aan het onderwerp van de dag.

Na het plenaire deel volgen als vanouds drie workshoprondes. Het aanbod van 2019 bestaat uit 9 workshops en interactieve presentaties.

Ook dit jaar is er een materialenmarkt met vertegenwoordiging van diverse organisaties en bedrijven. Gedurende de dag is er ruimschoots de gelegenheid om de markt te bezoeken.

Net zoals bij andere nascholingen van ELANN kun je je via de website www.elann-nascholingen.nl inschrijven.

Bij het inschrijven kan je aangeven welke workshop je per ronde wilt volgen. Hoe eerder je je inschrijft, hoe groter de kans is dat er bij de door jou gewenste workshops nog plaats beschikbaar is. Als het maximum aantal deelnemers voor een bepaalde workshop in een bepaalde ronde is bereikt, kan er niet meer voor deze workshop ingeschreven worden.

Na de inschrijving word je doorverwezen naar de pagina om het inschrijfgeld te betalen (Ideal of eenmalige machtiging).

Als je de gehele dag aanwezig bent geweest, worden na afloop de accreditatiepunten digitaal bijgeschreven.

Graag tot ziens op zaterdag 9 maart 2019!

Met vriendelijke groet,

De organisatie van de Noorddag Logopedie

De DKB-commissie Logopedie, bestaande uit

Ingrid van der Meulen, Rita Velthuis, Mirjan van Dijk, Heidi Salverda en Gerard Tros.

 

Programma

09.00 – 09.30 uur       Inschrijvingen ontvangst

met koffie en thee in de foyer

09.30 – 09.35 uur       Opening en welkomstwoord
Ingrid van der Meulen, dagvoorzitter

09.35 – 10.30 uur       Plenaire lezing
           Taal, Leren en Denken
Marjolein Coppens

         

10.30 – 11.00 uur       Pauze met koffie en thee,
bezoek materialenmarkt

 

11.00 – 12.00 uur       Workshopronde 1
12.15 – 13.30 uur       Lunchbuffet, bezoek materialenmarkt
13.30 – 14.30 uur       Workshopronde 2
14.45 – 15.15 uur       Pauze met koffie en thee,
bezoek materialenmarkt

 

15.15 – 16.15 uur       Workshopronde 3
16.30 – 17.00 uur       Afsluiting

                                   Met een hapje en een drankje

 

Plenaire lezing

 

Taal, Leren en Denken– Nieuwe inzichten over de ontwikkeling van kinderen op het gebied van taal en leren.

  1. M.C. (Marjolein) Coppens

Technologie heeft de laatste decennia een enorme ontwikkeling doorgemaakt en men ontdekt steeds meer over het brein. Daarnaast wordt ons dagelijks leven, handelen en denken steeds meer beïnvloed door technologie, denk maar aan o.a. ICT, digitale bronnen, mobiele communicatie en bereikbaarheid. In deze lezing gaan we in op welke invloed deze ontwikkelingen hebben op hoe het brein van kinderen zich ontwikkelt, hoe kinderen leren en de verbazende gevolgen voor intelligentie, denken, redeneren en taal. Sluit de logopedische behandeling nog wel aan bij wat we nu weten over intelligentie, denken, leren en taal? Wat wordt onze focus in de toekomst, hoe blijven we toekomstgericht werken?

  1. M.C. (Marjolein) Coppens:

Directeur ProNect, wetenschappelijk onderzoeker, Clinical Director Special Olympics, consultant, docent, logopedist.

Marjolein studeerde logopediewetenschap en klinische linguïstiek aan de Universiteit van Utrecht en in 2013 promoveerde zij aan de Radboud Universiteit Nijmegen op het onderwerp ‘Communicatie met volwassenen met een verstandelijke beperking’. Naast ervaring in de praktijk als logopedist en klinisch linguïst in speciaal onderwijs en revalidatiecentra, heeft Marjolein ook veel ervaring als docent, zowel aan de Hogeschool Fontys als de Radboud Universiteit Nijmegen. Tevens vervulde zij diverse functies binnen de NVLF, o.a. binnen het hoofdbestuur.

 

 

Workshops en interactieve presentaties

 

1 TAAL denken, Denkstimulerende GespreksMethodiek(DGM)

Melissa Krommedam-Wiegertjes, Logopedist MSEN, ontwikkelaar bij IdeaLogo, Hogeschool docent

In deze workshop worden de basisprincipes van de Denkstimulerende GespreksMethodiek (DGM) besproken. DGM is een methodiek die de taal- en denkontwikkeling van kinderen stimuleert. Dit gebeurt door het voeren van denkgesprekken waarbij verschillende taal- en denkvaardigheden aan bod komen met als doel dat kinderen worden uitgedaagd tot het nadenken over en eigen maken van de aangeboden lesstof.

De volgende onderwerpen komen in de workshop aan de orde:
De deelnemer maakt kennis met het doel en de kernbegrippen van de DGM.

De pijlers van DGM worden besproken en aan de hand van de pijlers worden oefeningen gedaan om te ervaren dat het effect op een gesprek groot kan zijn.

De deelnemer oefent in het stellen van taaldenk-vragen op verschillende taaldenk-niveaus.
Doelstelling: De deelnemer heeft inzicht gekregen in de Denkstimulerende gespreksmethodiek van Marian Blank. De deelnemer heeft ervaren dat de manier van vraagstellen invloed heeft op het antwoord dat gegeven kan worden en het taaldenken van een kind.

 

2  TOS & Story Grammar Training: Leren vertellen met de verhaalvlecht

Dr. Annette Scheper, senior onderzoeker en klinisch linguïst, Programmalijn TOS, KentalisKinderen met een Taalontwikkelingsstoornis (TOS) hebben vaak problemen met het vertellen van een verhaal. De TOS-kinderen hebben moeite met het oproepen van inhoudswoorden en deze te gebruiken bij het vertellen van de plotstructuur. In deze workshop komt de theorie over vertelvaardigheid aan bod. Ook worden de behandelmethodes Story Grammar Training (SGT) voor individuele behandeling (Daamen, de Groot & Scheper, 2013) en SGT in de klas (de Groot, Daamen, Willemsen & Scheper, 2018) uitgelegd. Bij beide vertelmethoden wordt er structureel met de verhaalvlecht aan grammatica (micro-structuur) en verhaalopbouw of plotstructuur (macro-structuur) gewerkt. Ook worden in de interactieve lezing de eerste resultaten van het onderzoek naar de effectiviteit van SGT gepresenteerd.

Intelligentie, IQ, Taal en Logopedie
Marjolein Coppens, logopedist, docent en wetenschappelijk onderzoeker,  ProNect

In deze interactieve lezing gaan we in op hoe intelligentie gemeten wordt en wat eigenlijk een IQ is. Hoe komt men aan een IQ, wanneer wil je dit laten testen en wat zegt dit over iemand, wat is de waarde van het weten van je IQ? Wat weten we over kinderen met TOS, kinderen met dyslexie of slechthorende kinderen en hun IQ? En moet je als logopedist echt stoppen met behandelen als ‘het taalniveau in overeenstemming is met het IQ’?

Cognitieve Communicatiestoornissen

Dr. Joost Hurkmans, Klinisch linguïst / beleidsmedewerker WO, Revalidatie Friesland

Heb je ook wel eens mensen in je praktijk die intieme informatie met je delen? Of die jouw non-verbale signalen totaal negeren? Of die enorm kunnen uitweiden in een gesprek? Je hebt eigenlijk direct een ‘niet pluis gevoel’ maar je kunt niet goed duiden waardoor het veroorzaakt wordt. Het zou zomaar kunnen zijn dat er dan sprake is van zogenaamde Cognitieve Communicatiestoornissen. Wil je hier meer over weten? Volg dan deze presentatie waar de focus ligt op het signaleren en observeren van cognitieve communicatiestoornissen.

5 Participatiedoelen voor kinderen met TOS

Drs. Ingrid Singer, docent-onderzoeker, Lectoraat Logopedie: Participatie door Communicatie, Hogeschool Utrecht
Het hoofddoel van taaltherapie bij kinderen met TOS is het optimaliseren van de communicatieve redzaamheid, oftewel de communicatie in het dagelijks leven. Ouders maken hun kind van nabij mee en weten welke communicatieproblemen er zijn. Toch blijkt het in de praktijk lastig om in een gesprek met ouders de hulpvraag zo helder te krijgen dat hier concrete participatiedoelen aan gekoppeld kunnen worden. Daarom heeft het lectoraat Logopedie de gesprekstool ENGAGE ontwikkeld. ENGAGE maakt een gesprek tussen logopedist en ouders over de hulpvraag van hun kind concreet en visueel. Ook ondersteunt de tool bij het samen met ouders opstellen en evalueren van participatiedoelen voor het kind. Na een korte uitleg gaat u in deze workshop zelf aan de slag met ENGAGE.

6 Participeren met afasie

Drs. Marloes Veldkamp, Linguïst, logopedist, hogeschooldocent Hogeschool Utrecht

Participeren is hip. Het begrip wordt veel gebruikt en krijgt veel aandacht, zowel binnen als buiten de zorg. En terecht, want iedereen wil graag participeren.

Van logopedisten (en andere zorgprofessionals) wordt gevraagd dat zij problemen op participatieniveau inventariseren en het liefst ook oplossen. Dat is nog geen sinecure. Want wat is participeren eigenlijk? Is participeren met een (fors) communicatieprobleem wel reëel in deze maatschappij?  Hoe pak je het werken aan doelen op participatieniveau met mensen met afasie aan?

In deze workshop wordt een start gemaakt met het beantwoorden van deze vragen, mede aan de hand van het A-FROM- model[i]en de ervaringen van mensen met afasie.

 

7 Executieve functies in de klas 

Rianne van der Kamp en Herry Dirksen, ambulant begeleider, Kentalis

Executieve functies zijn denkprocessen (functies) die belangrijk zijn voor het uitvoeren (de executie) van doelgericht gedrag. In deze workshop leer je welke executieve functies er zijn en wat belangrijke voorwaarden zijn voor kinderen om tot zelfsturing te komen. Wij ‘zoomen in’ op executieve functies in relatie tot het schoolse leren.

Kentalis biedt ondersteuning aan leerlingen en studenten met een taalontwikkelingsstoornis (TOS)  of leerlingen die slechthorend (SH) of doof (D) zijn. Mogelijk in combinatie met autisme (ASS). In al onze workshops wordt de relatie tussen het onderwerp en onze doelgroep gelegd.


8 Filosoferen met TOS

Esther van Rems-Dijkstra, logopedist-akoepedist, trainer, docent logopedie Pro Education en Talkative 

Dagelijks zien we kinderen met TOS in onze praktijken, klassen en omgeving. Voor TOS bestaat geen magische pil of genezende therapie, maar streven we naar zo goed mogelijke communicatieve vaardigheden en redzaamheid.

Zeker bij de kinderen in de bovenbouw is dit een uitdaging.

Filosoferen met kinderen kan dan een mooie stap zijn. In deze workshop leer je over filosoferen en hoe dit te gebruiken in de praktijk. Je ervaart hoe samen filosoferen de communicatieve vaardigheden stimuleert en de kinderen aanspreekt op hun denkniveau in plaats van op hun taalniveau en tegelijk hun taalvaardigheid verbetert.

Als logopedist, trainer en docent breng ik graag mijn cliënten en collega’s verder in hun streven naar een beter begrip en door anderen begrepen worden.

 

9 Creatief Denken 

Diana Baarda, logopedist, ontwikkelaar, illustrator bij ideaLOGO
Deze praktische workshop daagt je uit om out-of-the-box te denken en plezier in taal en woorden te beleven.

De volgende onderwerpen komen in de workshop aan de orde:
Wat is creatief denken?

Wat is het belang van creatief denken?

Enkele (praktische) strategieën die je kunt inzetten bij creatief denken.

Doelstelling:  De deelnemer heeft inzicht gekregen in het belang van creatief denken en hoe dit is in te zetten in de praktijk.

 

 

 

.

 

Naam cursus:   Noorddag Logopedie – TAAL-

Het congres voor en door logopedisten

Datum:              Zaterdag 9 maart 2019

Doelgroep:        Logopedisten

Organisatie:      ELANN i.s.m. DKB-commissie Logopedie

Tijd:                   9.30 – 16.30 uur

Locatie:             Best Western Plus Groningen,

Laan Corpus den Hoorn 300
9728 JT  GRONINGEN

Telefoon 050-5248000

Accreditatie:      5 punten (aangevraagd)

Prijs:                  € 135,– (inclusief koffie, thee en lunch)

€ 50,– voor studenten logopedie
(aanmelden via    g.tros@elann.nl

 

Aanmelding:      Klik op Inschrijving Noorddag Logopedie
Inlichtingen:      Gerard Tros, ELANN

Telefoon      050-3666448

Email           g.tros@elann.nl

 

 

Categorieën

2019-01-02T15:28:46+00:00