Startdatum: 29-11-2019
Instelling: OMFT.info

Aard: Cursus
Cursusdata: Soest 29-11-2019 en 30-11-2019.
Docent: Drs. Berry P.M. Verlinden, tandarts, Fellow Int. College of Dentists. Mevrouw Liset Maas-Houtekamer, Logopedist
Locatie-plaatsnaam: Eindhoven, Breda of Soest.
Locatie-adres: Volgt later per mail
Studieduur: 2 dagen
Studiebelasting-uren: 35 uur
Lestijden: Op vrijdagen en zaterdagen telkens van 8.30 uur tot 17.15 uur
Kosten: De cursusprijs bedraagt € 495,-. Deelnemers ontvangen voor die prijs een waardebon van € 100,-. Deze waardebon is te besteden in onze webwinkel. U kunt de bon ook gebruiken voor aankoop van materiaal tijdens de cursus. Uiteraard zijn de consumpties tijdens de pauzes en de lunch inbegrepen bij het cursusgeld.
Diplomering: Voor logopedisten is de cursus geaccrediteerd bij St. ADAP (35 PE punten).
Doelgroep: De cursus staat open voor logopedisten, tandartsen en orthodontisten (samenwerking is een speerpunt van de OMFT behandeling). Er is geen specifieke werkervaring met OMFT vereist.

Cursusinhoud:

Beschrijving van de cursus :

In deze tijd, waarin het logopedisch handelen inzichtelijk gemaakt en de effectiviteit van
behandelingen aangetoond dient te worden, biedt de oromyofunctionele therapie uitkomst.
Zoleert u in deze cursus onder andere werken met objectieve meetinstrumenten als de Force
scale (lipsterktemeter), de Payne-techniek (visualiseren van het slikpatroon d.m.v. fluorescentietechniek) en de myoscanner (kauwspiermetingen) Sinds vele jaren hebben beide docenten een ruime ervaring op het gebied van oromyofunctionele therapie, die uitstekend bruikbaar is in de logopedische praktijk. Op didactisch verantwoorde wijze laten de docenten de samenhang zien tussen logopedie, oromyofunctionele therapie, tandheelkunde in het algemeen en orthodontie in het bijzonder.

De volgende onderdelen komen aan de orde:

 •  Algemene toelichting betreffende de anatomie en fysiologie van het oro-faciale  complex.
 •  Relatie logopedie, tandheelkunde en orthodontie en het belang van deze kennis  i.v.m. de
  diagnostiek en therapie van oro-myogene dysfuncties.
 •  Indeling oro-myogene dysfuncties.+
 •  Inleiding: inzet van Trainers® bij de OMFT behandeling
 •  Praktisch werken met de force scale, de myoscanner en de Payne techniek.
 •  Alle logopedische oefeningen die gebruikt worden bij oro-myofunctionele  therapie.
 •  Uitgebreide casuïstiek.
 •  Het gezamenlijk afnemen van anamnese, stellen van diagnose en opstellen van een behandelplan bij eigen cliënten van cursisten.

De oro-myofunctionele therapie is niet een op zichzelf staande therapievorm. Zeker in de relatie tot orthodontie zijn oro-myofunctionele therapie, logopedie en tandheelkunde nauw met elkaar verweven. In deze tijd, waarin hoe langer hoe meer eisen gesteld worden aan effectiviteit van behandelingen kan de oro-myofunctionele therapie uitkomst bieden teneinde orthodontische behandeltijd te verkorten dan wel relaps te voorkomen. In deze cursus wordt aandacht besteed aan veel voorkomende vormen van afwijkend mondgedrag in relatie tot orthodontische afwijkingen en de wijze van behandeling daarvan door de logopedist.

Leerdoelen

De cursist is in staat:

 •  Op basisniveau planmatig te werken met oro-myofunctionele therapie.
 •  Te werken met de Force scale, myoscanner en Payne techniek en daar conclusies  uit te trekken,  mede m.b.t. doelgerichtheid en effectiviteit van de oro-  myofunctionele therapie.
 •  Dwarsverbanden te herkennen met andere disciplines, waaronder tandheelkunde en orthodontie, in algemene zin.

Doelgroepen: Logopedisten, tandartsen, orthodontisten

Cursusmateriaal

Voorafgaande aan de cursus wordt men geacht enkele artikelen te lezen. Deze worden ruim van te voren per email als PDF bestand aan u toegezonden. Ook wordt er een uitgebreide syllabus en de meeste hand-outs voorafgaande aan de cursus toegezonden als PDF.

Tijdens de cursus wordt gewerkt met materiaal van de docenten. Alle materialen voor OMFT kunnen tijdens de cursus aangeschaft worden. Er worden dan geen verzendkosten berekend.

Voor een uitgebreide cursus omschrijving en meer informatie over de webshop, het kwaliteitsregister en inschrijven etc. klikt u hier

 

Categorieën