Startdatum: 15-11-2019
Instelling: OMFT.info

Aard: Cursus
Cursusdata: Vlijmen 15-11-2019 en 16-11-2019
Docent: Drs. Berry P.M. Verlinden, tandarts, Fellow Int. College of Dentists. Mevrouw Liset Maas-Houtekamer, Logopedist.
Locatie-plaatsnaam: Vlijmen
Locatie-adres: volgt later per mail
Studieduur: 2 dagen
Studiebelasting-uren: 36 uur
Lestijden: Op vrijdagen en zaterdagen telkens van 8.30 uur tot 17.15 uur
Kosten: De cursusprijs bedraagt € 495,-. Deelnemers ontvangen voor die prijs een waardebon van € 100,-. Deze waardebon is te besteden in onze webwinkel. U kunt de bon ook gebruiken voor aankoop van materiaal tijdens de cursus. Uiteraard zijn de consumpties tijdens de pauzes en de lunch inbegrepen bij het cursusgeld.
Diplomering: Voor logopedisten is de cursus geaccrediteerd bij Stichting ADAP (36 PE-punten).
Doelgroep: Deelname aan de OMFT-2 Verdiepingscursus A is uitsluitend mogelijk voor iedereen die eerder de tweedaagse basiscursus (OMFT-1) heeft gevolgd. De cursus is dus bedoeld voor logopedisten, tandartsen, mondhygiënisten, oro-faciaal therapeuten of orthodontisten die (basis)kennis hebben van OMFT.

Cursusinhoud:

Voor wie ooit de basiscursus heeft gevolgd en aan de slag is gegaan met OMFT, is er deze eerste verdiepingscursus. Deelnemers aan deze cursus kunnen hun bestaande kennis van OMFT updaten en verdiepen. Tijdens de OMFT-2 Verdiepingscursus A wordt dieper ingegaan op de kennis die vanuit de basiscursus (OMFT-1) als bekend wordt verondersteld. Ook als de basiscursus bij een andere cursusaanbieder werd gevolgd, kunt u deelnemen aan deze cursus.

omft-cursus-7

Tijdens deze tweedaagse cursus komt onder meer het volgende aan de orde:
·       Een korte herhaling van de theorie met veel interactie van de cursisten: ‘Hoe was het ook alweer?’;
·       Verdieping oro-faciale musculatuur;
·       Practicum: optimaliseren van het werken met Payne-lamp, force scale en myoscanner;
·       Practicum: hoe maak ik optimale mondfoto’s?;
·       Herhaling en verdieping tandheelkundige kennis in relatie tot OMFT;
·       Behandeling van OMFT-casussen;
·       Optimaliseren behandelprotocol;
·       Inzet van Trainers en Myobrace: indicaties en contra-indicaties.
Enige kennis over het gebruik van Trainers en Myobrace wordt bekend verondersteld.

De cursus wordt gegeven door Berry Verlinden, Liset Maas-Houtekamer en Niels Hulsink van Myoresearch. Het is raadzaam om, voordat u deelneemt aan deze verdiepingscursus, deel te nemen aan een speciale logopedistencursus van Myoresearch: Myofunctionele therapie in theorie en praktijk. Verdiepingscursussen vinden meestal plaats op vrijdagen en zaterdagen, telkens van 8.30 uur tot 17.15 uur.

DOELGROEP

Deelname aan de OMFT-2 Verdiepingscursus A is uitsluitend mogelijk voor iedereen die eerder de tweedaagse basiscursus (OMFT-1) heeft gevolgd. De cursus is dus bedoeld voor logopedisten, tandartsen, mondhygiënisten, oro-faciaal therapeuten of orthodontisten die (basis)kennis hebben van OMFT. Als het langer dan 5 jaar geleden is dat u de basiscursus heeft gevolgd, raden wij u aan deze eerst nogmaals te volgens, alvorens deel te nemen aan deze verdiepingscursus. De inhoud van de basiscursussen wordt namelijk voortdurend geëvalueerd en aangepast om een hoog kwaliteitsniveau te waarborgen.

omft-cursus-10

De cursus is erkend en procedureel getoetst door het Centraal Register Kort Beroepsonderwijs (CRKBO). Voor logopedisten is de OMFT-2 Verdiepingscursus geaccrediteerd bij Stichting ADAP (36 PE-punten). De verdiepingscursus is de tweede stap op weg naar inschrijving in het kwaliteitsregister OMFT. Voor de oefeningen tijdens deze cursus neemt u uw eigen materiaal mee: force scale, Payne-lamp met goede batterijen, Payne-pasta, laptop en (indien in uw bezit) myoscanner. Het is verstandig om uw naam op het materiaal te vermelden, zodat er niets kwijt kan raken.

 

DOELEN

Na de cursus is de cursist in staat om:
·       te werken volgens het protocol OMFT;
·       de tandheelkundige aspecten beter te herkennen en benoemen;
·       goede mondfoto’s te nemen;
·       goed te werken met de myoscanner, Payne-techniek en force scale;
·       casuïstiek te documenteren;
·       de inzet van Trainers / Myobraces® te optimaliseren.

 

PRIJS

De cursusprijs bedraagt € 495,-. Deelnemers ontvangen voor die prijs een waardebon van € 100,-. Deze waardebon is te besteden in onze webwinkel. De waardebonnen worden tijdens de cursus uitgereikt. Uiteraard zijn de consumpties tijdens de pauzes en de lunch inbegrepen bij het cursusgeld. Indien u een allergie heeft, meldt ons dat dan tijdig. Lees voor het aanmelden onze inschrijf- en betalingsvoorwaarde

Voor een uitgebreide cursus omschrijving en meer informatie over de webshop, het kwaliteitsregister en inschrijven etc. klikt u hier

 

Categorieën