Startdatum: 02-10-2020
Instelling: Stichting S.B.O.K.

Aard: Cursus
Cursusdata: 2-10-2010, 5-11-2020 en 6-11-2020 en 18-12-2020.
Docent: Harry Crombag, Peter Caelen, Bianca Gurian, Lilian Purnot, Marjo Roumans en Mea Verhoef.
Locatie-plaatsnaam: Weert-Maastricht
Locatie-adres: Buitenplaats Vaeshartelt, Weert 9, 6222 PG, Maastricht
Studieduur: 4 dagen
Studiebelasting-uren: 64 uur (lestijd, zelfstudie en videocasuistiek opnemen en voorbereiden)
Lestijden: donderdags 9.30 uur t/m 17.30 en vrijdags 9.00 uur t/m 17.00 uur
Kosten: Het cursusgeld (inclusief voorschot € 100,-, digitale syllabus, lunch, koffie/thee) voor deelname aan de gehele cursus bedraagt € 1100,-
Aantal deelnemers: Minimaal 12 personen, maximaal 21 personen
Diplomering: De deelnemers ontvangen een certificaat, cursus is geaccrediteerd door St. ADAP, 48 punten
Doelgroep: Afgestudeerde logopedisten, kinderfysiotherapeuten, fysiotherapeuten en ergotherapeuten.

Cursusinhoud:

Cursus Omgaan met moeilijk gedrag 2020

Inhoud en leerdoelen:

Paramedici worden regelmatig geconfronteerd met het feit dat bij kinderen met een verstandelijke beperking en/of contactstoornis het gedrag “belemmerend” is bij het bereiken van de therapeutische doelstellingen.

In deze cursus willen wij met name ingaan op de voorwaarden die van essentieel belang zijn om tot een goede interactie te komen met het kind en zijn ouders.
Vooral de niet beroeps specifieke en professie overstijgende zaken zullen hierbij aan de orde komen. Hierbij valt o.a. te denken aan syndroom specifieke gedragskennis en het daarbij tot stand brengen van een goede werkrelatie met het kind en zijn ouders.

Het uiteindelijke doel is om via een juiste signaalherkenning en aanpak, het gedrag van het kind en de omgang van de ouders met hun kind dusdanig te beïnvloeden, dat de professionele doelstelling op gebied van motoriek, spel en taal bereikt kunnen worden.

De thema’s van de vier dagen zijn (onder voorbehoud van verschuivingen):

Dag 1: Kennismaking. Kennis en inzicht (en herkennen) van kind, ouder en therapeut kenmerken.

Dag 2: Herkennen van kind, ouder en therapeut kenmerken aan de hand van zelfgemaakte video’s.

Dag 3: Kennis en inzicht in benaderingswijzen en manieren van aanpak.

Dag 4: Vaardigheden in het toepassen van interventies.

 

Doelgroep:
Afgestudeerde kinderfysiotherapeuten, fysiotherapeuten, ergotherapeuten en logopedisten.

 

Planning en organisatie

Data in 2020:
2 oktober, 5 en 6 november en 18 december 2020.

Lestijden:
Donderdag van 9.30 uur tot circa 17.30 uur
Vrijdag van 9.00 uur tot circa 17.00 uur

Locatie:
Buitenplaats Vaeshartelt
Weert 9
6222 PG Maastricht
Tel.: 043 – 369 02 00
(overnachting ter plekke is mogelijk tegen gereduceerd tarief)

Deelnemers:
Minimaal 12 personen, maximaal 21 personen.

Wat wordt van u verwacht

Studiebelasting:
Circa 64 uren (lestijd 26 uur en zelfstudie 38 uur).

Voorbereiding en borging:
U bestudeert zelfstandig de leerstof, formuleert leervragen en bereidt u actief voor op de bijeenkomsten, waarin u uw inzichten deelt met de docent en de andere cursisten. Uw praktijkervaring en de koppeling met de theorie vormen de basis voor de discussie en interactie met elkaar. U kunt op niveau sparren met medecursisten over toepassing van de kennis en vaardigheden voor uw werkveld en vakgebied.
Voorbereiding bestaat uit het lezen van verplichte literatuur en het maken van een voorbereidingsopdracht, video-opdrachten met bijbehorende presentaties op dag 2 en 4 en een eindopdracht in de vorm van een reflectieverslag na afloop van de cursus.

Certificaat:
De deelnemers ontvangen na het einde van de cursus een certificaat op basis van presentie (100 %) en voldoende actieve participatie. (voorbereidingsopdracht, video-opdrachten met bijbehorende presentaties en eindopdracht)

Accreditatie:
Wordt aangevraagd bij:
KNGF voor zowel het Kwaliteitsregister Kinderfysiotherapeuten als het register Algemeen Fysiotherapeut, Stichting Keurmerk Fysiotherapie en Stichting ADAP voor logopedisten en ergotherapeuten.

Docenten:
Harry Crombag, (kinderfysiotherapeut) cursusleider
Peter Caelen (inhoudsdeskundige o.g.v. ervaringsordening)
Bianca Gurian (gedragsdeskundige)
Lilian Purnot (praktisch pedagogisch gezinsbegeleidster)
Marjo Roumans (gedragsdeskundige)
Mea Verhoef (logopediste)

Financiën

Cursusprijs:
Het cursusgeld (inclusief voorschot € 100,-, digitale syllabus, lunch, koffie/thee) voor deelname aan de gehele cursus bedraagt € 1100,-

Plaatsing:
Op volgorde van ontvangst van het voorschot. Bij over-inschrijving wordt het voorschot meteen gerestitueerd.

Betaling:
Voorschot (€ 100,-) zo spoedig mogelijk doch uiterlijk voor 1 augustus 2020 met vermelding van naam, voorletters van de inschrijver en OMG 2020 op IBAN NL45ABNA0513154485 t.n.v. Stichting S.B.O.K. te Brunssum. Betaling van het resterende bedrag per 4 september 2020 middels de bij inschrijving verstrekte éénmalige machtiging.

Annulering:
Zie de inschrijvings- en annuleringsvoorwaarden van de Stichting S.B.O.K.

Inschrijven:
Ga naar de contactpagina om u in te schrijven

 

Categorieën