Startdatum: 14-09-2019
Instelling: Burger & Scheffer

Aard: Cursus
Cursusdata: 14-09-2019, 05-10-2019 en 02-11-2019
Docent: Ellen Burger (logopedist, klinisch linguist, orthopedagoog) en Hester de Wilde (logopedist, spraak-taalpatholoog, schisisteam UMC-WKZ)
Locatie-plaatsnaam: Utrecht
Locatie-adres: Rotsoord 36, 3523 CL Utrecht
Studieduur: aantal contacturen: 19 uur
Studiebelasting-uren: aantal zelfstudie-uren: 20 uur
Lestijden: 9.30 - 16.30
Kosten: € 775, inclusief lesmateriaal, koffie, thee, lunch, auscultatieslang, onderzoeksformulieren, docentbegeleiding-tussen-cursusdagen-door
Diplomering: De cursus was geaccrediteerd voor 39 punten, ID 299494. Heraccreditatie is in aanvraag. Certificaat bij volledige aanwezigheid en voldoende casus
Doelgroep: logopedisten en klinisch linguïsten

Cursusinhoud:

Cursusbeschrijving: In de driedaagse cursus ‘Onderzoek en behandeling van spraakstoornissen bij schisis’ leert u de opzet en uitvoering van zorgvuldig logopedisch onderzoek bij kinderen met spraakstoornissen ten gevolge van schisis. We oefenen het analyseren van de spraak. De resultaten van de spraakanalyse worden geordend en geplaatst binnen de bredere context van de anatomie en fysiologie van het aanzetstuk, de medische voorgeschiedenis van het kind en het behandelbeleid van het schisisteam waarmee u werkt. Vervolgens leren de cursisten om een logopedisch behandelplan op te stellen voor de geanalyseerde casus. Op de tweede dag wordt geoefend met het systematisch en effectief behandelen van de articulatie-, fonologische- en resonantieproblemen van het geanalyseerde kind. Er wordt o.a. geoefend aan de hand van rollenspel. Op de derde dag komt de specifieke problematiek bij kinderen met 22q11-deletie aan de orde. Ook is er op de derde dag gelegenheid om een zelf-ingebrachte casus te bespreken.

Doelen – aan het einde van deze cursus kunt u:

  • een logopedisch onderzoek afnemen bij een kind met schisis en de resultaten adequaat classificeren, verklaren en vertalen in behandeladviezen;
  • een logopedisch behandelplan schrijven en correct uitvoeren, gericht op de spraakproblemen bij velopharyngeale incompetentie (=VPI);
  • drills voor het inslijpen van correcte spraak combineren met speelse werkvormen en auditieve discriminatieoefeningen;
  • doelgericht communiceren met het schisisteam en andere betrokkenen, gericht op een goed afgestemd behandelbeleid.

Werkwijze: Er wordt een breed spectrum aan didactische middelen gebruikt, waaronder: zelfstudie met studievragen, hoorcollege, videodemonstratie, hands-on demonstratie, oefenen in de kleine groep, rollenspel, feedbackrondjes, maken casuïstiek in de kleine groep, feedback via mail, terugrapportage over eigen ervaringen in de praktijk.

Bestemd voor: logopedisten en klinisch linguïsten die met enige regelmaat kinderen met schisis en/of velopharyngeale incompetentie onderzoeken of behandelen.

Meer informatie:
www.burgerscheffer.nl
Telefoon 06 34745874
email ellen.burger@kpnplanet.nl

 

U kunt zich inschrijven via de onderstaande button

INSCHRIJVEN

Categorieën