Startdatum: 03-06-2024
Instelling: Pro Education Paramedische Opleidingen

Aard: Online Module
Cursusdata: 03-06-2024 of 01-07-2024
Locatie-plaatsnaam: Online
Kosten: Totaalprijs (exclusief BTW) € 80
Doelgroep: Je wilt kennis bezitten van het logopedisch handelen bij afasie volgens de huidige geldende richtlijnen. De cursus is vooral ontwikkeld voor logopedisten die werken in de eerste lijn die hun kennis willen updaten. Voor het volgen van deze cursus wordt geen specifieke voorkennis verondersteld.

Cursusinhoud:

Als gevolg van vergrijzing zal het aantal dementerenden explosief stijgen naar een half miljoen Nederlanders in 2040. Het behouden van zoveel mogelijk autonomie en zelfstandigheid is belangrijk voor de kwaliteit van leven en tevens van invloed op zorglast en zorgkosten. Tijdens deze cursus wordt de basiskennis van dementie behandeld. Je gaat in op dementiehulpvragen op het gebied van motorisch functioneren en het samenwerken met andere disciplines.

Resultaat

 • Het ziekteproces van dementie uitleggen
 • De gevolgen van dementie in de beroepsgerelateerde behandeling integreren

Doelgroep

Deze cursus is ontwikkeld voor eerste- en tweedelijnsgeriatrie-, fysio- en oefentherapeuten die de basiskennis over dementie willen beheersen. Deze e-learning geldt ook als voorkennis voor de cursus Beweeginterventie Dementie.

Aanpak

Tijdens deze cursus ontwikkel je inzicht in de basistheorie over dementie. Je krijgt kennis aangereikt door middel van leesopdrachten en videofragmenten. Na elke les kun je je kennis toetsen aan de hand van een aantal vragen. Voor het bijschrijven van de accreditatiepunten moet je de eindtoets met een voldoende afsluiten. De cursus heeft een totale studiebelasting van 6 uur en is volledig online.

Evidentie en relevantie

De inhoud van de cursus is gebaseerd op de beschikbare wetenschappelijke literatuur over de diverse onderwerpen en op de richtlijnen ten aanzien van dementie van bijvoorbeeld het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG) en Vereniging van Specialisten Ouderengeneeskunde (Verenso).

Programma

In deze cursus komen de volgende onderwerpen aan bod:

 • Demografische kenmerken dementie (incidentie, prevalentie, ziektelast QALY/DALY)
 • Soorten dementie oorzaak en beloop
 • Stadia bij dementie
 • Gevolgen van dementie
 • Diagnostiek dementie
 • Risicofactoren voor dementie (en beïnvloedbaarheid hiervan?)
 • Vaak voorkomende comorbiditeiten bij dementie
 • Meetinstrumenten voor cognitief functioneren
 • Dementie en frailty: gevolgen voor prognose
 • Behandeling: medische behandeling/vaak gebruikte medicatie
 • Preventieve/curatieve/ondersteunende multidisciplinaire interventies
 • Multidisciplinaire samenwerking en MDO’s
 • Zorgtraject dat doorlopen wordt
 • Rollen binnen het zorgtraject
 • Invloed van omgeving op mensen met dementie
 • Communicatie bij dementie, benaderingswijzen en praktische handvatten
 • Wet zorg en dwang (Wzd)
 • Visie op (paramedische) behandeling bij dementie

Certificaat

Na een actieve deelname aan de cursus en bij 100% aanwezigheid ontvang je het certificaat en worden je punten bijgeschreven.

Wilt u een brochure aanvragen of direct inschrijven voor deze cursus? Ga dan naar de website van Pro Éducation

klik hier

Wenst u liever gericht persoonlijk opleidingsadvies? Neem dan contact op met onze opleidingsadviseurs via telefoonnummer 020 567 79 99.

Categorieën