Startdatum: 08-03-2021
Instelling: Hogeschool Utrecht

Aard: Cursus
Cursusdata: 8-03-2021, 12-04-2021 en 31-05-2021
Docent: Drs.Marloes Veldkamp
Locatie-plaatsnaam: Utrecht
Locatie-adres: Koningsbergerstraat 9 Utrecht
Studieduur: Studiebelasting totaal 70 uur, waarvan 19 contacturen en 51 zelfstudie-uren
Lestijden: Maandag 09.30 – 17.00 uur
Kosten: € 695 (vrij van btw) Hier zijn de lesmaterialen bij inbegrepen.
Aantal deelnemers: 15 - 25
Diplomering: Geaccrediteerd door ADAP voor 70 punten. Certificaat met de studie-investering
Doelgroep: Logopedisten

Cursusinhoud:

Ben jij een logopedist die werkt met mensen met afasie? Dan weet je hoe ingrijpend deze taalstoornis is. Meedoen in de maatschappij is opeens een hele opgave. In de cursus Participeren met Afasie leer je hoe jij kan helpen.

Afasie is een ingrijpend gevolg van een beroerte. Het heeft grote impact op het dagelijks leven van de persoon zelf en van de naasten. Een voor de persoon zelf waardevolle rol in de maatschappij vervullen, het participeren, lukt in veel gevallen niet meer zoals voorheen.

Het identificeren en behandelen van participatieproblemen is complex. Het vergt, onder andere, creativiteit en een brede kijk op revalidatie. De Life Participation Approach to Aphasia biedt de logopedist hierin handvatten.

In deze cursus ontwikkelt de cursist een instrument om, in samenspraak met de persoon met afasie, diens leven met afasie in kaart te brengen. Aan de hand hiervan kan vastgesteld worden wat de belangrijkste belemmeringen zijn om te participeren en kunnen concrete doelen gesteld worden om deze participatie te verbeteren. Als onderdeel van de cursus gaat de cursist met een persoon met afasie uit de eigen werksetting in gesprek over diens leven met afasie, met behulp van het ontwikkelde instrument. In de daaropvolgende cursusdag worden de ervaringen van de cursisten besproken, casus gepresenteerd en mogelijkheden tot interventie doorgenomen.

Programma

Het programma bestaat uit drie dagen waarin er zowel theorie praktische oefening aan bod komt. Er worden opdrachten gedaan om de geleerde vaardigheden in de eigen werksituatie toe te passen.

Onderwijsvorm

De cursus bestaat uit een praktijkdeel op je werk en bijeenkomsten op de hogeschool. Behalve als je voor de incompany-variant kiest: dan wordt de locatie in overleg vastgesteld, vaak bij jouw organisatie zelf.

Leerdoelen

De logopedist integreert het evidence-based handelen in haar dagelijkse werk met mensen met participatieproblemen door afasie. Evidence-based handelen wordt hier opgevat als: het integreren van wetenschappelijk bewijs, de expertise van de behandelaar, de behoeften van de patiënt, rekening houdend met de middelen die de behandelaar ter beschikking staan, ten bate van optimale diagnostiek en behandeling van de patiënt (Kalf 2011).

Toelating

Een voorwaarde voor deelname aan deze cursus is een diploma van een logopedie-opleiding. Daarnaast moet je tijdens de cursus enkele personen met afasie in behandeling hebben.

Docenten

Om er zeker van te zijn dat de post-bachelorcursus Participeren met Afasie aansluit op de praktijk, krijg je les van een docent met veel praktijkervaring. Haar naam is Marloes Veldkamp.

Drs. Marloes Veldkamp

Docent
Marloes is logopedist en klinisch linguïst. Ze heeft jaren in de revalidatie gewerkt en daar veel ervaring opgedaan met diagnostiek en behandeling van mensen met afasie. Momenteel is zij als docent neurologische taal-, spraak- en slikstoornissen verbonden aan de opleiding logopedie van de Hogeschool Utrecht.

Na deze opleiding

Na deze cursus kun je evidence-based handelen in je dagelijkse werk met mensen met participatieproblemen als gevolg afasie. Je hebt een instrument tot je beschikking om participatieproblemen in kaart te brengen en inspiratie met betrekking tot de behandeling hiervan.

Voor uitgebreide informatie over deze cursus en voor aanmelden klik hier

Categorieën