Startdatum: 30-10-2023
Instelling: Hogeschool Utrecht

Aard: Cursus
Cursusdata: Maandag 30 oktober 2023 en maandag 27 november 2023 op locatie. Maandag 22 januari 2024 OF maandag 29 januari 2024 een halve dag intervisie. De intervisiebijeenkomst vindt online plaats.
Docent: Drs. Marloes Veldkamp
Locatie-plaatsnaam: Utrecht
Locatie-adres: Koningsbergerstraat 9 Utrecht
Studiebelasting-uren: Studiebelasting totaal 41 uur, waarvan 15,5 contacturen en 25,5 zelfstudie-uren
Kosten: € 675 (vrij van btw)
Aantal deelnemers: 10-24
Diplomering: Certificaat met de studie-investering (37 uur)
Doelgroep: Logopedisten

Cursusinhoud:

Afasie is een ingrijpend gevolg van een beroerte. Het heeft grote impact op het dagelijks leven van de persoon zelf en van de naasten. Afasie leidt in veel gevallen tot arbeidsongeschiktheid, sociaal isolement en depressie. Diagnostiek en behandeling van afasie om de participatie te optimaliseren is daarom van groot belang.

Logopedische behandeling van afasie zal meer en meer in de vrije vestiging plaatsvinden, aangezien het uitgangspunt van de overheid is om een ieder zo zelfstandig mogelijk in de eigen leefomgeving te laten functioneren. De focus in de zorg zal meer en meer liggen op wat moet en niet op wat kan (Kaljouw, 2015). Het overwegen van verschillende behandelmogelijkheden en up-to-date kennis van de effecten hiervan zijn daarmee essentieel om de persoon met afasie de juiste keuzes voor te kunnen leggen.

Opleidingsinhoud

In deze cursus wordt vanuit de veranderende rol van de logopedist verschillende behandelmogelijkheden aangereikt, waaronder therapie ter verbetering van het spreken en begrijpen, strategieën ter verbetering van de communicatie en interventies ten aanzien van de communicatieve omgeving van de persoon met afasie. De invloed van veel voorkomende veranderingen in cognitie, emotie en gedrag op de diagnostiek en het effect van de behandeling van afasie wordt besproken.

Programma

Aan de hand van (o.a. door de cursist ingebrachte) casuïstiek wordt geoefend met het stellen van diagnoses, het stellen prioriteiten en het opstellen van een behandelplan. De cursus wordt afgesloten met een intervisie bijeenkomst in kleine groepen.

Onderwijsvorm

Je draagt zelf praktijkvoorbeelden aan, waarmee je gaat oefenen. Van het stellen van diagnoses tot het stellen van prioriteiten en het opstellen van een behandelplan. We sluiten de de cursus af met een intervisiebijeenkomst in kleine groepen.

Toelating

Voorwaarde voor deelname aan deze cursus is een diploma Logopedie. Daarnaast dien je gedurende de cursus enkele personen met een afasie (PMA) in behandeling te hebben.

Docenten

Drs. Marloes Veldkamp. Marloes is logopedist en klinisch linguïst. Ze heeft jaren in de revalidatie gewerkt en daar veel ervaring opgedaan met diagnostiek en behandeling van mensen met afasie. Momenteel is zij als docent neurologische taal-, spraak- en slikstoornissen verbonden aan de opleiding logopedie van de Hogeschool Utrecht.

Na deze opleiding

Na deze opleiding kun je in de eerste lijn mensen met afasie onderzoeken. Je kunt een diagnose stellen en een behandelplan opstellen. Je hebt voldoende handvatten de communicatie van en met iemand met afasie te verbeteren.

Aanbieden van preventieactiviteiten

Na deze opleiding kun je in de eerste lijn mensen met afasie onderzoeken. Je kunt een diagnose stellen en een behandelplan opstellen. Je hebt voldoende handvatten de communicatie van en met iemand met afasie te verbeteren.

Verlenen van zorg

De cursist onderzoekt en behandelt een willekeurige cliënt met afasie in een reële (multiprofessionele) werkcontext met een communicatiestoornis en/of beperking (en) in de communicatie en/of participatieproblemen. De cursist verantwoordt de werkwijze en gemaakte keuzes naar alle betrokkenen.

Coachen en begeleiden van collega’s

Coachen en begeleiden van collega’s bij het ontwikkelen van professionele competenties. De cursist geeft op eigen initiatief feedback gericht op stimuleren, motiveren en beoordelen in een werksituatie aan collega’s en medecursisten. Daarnaast vraagt de cursist op eigen initiatief feedback gericht op het verbeteren van het logopedisch handelen.

Voor uitgebreide informatie over deze cursus en voor aanmelden klik hier

Categorieën