Participeren met afasie

/Participeren met afasie

Participeren met afasie

Startdatum: 15-03-2019
Instelling: Hogeschool Utrecht

Aard: Cursus
Cursusdata: 15-3-2019, 15-4-2019, 27-5-2019
Docent: Drs. Marloes Veldkamp. Marloes is logopedist en klinisch linguïst. Zij heeft jaren in de revalidatie gewerkt en daar veel ervaring opgedaan met diagnostiek en behandeling van mensen met afasie. Momenteel is zij als docent neurologische taal-, spraak-, en slikstoornissen verbonden aan de opleiding logopedie van de Hogeschool Utrecht.
Locatie-plaatsnaam: Utrecht
Locatie-adres: Koningsbergerstraat 9 Utrecht
Studieduur: Na het volgen van deze cursus krijgt u een bewijs van deelname met vermelding van de studielast (140 studiebelastingsuren).
Studiebelasting-uren: 140 studiebelastingsuren).
Lestijden: 09:30 - 16:30
Kosten: € 595 (vrij van btw)
Diplomering: Accreditatie wordt aangevraagd bij StAdap. Na afloop van de cursus ontvangt u een certificaat.
Doelgroep: Een voorwaarde voor deelname aan deze cursus is een diploma van een opleiding Logopedie. Daarnaast dient de cursist gedurende de cursus enkele personen met afasie in behandeling te hebben. Een multidisciplinaire behandelsetting strekt tot aanbeveling.

Cursusinhoud:

Algemeen

Life participation approach to aphasia

Afasie is een ingrijpend gevolg van een beroerte. Het heeft grote impact op het dagelijks leven van de persoon zelf en van de naasten. Een voor de persoon zelf waardevolle rol in de maatschappij vervullen, het participeren, lukt in veel gevallen niet meer zoals voorheen.

Het identificeren en behandelen van participatieproblemen is complex. Het vergt, onder andere, creativiteit en een brede kijk op revalidatie. De Life Participation Approach to Aphasia biedt de logopedist hierin handvatten.

Opleidingsinhoud

In deze cursus ontwikkelt de cursist een instrument om, in samenspraak met de persoon met afasie, diens leven met afasie in kaart te brengen. Aan de hand hiervan kan vastgesteld worden wat de belangrijkste belemmeringen zijn om te participeren en kunnen concrete doelen gesteld worden om deze participatie te verbeteren.

Als onderdeel van de cursus gaat de cursist met een persoon met afasie uit de eigen werksetting in gesprek over diens leven met afasie, met behulp van het ontwikkelde instrument. In de daaropvolgende cursusdag worden de ervaringen van de cursisten besproken, casus gepresenteerd en mogelijkheden tot interventie doorgenomen.

Docenten

Drs. Marloes Veldkamp. Marloes is logopedist en klinisch linguïst. Zij heeft jaren in de revalidatie gewerkt en daar veel ervaring opgedaan met diagnostiek en behandeling van mensen met afasie. Momenteel is zij als docent neurologische taal-, spraak-, en slikstoornissen verbonden aan de opleiding logopedie van de Hogeschool Utrecht.

Incompany

De cursus ‘Participeren met afasie’ wordt ook Incompany aangeboden. In een vrijblijvend gesprek wensen verkend worden en aan de hand daarvan kan een offerte opgesteld worden.

Na deze opleiding

Na deze cursus kun je een diagnose stellen bij de meestvoorkomende talige en communicatieve problemen die optreden als gevolg van hersenletsel. Je kunt voor personen met afasie een passend behandelinstrument en -planopstellen. Natuurlijk krijg je na de cursus ook een certificaat dat jouw kwaliteiten bevestigt.

Data: 15 maart, 15 april en 27 mei 2019

Meer informatie of aanmelden

Voor administratieve informatie kunt u contact opnemen met het Centrum voor Paramedische Studies, telefoonnummer: 088-481 5214. Of stuur een e-mail naar: cpslogopedie@hu.nl

Voor inhoudelijke informatie kunt u contact opnemen met de coördinator post-hbo logopedie Karin Verheij, telefoonnummer: 088-481 5937. U kunt ook een e-mail sturen naar: karin.verheij@hu.nl

AANMELDEN

Categorieën

2018-08-23T13:34:13+00:00