Psychodiagnostiek in het onderwijs

/Psychodiagnostiek in het onderwijs

Psychodiagnostiek in het onderwijs

Startdatum: 23-01-2019
Instelling: Saxion Hogeschool

Aard: Cursus
Cursusdata: 23-01-2019 06-02-2019 06-03-2019 20-03-2019 10-04-2019 17-04-2019 15-05-2019 29-05-2019 19-06-2019 11-09-2019 25-09-2019 09-10-2019 30-10-2019 13-11-2019 27-11-2019 (certificering)
Locatie-plaatsnaam: Deventer
Locatie-adres: Handelskade 75
Studieduur: 14 bijeenkomsten (woensdagmiddag)
Studiebelasting-uren: 84 uur
Lestijden: 14:00 - 17:00 uur.
Kosten: € 2.750,00 p.p. exclusief BTW exclusief eventuele kosten voor literatuur en BTW.
Diplomering: Je ontvangt een post-hbo certificaat als je alle opdrachten voldoende hebt uitgevoerd.
Doelgroep: leerkrachten, IB’ers, RT’ers, logopedisten, orthopedagogen, testassistenten en ambulant begeleiders

Cursusinhoud:

Deze cursus is een must voor professionals (leerkrachten, IB’ers, RT’ers, logopedisten, orthopedagogen, testassistenten en ambulant begeleiders) die betrokken zijn bij leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften (basisonderwijs, speciaal basisonderwijs en onderbouw van het voortgezet onderwijs).

Zij houden zich bezig met het opstellen en uitvoeren van ontwikkelingsperspectieven en (groeps)handelingsplannen, waarbij verantwoording op basis van zowel psychodiagnostische als didactische resultaten vereist is.

De cursus voorziet in theoretische en praktische kennis van verschillende vormen van diagnostiek, waaronder het in kaart brengen van leerachterstanden en het interpreteren van resultaten van cognitieve tests op het gebied van intelligentie, executieve functies en geheugen.

Waarom deze opleiding:

In elke klas zitten enkele leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften. In de diagnostiek en hulp aan deze leerlingen kan een leerkracht veel informatie verkrijgen door de afname van methode- en niet methodegebonden toetsen (bijvoorbeeld CITO-toetsen).

Deze gegevens geven echter geen antwoord op vragen over de oorzaken van eventuele stagnatie en de cognitieve mogelijkheden van leerlingen. De oplossing kan bestaan uit aanpassing van de leerstof, maar bijvoorbeeld ook uit het veranderen van enkele randvoorwaarden voor het leren.

In beide gevallen is het uiteraard van groot belang de aanpassingen toe te spitsen op de individuele leerling. Informatie over didactische vaardigheden (lezen, spellen, rekenen, etc.) en cognitieve vaardigheden (intelligentie, executieve functies, geheugen, etc.) is daarbij onontbeerlijk.

Hierbij vervult de WISC-III een centrale rol. Van leerkrachten en andere specialisten in het onderwijs vraagt dit kennis en vaardigheden in het duiden en integreren van deze resultaten. Op deze wijze is een gedegen onderbouwing van ontwikkelingsperspectieven en handelingsplannen mogelijk.

Wat kunt u na een jaar?

 • U begrijpt wat de afname van cognitieve tests (bijvoorbeeld de WISC-III) inhoudt en hoe de resultaten van deze test tot stand komen. Daarnaast begrijpt u hoe de resultaten geïnterpreteerd en gebruikt kunnen worden om de zorg in het onderwijs beter op de leerling af te stemmen.
 • U heeft theoretische kennis en praktische ervaring opgedaan met proces- en handelingsgerichte diagnostiek van didactische vaardigheden (lezen, spelling, rekenen), het in kaart brengen van leerachterstanden en het signaleren van leerstoornissen.
 • U heeft inzicht in hoe cognitieve vaardigheden zich verhouden tot didactische vaardigheden. U weet op welke wijze de resultaten van een leerling geïntegreerd kunnen worden tot :
  • een verantwoorde inschatting van toekomstige mogelijkheden,
 • een reële opbouw van leerdoelen, waarbij het maximale potentieel van een leerling wordt benut,
 • een op de leerling toegespitst aanbod van zorg en onderwijs.

 

Samenwerking met andere specialismes in het onderwijs

Samenwerking met andere specialismes in het onderwijs Psychodiagnostiek van cognitieve vaardigheden wordt over het algemeen gedaan door (GZ-) psychologen, orthopedagogen en soms ook logopedisten. Diagnostiek van didactische vaardigheden wordt regelmatig ook door (gespecialiseerde) leerkrachten gedaan. Wanneer u over bovenstaande kennis en vaardigheden beschikt, bent u in staat om de resultaten uit psychodiagnostische onderzoeksverslagen op een dusdanige manier te interpreteren dat de vertaalslag naar de onderwijspraktijk gemaakt kan worden.

 

Onderdelen van de opleiding

 • Theoretisch referentiekader t.a.v. cognitieve vaardigheden (intelligentie, executieve functies, geheugen) en diagnostiek van cognitieve vaardigheden.
 • Praktische kennis van de afname van cognitieve tests, de totstandkoming van de resultaten en interpretatie van de resultaten.
 • Kennis van de ontwikkeling van didactische vaardigheden, de relatie met bovengenoemde cognitieve vaardigheden, en (de signalering van) leerstoornissen.
 • Praktische kennis en oefening in de afname van niet -methodegebonden, didactische tests t.b.v. proces- en handelingsgerichte diagnostiek en signalering van achterstanden bij leerstoornissen.
 • Praktische oefening van rapportage van de gevonden resultaten, waarbij:
 • Door middel van een integratief beeld een volledig perspectief geschetst wordt op de cognitieve en didactische mogelijkheden van een leerling;
 • Wat vervolgens leidt tot een onderbouwd advies van leerdoelen, aanpassingen aan het onderwijs (stimuleren, compenseren, remediëren, dispenseren) en het toekomstperspectief van de leerling.

 

Verder informatie en aanmelding

Klik hier    voor meer informatie over deze training.

Mocht u naar aanleiding hiervan nog vragen hebben, neem dan contact op de projectcoördinator Betsie Gerrits; telefoon 088 – 019-3732 / e.a.gerrits@saxion.nl

Wenst u zich aan te melden voor deze cursus klik dan hier

Categorieën

2018-11-06T16:14:16+00:00