Scholing Multidisciplinaire behandeling van gevolgen MS. Van beperkingen naar mogelijkheden

/Scholing Multidisciplinaire behandeling van gevolgen MS. Van beperkingen naar mogelijkheden

Scholing Multidisciplinaire behandeling van gevolgen MS. Van beperkingen naar mogelijkheden

Startdatum: 02-10-2018
Instelling: Nieuw Unicum MS-Expertisecentrum

Aard: Scholing/Training
Cursusdata: 8-3-2018 en 2-10-2018
Locatie-plaatsnaam: Zandvoort
Locatie-adres: Nieuw Unicum Zandvoort
Lestijden: 08.30 ontvangst – 17.30 uur
Kosten: €350,- p.p. Wanneer u met 2 of meerdere personen uit één organisatie komt bedragen de kosten € 300,- p.p. (dit geldt bij gelijktijdige inschrijving en 1 factuuradres)
Diplomering: Accreditatie 7 punten
Doelgroep: Professionals werkzaam in verpleeghuizen, LG-instellingen, revalidatiecentra en eerstelijnspraktijken. Gericht op disciplines: specialisten ouderengeneeskunde, huisartsen, fysiotherapeuten, ergotherapeuten, logopedisten, diëtisten, (neuro)psychologen, revalidatieartsen, MS-verpleegkundigen en maatschappelijk werk.

Cursusinhoud:

Scholing Multidisciplinaire behandeling van gevolgen MS

Van beperkingen naar mogelijkheden


In 1 dag op de hoogte van de behandelmogelijkheden van de gevolgen van MS! Schrijf u in via deze link

Over de scholing:
Multiple sclerose: letterlijk en figuurlijk een zenuwslopende ziekte die het leven van uw patiënten op veel fronten beïnvloedt. Ze hebben uiteenlopende, vaak met elkaar samenhangende klachten, zoals spasticiteit, pijn, en extreme vermoeidheid. Bovendien zijn er problemen op het gebied van (ver)slikken, cognitie & stemming, communicatie, mobiliteit en darm- en blaaswerking.

Hoewel uitingsvorm en beloop van MS sterk kunnen verschillen, gaan de meeste mensen in de loop van de tijd achteruit. Als behandelaar wordt u steeds opnieuw geconfronteerd met een nieuwe werkelijkheid en een per patiënt uniek en wisselend beeld.

Wanneer rekening gehouden wordt met deze complexiteit is effectieve behandeling van de gevolgen van MS goed mogelijk. Naast uw eigen expertise op uw behandeldomein vullen wij deze kennis aan uit andere domeinen. Hierdoor optimaliseert u de behandelstrategie voor uw patiënt. Multidisciplinaire benadering staat centraal in deze scholing, met als vertrekpunt dat we gezamenlijk kijken naar de mogelijkheden en niet uitgaan van de beperkingen, want er is veel mogelijk in de behandeling van de gevolgen van MS!

In 2018 vindt de eendaagse MS-scholing plaats op donderdag 8 maart en 
dinsdag 2 oktober. 

Benieuwd naar een indruk van de scholing? Bekijk de video.

 

Wat brengt deze eendaagse scholing u?

  • U leert over de wisselwerking tussen verschillende functie- en gezondheidsdomeinen en hoe die uw behandeling kunnen beïnvloeden
  • U krijgt concrete handvatten aangereikt die toepasbaar zijn in de dagelijkse praktijk. Aan de hand van casuïstiek ervaart u welke (aanvullende) interventies u zelf kunt verrichten, welke interventies mogelijk zijn door andere behandeldisciplines en welke verwijsmogelijkheden er zijn.
  • U volgt interactieve workshops gegeven door specialisten uit verschillende disciplines, die dagelijks zowel intramuraal als extramuraal mensen met MS behandelen, aangevuld met ervaringsverhalen van patiënten.
  • Extra aandacht voor signalen die duiden op complexe problematiek, zodat u tijdig de juiste behandeling kan inzetten en verslechtering (zo veel mogelijk) kan voorkomen.
  • Ruimte voor inbreng van casuïstiek.

Benieuwd naar de reacties op de scholing van collega-professionals? Bekijk hier de video’s:
Ergotherapeut Rianne van de Velde: Video

Fysiotherapeut Bé Schmalz: Video

Logopedist Leonie Kneuter: ​Video

Opzet en duur:

Grootte van de groep: minimaal 20 deelnemers
Tijdsduur: 08.30 – 17.30 uur
Datum: donderdag 8 maart en dinsdag 2 oktober 2018. Vanaf 1 december a.s. gaat de inschrijving via deze pagina/website open.

Inschrijving voor de scholing van 8 maart kan 2018 kan tot en met 14 februari 2018.
Inschrijving voor de scholing van 2 oktober 2018 kan tot en met 10 september 2018
Bij het bereiken van het maximaal aantal deelnemers wordt de inschrijving gesloten.

Locatie: Nieuw Unicum, Zandvoortselaan 165, 2042 XK Zandvoort
Doelgroep: Professionals werkzaam in verpleeghuizen, LG-instellingen, revalidatiecentra en eerstelijnspraktijken. Gericht op specialisten ouderengeneeskunde, huisartsen, fysiotherapeuten, ergotherapeuten, logopedisten, diëtisten, (neuro)psychologen, revalidatieartsen, MS-verpleegkundigen en maatschappelijk werk.
Kosten:

 

€350,- p.p. Wanneer u met 2 of meerdere personen uit één organisatie komt bedragen de kosten € 300,- p.p. (dit geldt alleen bij gelijktijdige inschrijving vanuit deze ene organisatie en hetzelfde factuuradres)
Accreditatie -KNGF: 7 punten
-V&VN (zorgprofessionals en verpleegkundig specialisten): 7 punten
-KNMG (huisartsen, specialisten ouderengeneeskunde en artsen voor
verstandelijk gehandicapten: 7 punten
-ADAP: 7 punten

Inhoudelijk programma van 9-17.30 uur:

Introductie van de domeinen waarop problemen kunnen voorkomen bij MS
Interactieve workshop ronde A, keuze uit:

Spasticiteit – door specialist ouderengeneeskunde en fysiotherapeut.
Verdere verdieping op de gevolgen van spasticiteit bij MS. Hoe kan spasticiteit bij de verschillende behandeldisciplines een rol spelen en welke interventies zijn er mogelijk?

Voeding en slikstoornissen – door logopedist en diëtist
Wat maken slikstoornissen en voeding nu specifiek bij MS en hoe beïnvloedt dit het dagelijks leven? Waaraan kan een slikstoornis worden herkend en welke mogelijkheden zijn er, behalve eventuele aanpassing van de voeding, om problemen bij het slikken te verminderen?

Systeembehandeling en ondersteuning bij MS – door neuropsycholoog
MS heb je niet alleen. Wat is de impact van MS op de directe omgeving (bijv. partners, kinderen, mantelzorgers)? Welke hulpvragen signaleer je als behandelaar in de directe omgeving van de patiënt? Hoe kun je de naasten en het zorgteam betrekken zodat het meerwaarde heeft in je behandeling?

Cognitie, emotie en gedrag bij MS
Interactieve workshop ronde B, keuze uit:

Spasticiteit – door specialist ouderengeneeskunde en fysiotherapeut
Verdere verdieping op de gevolgen van spasticiteit bij MS. Hoe kan spasticiteit bij de verschillende behandeldisciplines een rol spelen en welke interventies zijn er mogelijk?

Pijn en vermoeidheid – door MS-verpleegkundige en fysiotherapeut
MS gaat veelal gepaard met pijn en extreme vermoeidheid. Hoe werkt dit door in het dagelijks functioneren van patiënten en welke interventies kunt u toepassen?

Invloed van cognitie op communicatie – door neuropsycholoog en logopedist
Welke invloed heeft cognitie op de communicatie? Hoe is dit te beoordelen bij een patiënt met MS? Welke interventies en behandelmogelijkheden zijn er?

Verliesverwerking
Evaluatie en afsluiting

 

Deze scholing wordt georganiseerd door het Nieuw Unicum MS-Expertisecentrum.

Voor meer informatie over deze scholing kunt u contact opnemen met de afdeling Opleidingen: 023-5761134 of opleidingen@nieuwunicum.nl

Meer informatie is ook te vinden op de website: www.nieuwunicum.nl/informatie/153-scholing
Voor informatie over andere scholingsmogelijkheden die het Nieuw Unicum MS-Expertisecentrum biedt, kunt u terecht op onze website: www.nieuwunicum.nl/scholingen of direct  www.nieuwunicum.nl/ms-scholing

Deze scholing is mede mogelijk gemaakt door Sanofi Genzyme.

Categorieën Geen Categorieën

2018-03-06T08:31:05+00:00