Sensorische Informatieverwerking bij jeugdigen en volwassenen: Werken met de AASP

/Sensorische Informatieverwerking bij jeugdigen en volwassenen: Werken met de AASP

Sensorische Informatieverwerking bij jeugdigen en volwassenen: Werken met de AASP

Startdatum: 17-05-2019
Instelling: Pearson Benelux B.V.

Aard: Training
Cursusdata: 16-11-2018 Amsterdam of 17-5-2019 Amsterdam
Docent: André Rietman
Locatie-plaatsnaam: Amsterdam
Locatie-adres: Amsterdam Kantoor Pearson.
Studieduur: 1 dag
Lestijden: 10.00 uur tot 16.00 uur
Kosten: € 240,00 inclusief lesmateriaal, het boek "Leven met sensaties certificaat, koffie/thee en lunch.
Diplomering: Na afloop van deze training ontvangt u een certificaat als bewijs van deelname.
Doelgroep: De training is bedoeld voor logopedisten, ergotherapeuten, kinderfysiotherapeuten, artsen, psychologen en orthopedagogen.

Cursusinhoud:

aaspDe Adolescent Adult Sensory Profile is een zelfbeoordelingsvragenlijst, die belangrijke informatie vastlegt over de sensorische informatieverwerking van jongeren, volwassenen en ouderen. Tijdens deze training wordt aan de hand van voorbeelden en een uitgebreide theoretische onderbouwing geleerd hoe u deze vragenlijst optimaal kunt gebruiken en correct kunt interpreteren.


Inhoud

Naast een update over de achterliggende theorie over sensorische informatieverwerking van Winnie Dunn wordt tijdens deze training vooral ingegaan op de interpretatie van de AASP. Hierbij is voldoende ruimte om in te gaan op de interpretatie van de testresultaten van een eigen casus en worden ideeën aangereikt voor diagnose en behandelplan. Tevens wordt er ingegaan op diverse doelgroepen zoals mensen met een verstandelijke beperking, NAH, autisme en andere psychiatrische aandoeningen.

De volgende onderwerpen komen o.a. aan bod:

  • recente ontwikkelingen SI
  • gebruik van de AASP
  • interpretatie: de verschillende niveaus, valkuilen
  • oefenen aan de hand van (eigen) casuïstiek

Alle deelnemers leveren vooraf een casus in die in de training zal worden besproken. We streven naar zoveel mogelijk diversiteit in de casuïstiek.

Doelstelling

Aan het einde van de training is de cursist beter in staat de vele mogelijkheden van de AASP-NL te benutten. De deelnemer kan zelf op basis van de testresultaten hypotheses opstellen voor vervolgdiagnostiek en heeft ideeën voor de inhoud van een behandelplan.

Doelgroep
De training is bedoeld voor ergotherapeuten, (kinder)fysiotherapeuten, logopedisten, artsen, psychologen en orthopedagogen.

Trainer
Deze training wordt gegeven door André Rietman.

Accreditatie


St.ADAP (Accreditatie Deskundigheidsbevorderende Activiteiten Paramedici):
Ergotherapeuten (EN) 5 punten
Logopedisten (NVLF)  5 punten
Oefentherapeuten Cesar en Mensendieck (VvOCM) 5 punten

BijzonderhedenLeven met Sensaties

 

Contact:

Website:
www.pearsonacademy.nl

Direct: http://www.pearsonacademy.nl/sensorische-informatieverwerking-bij-volwassenen

E-mail: info@pearsonacademy.nl

Telefoon: 020-5815500

Categorieën

2018-11-12T15:57:52+00:00