Startdatum: 19-09-2019
Instelling: estaSI Trainingen

Aard: Cursus
Cursusdata: Vanaf 19-9-2019 zie verder hieronder
Docent: Trainers: Cor Reusen en Esther Fleurbaay
Locatie-plaatsnaam: Ermelo
Locatie-adres: Ermelo (op loopafstand van het station)
Studieduur: Tijdsduur: 10 dagen, bestaande uit 5 blokken van 2 dagen, verspreid over 5 maanden. De trainingen zijn van 09:30 tot 16:00 uur.
Studiebelasting-uren: De totale studiebelasting is 138,5 uur, dat is 55 uur voor het bijwonen van de lessen en 83,5 uur voor het uitvoeren van de opdrachten
Lestijden: De trainingen zijn van 09:30 tot 16:00 uur.
Kosten: Kosten: € 2.330,-. Inbegrepen zijn, certificering SI, certificering MO en gebruik van de MO licentie voor 7 jaar, e-learning, koffie, thee en lunch.
Diplomering: Accreditatie Voor logopedisten zijn er 137,5 accreditatie punten toegekend voor het Kwaliteitsregister Paramedici door de St. ADAP
Doelgroep: Cursus voor paramedici: logopedisten, (kinder)fysiotherapeuten, ergotherapeuten, oefentherapeuten.

Cursusinhoud:

Sensorische Informatieverwerking is de samenwerking tussen onze zintuigen en doelgericht bewegen; anders gezegd tussen onze manier van waarnemen en ons handelen. Onze zintuigen hebben twee taken: waarschuwen voor gevaar en ons van informatie voorzien. Zolang onze zintuigen vooral bezig zijn met het waarschuwen voor gevaar kunnen ze moeilijker informatie opnemen en verwerken. Het is dan moeilijk om iets te leren, te onthouden of de aandacht bij het ‘werk’ te houden. Een dysbalans hierin is er vaak de oorzaak van dat we problemen ondervinden, dat we niet meer kunnen handelen zoals we willen en het plezier verliezen in onze bezigheden.

Doel van de cursus

De cursus is bedoeld voor paramedici. Aan het einde van de cursus zijn cursisten in staat om de uitgangspunten van de Sensorische Informatieverwerking toe te passen in hun behandelingen en adviezen omtrent de verwerking van zintuigprikkels thuis, op school of op het werk. De nadruk ligt op de invloed van de verwerking van zintuigprikkels, op het doelgericht handelen en op de manier waarop de verwerking van zintuigprikkels te beïnvloeden is.

Voor wie

Cursus voor paramedici: logopedisten, (kinder)fysiotherapeuten, ergotherapeuten, oefentherapeuten. Anders opgeleiden op minimaal HBO niveau worden uitsluitend in overleg toegelaten.

Er worden twee verschillende cursussen aangeboden:
1) een cursus gericht op de behandeling van kinderen (zonder een verstandelijke beperking).

2) een cursus gericht op de behandeling van kinderen en volwassenen met een verstandelijke beperking

Het onderscheid tussen de cursussen komt vooral tot uiting bij het opstellen van de behandelprogramma’s, de gebruikte videofilms/dvd’s en het toepassen van de motorische observatie.

Inhoud

· De normale ontwikkeling van Sensorische Informatieverwerking. De interactie tussen waarnemen en bewegen, het aanleren van motorische vaardigheden, het bewustwordingsproces, de verwerking van zintuiginformatie, de alertheid, het evenwicht, de oog- hand coördinatie en spel en taal.

· Iedere cursist zal zelf de werking van verschillende zintuigprikkels (en verstoringen daarop) ervaren door middel van diverse praktijkopdrachten

· De abnormale ontwikkeling van Sensorische Informatieverwerking. De over- en ondergevoeligheid van het tactiele- en vestibulaire zintuigsysteem, en de gevolgen hiervan op de motoriek, de steunname, het functioneren en de belevingswereld van het kind. Er is aandacht voor de meest recente modellen over de verwerking van zintuigprikkels of sensory processing met name zoals die door Lucy Miller (gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek) en Winnie Dunn zijn beschreven.

· Onderzoek naar stoornissen in Sensorische Informatieverwerking. Het aanleren en interpreteren van een motorische observatie om problemen in de Sensorische Informatieverwerking op te sporen. Er wordt naast het observeren van spel- en ADL- activiteiten tevens gebruik gemaakt van diverse vragenlijsten.

· De Motorische Observatietest (MO) van Lynn Horowitz is een onderdeel van de cursus. Door een samenwerkingsverband met Lynn Horowitz wordt gebruik gemaakt van de nieuwste ontwikkelingen. Iedere cursist kan aan het einde van de cursus de MO volledig scoren, toepassen en onder andere op basis van deze uitkomsten een behandelplan opstellen.

· Behandeling van stoornissen in Sensorische Informatieverwerking. Vanuit een theoretisch onderbouwing wordt met behulp van de onderzoekgegevens een behandelplan gemaakt. Hierbij is er aandacht voor het behandelen, het opstellen van een zintuiglijk activiteiten plan (ZAP)/ sensorische dieet en de adviezen naar de verschillende milieus waar het kind / cliënt mee te maken heeft. Er wordt (indien nodig) gebruik gemaakt van alle zintuiglijke informatie kanalen zowel als ondersteuningsmiddel als in de therapie.

· Het aanleren van de borsteldruktechniek, volgens de nieuwste inzichten. De borsteldruktechniek is een onderdeel van de therapie die kan worden ingezet bij zintuiglijke afweer.

· Kennisnemen/ toepassen van het Motorprogramma: “How does your engine run” ( Williams/ Shellenberger )

· Er wordt speciale aandacht besteed aan de invloed van Sensorische Informatieverwerking op de hoofdhouding, de functie van de mond en het gebruik van de handen. Tevens is er aandacht voor de invloed van Sensorische Informatieverwerking op specifieke problemen zoals tenen lopen, afkeer van bewegen, spraak- taalproblemen, eet/ voedingsproblemen en slaapproblemen.

· Het opstellen van een behandelplan aan de hand van voorbeelden op video/dvd. Naast de behandelaspecten wordt er aandacht besteed aan de manier waarop de Sensorische Informatieverwerking kan worden beïnvloed tijdens het dagelijks functioneren en de invloed van de omgeving op de Sensorische Informatieverwerking.

Cursist

Van de cursist wordt verwacht, dat hij of zij verschillende opdrachten uitvoert, zoals het observeren van een kind, het opstellen van behandelplannen en het maken van video’s/dvd. Er moet (samen met anderen) een presentatie worden gegeven van een onderzoek, een behandelplan (inclusief een sensorische dieet), advisering omgeving en een behandeling van een kind of een volwassene met Sensorische Informatieverwerking problemen, met gebruikmaking van de opgedane kennis tijdens de cursus
Daarnaast is de cursist verplicht een aantal boeken te lezen. Deze boeken kunt u vinden bij literatuur cursus. De kosten van de studieboeken zijn niet bij het cursusgeld inbegrepen. De totale studiebelasting is 138,5 uur, dat is 55 uur voor het bijwonen van de lessen en 83,5 uur voor het uitvoeren van de opdrachten.

Werkwijze

Naast de directe contact uren zal er zowel individueel als in kleine groepen gewerkt worden aan de verwerkingstaken en opdrachten gegeven tijdens de cursus. Om deze opdrachten en verwerkingstaken zo effectief mogelijk te laten verlopen wordt er tevens gebruik gemaakt van E-learning. Op deze wijze kunnen cursisten video materiaal delen en kunnen vragen gesteld worden aan de docenten.

Accreditatie

Voor logopedisten, ergotherapeuten en oefentherapeuten zijn er 137,5 accreditatie punten toegekend voor het Kwaliteitsregister Paramedici door de St. ADAP. Voor (kinder) fysiotherapeuten is de accreditatieaanvraag in aanvraag.

Praktische informatie

· Tijdsduur: 10 dagen, bestaande uit 5 blokken van 2 dagen, verspreid over 5 maanden. De trainingen zijn van 09:30 tot 16:00 uur.

· Trainers: Cor Reusen en Esther Fleurbaay

· Aantal deelnemers: minimaal 12 en maximaal 20

· Plaats: De Schout van Ermel, Putterweg 1, 3851 GA Ermelo (op loopafstand van het station)

· Kosten: € 2.330,-. Hierbij zijn inbegrepen, certificering SI, certificering MO en gebruik van de MO licentie voor 7 jaar, e-learning, koffie, thee en een lunch.

Inschrijfdata

1) Een cursus gericht op de behandeling van kinderen (zonder een verstandelijke beperking);
– Najaar 2019: 19 en 20 september, 31 oktober en 1 november, 5 en 6 december,  16 en 17 januari 2020, 30 en 31 januari 2020

 

2) Een cursus gericht op de behandeling van kinderen en volwassenen met een verstandelijke beperking;
– 
Najaar 2019: 19 en 20 september, 31 oktober en 1 november, 28 en 29 november,  9 en 10 januari 2020, 23 januari en 24 januari 202

Contact

Website: www.estasi.nl

Email: info@estasi.nl

Voor overige vragen kunt u contact opnemen met estaSI Trainingen.

Telefoonnummer: 06-30130565

Aanmeldingsprocedure

U kunt zich aanmelden voor één van de cursussen door middel van het inschrijfformulier. Hiervan krijgt u een inschrijfbevestiging. Bij afmelding tot zes weken voor aanvang van de cursus kan het cursusgeld worden geretourneerd. Daarna is het totale cursusgeld verschuldigd. Bij aanmelding geldt een bedenktermijn van 14 werkdagen vanaf de datum van de inschrijfbevestiging.

SI paramedici werkzaam met verstandelijk beperkten

  • Start datum najaar: 19 september 2019

SI paramedici werkzaam met kinderen

  • Start datum najaar: 19 september 2019

 

Categorieën