Startdatum: 30-11-2023
Instelling: Pearson Benelux B.V.

Aard: Training
Cursusdata: 30-11-2023
Docent: Janneke de Waal-Bogers
Locatie-plaatsnaam: Online
Studiebelasting-uren: 7 uur
Kosten: € 295,00
Diplomering: K&J/OG herregistratie 6 punten, K&J/OG opleiding – behandeling 1 punt, K&J/OG opleiding – diagnostiek 5 punten
Doelgroep: Orthopedagogen en K&J Psychologen

Cursusinhoud:

Signalering, diagnostiek en begeleiding bij kinderen met TOS (online)

  • Hoe kunt u een TOS bij een kind signaleren?
  • Hoe kiest u een passend diagnostisch traject voor het in kaart brengen van taalproblemen bij kinderen?
  • Hoe beschrijft u een passend begeleidingstraject voor kinderen met TOS?
  • Praktische online training van Janneke de Waal-Bogers

Voor meer informatie zie onderaan de pagina.

Specificaties

Doelgroep Children
Type training Online
Hoofdcategorie Klinische Psychologie
Onderwerp Jeugd
Toepassingsgebied Taal

Inhoud
Als kinderen op het gebied van taal achterblijven in hun ontwikkeling kan er sprake zijn van een taalontwikkelingsstoornis (TOS). Deze stoornis is nog relatief onbekend terwijl uit onderzoek blijkt dat deze stoornis vaker voorkomt dan autisme of ADHD. De impact van een TOS op het leven is groot. Veel jongvolwassenen met een TOS behalen geen diploma, vinden geen (passend) werk, hebben grote problemen met het aangaan en onderhouden van relaties en kampen tijdens hun volwassen leven met faalangst of depressies. Vroegtijdige signalering en passende begeleiding is daarom van groot belang.

Hiernaast is comorbiditeit eerder regel dan uitzondering. Kinderen met TOS hebben regelmatig bijkomende leer- en gedragsproblemen zoals dyslexie en ADHD, of onderliggende problemen zoals zwakke executieve functies of een zwak werkgeheugen. Dit maakt de diagnostiek van deze groep complex. Hoe maakt u bijvoorbeeld onderscheid tussen leesproblemen die veroorzaakt worden door TOS en dyslexie, of tussen een taalachterstand en TOS.

Tijdens deze training wordt op basis van de nieuwste wetenschappelijke inzichten besproken wat TOS is, welke uitingsvormen TOS kan hebben en welke gevolgen het heeft voor de didactische en sociaal emotionele ontwikkeling van een kind. Ook wordt besproken welke bijkomende problematiek er kan zijn en welke onderliggende problematiek een rol kan spelen, en hoe u hiermee rekening kunt houden tijdens de diagnostiek, behandeling en begeleiding van kinderen met TOS.

Onderwerpen
Tijdens deze training komen de volgende onderwerpen aan bod:
-Definitie van een taalontwikkelingsstoornis (TOS)
-Oorzaken en verklaringen
-Comorbiditeit en onderliggende problematiek
-Symptomen en prognose
-Diagnostiek van specifieke taalontwikkelingsstoornissen
-Behandeling en begeleiding van kinderen met TOS

Leerdoelen
Na het volgen van de training kunt u:
-Een TOS signaleren
-Een passend diagnostisch traject kiezen voor het in kaart brengen van taalproblemen bij kinderen.
-Een passend begeleidingstraject beschrijven voor kinderen met TOS, rekening houdend met mogelijke comorbiditeit en/of onderliggende problematiek

Voor deze training is een voorbereidingsopracht van toepassing. De zelfstudieopdrachten komen tijdens de training allen aan bod, deelnemers gebruiken hun uitwerkingen tijdens de training. Alle zelfstudieopdrachten zijn nodig voor de casus en worden door middel van de eindtoets (individuele presentatie) getoetst.

Doelgroep
Orthopedagogen en K&J Psychologen

Online trainingstijd
09.00 – 16.30 uur

Trainer
Janneke de Waal-Bogers

Accreditatie
NIP Kinder- en Jeugdpsycholoog (K&J) / NVO Orthopedagoog-Generalist (OG):
K&J/OG herregistratie 6 punten
K&J/OG opleiding – behandeling 1 punt
K&J/OG opleiding – diagnostiek 5 punten

Categorieën