Startdatum: 09-10-2020
Instelling: Pro Education Paramedische Opleidingen

Aard: Cursus
Cursusdata: 9-10-2020, 30-10-2020.
Docent: Deze cursus wordt gegeven door Dirk Berghuis. In 2006 behaalde hij zowel de Master Speech and Language Pathology (Rijksuniversiteit Groningen) als de HBO Bachelor Logopedie (Hanze Hogeschool). Hij werkt als logopedist in het Slingeland Ziekenhuis in Doetinchem en op de polikliniek revalidatie van Klimmendaal Revalidatiespecialisten in Doetinchem.
Locatie-plaatsnaam: Utrecht
Studieduur: 2 dagen
Studiebelasting-uren: 12 contacturen en 6 tot 8 uur zelfstudie.
Lestijden: 09.30 tot 16.30
Kosten: Totaalprijs (exclusief BTW) € 759,-
Aantal deelnemers: een groep van 8 tot 16 deelnemers en bestaat uit 12 contacturen en 6 tot 8 uur zelfstudie.
Diplomering: Accreditatie logopedist ADAP Register Logopedist 19 punten. Na een actieve deelname aan de cursus en bij 100% aanwezigheid ontvangt u het certificaat en worden uw punten bijgeschreven.
Doelgroep: De cursus is speciaal ontwikkeld voor logopedisten die regelmatig met spraakapraxie te maken krijgen. U werkt in de tweede lijn of u bent een eerstelijnslogopedist die wil gaan werken met neurologische patiënten.

Cursusinhoud:

In deze cursus leert u hoe u als logopedist spraakapraxie kunt herkennen, onderzoeken en behandelen. U doet kennis op over de theoretische achtergronden van spraakapraxie, leert onderscheid maken tussen verschillende spraakstoornissen en krijgt zicht op de beschikbare benaderingen voor diagnostiek en behandeling. Ook gaat u aan de slag met het opstellen van een onderzoeksplan en behandelaanpak aan de hand van cases en oefent u met verschillende methodieken, zoals het Diagnostisch Instrument voor Apraxie van de Spraak (DIAS) en het Therapeutisch Instrument voor Apraxie van de Spraak (TIAS).

Resultaat

  • U bent in staat om zelfstandig een spraakapraxie vast te stellen en te behandelen.

Doelgroep

De cursus is speciaal ontwikkeld voor logopedisten die regelmatig met spraakapraxie te maken krijgen. U werkt in de tweede lijn of u bent een eerstelijnslogopedist die wil gaan werken met neurologische patiënten.

Aanpak

Tijdens deze cursus wordt klassikaal onderwijs door onze zeer ervaren docent afgewisseld met talloze praktijkvoorbeelden. Om de cursusdoelen te behalen maakt de docent gebruik van theoretische inleidingen en interactieve werkvormen, zoals praktische oefeningen en discussies. Door middel van intervisie worden de gemaakte huiswerkopdrachten besproken. Daarnaast is er ruimschoots gelegenheid voor uitwisseling van kennis en ervaringen met uw groepsgenoten.

De cursus wordt gegeven in een groep van 8 tot 16 deelnemers en bestaat uit 12 contacturen en 6 tot 8 uur zelfstudie.

Professionals

Deze cursus wordt gegeven door Dirk Berghuis. In 2006 behaalde hij zowel de Master Speech and Language Pathology (Rijksuniversiteit Groningen) als de HBO Bachelor Logopedie (Hanze Hogeschool). Hij werkt als logopedist in het Slingeland Ziekenhuis in Doetinchem en op de polikliniek revalidatie van Klimmendaal Revalidatiespecialisten in Doetinchem.

Programma

In deze cursus komen de volgende onderwerpen aan bod:

  • Definitie spraakapraxie, achtergrond en differentiaaldiagnostiek
  • Mogelijkheden voor diagnostiek
  • Mogelijkheden voor behandeling
  • Praktisch oefenen diagnostiek
  • Praktisch oefenen behandeling volgens verschillende behandelmethoden
  • Intervisie naar aanleiding van ingebrachte cases

Certificaat

Na een actieve deelname aan de cursus en bij 100% aanwezigheid ontvangt u het certificaat en worden uw punten bijgeschreven.

Wilt u een brochure aanvragen of direct inschrijven voor deze cursus? Ga dan naar de website van Pro Éducation

Klik Hier

Wenst u liever gericht persoonlijk opleidingsadvies? Neem dan contact op met onze opleidingsadviseurs via telefoonnummer 020 567 79 99.

Categorieën