Startdatum: 23-05-2019
Instelling: Jopie Kuiper Stemtrainingen

Aard: Cursus
Cursusdata: donderdag 23-05-2019 en 24-05-2019.
Docent: Jopie Kuiper is logopedist en stemtherapeut. Zij was als docent logopedie verbonden aan verschillende logopedie opleidingen. Zij is gespecialiseerd in stemmethodieken en geeft cursussen op stemgebied.
Locatie-plaatsnaam: Amersfoort
Locatie-adres: : Best Western Plus Berghotel Amersfoort Utrechtseweg 225 3818 EG Amersfoort
Studieduur: 2 dagen
Studiebelasting-uren: 22 uren (12 contacturen en 10 zelfstudie-uren)
Lestijden: 10.00 tot 17.00 uur
Kosten: € 420,- (inclusief reader, lunch, thee / koffie)
Diplomering: Accreditatie: is verleend door de Stadap voor 22 punten
Doelgroep: Logopedisten (meerdere logopedisten per praktijk mogelijk)

Cursusinhoud:

Stemtherapie bij beroepssprekers: van klacht naar oplossing: 23 en 24 mei 2019 

Aan het stemgebruik bij beroepssprekers worden speciale eisen gesteld. Sommige sprekers hebben regelmatig klachten over hun stem. Soms ontstaan er afwijkingen aan de stemplooien ten gevolge van verkeerd adem- en stemgebruik. In andere gevallen is er alleen maar sprake van inefficiënt stemgebruik.

Tijdens de cursus komen de volgende onderwerpen aan de orde:

  • de diversiteit van de stemproblematiek van de beroepssprekers
  • specifieke aspecten van anamnese en stemonderzoek
  • diagnostiek: wanneer wel of niet behandelen?
  • het formuleren van doelstellingen voor stemtherapie bij beroepssprekers
  • de programmering van de behandeling: coachen of trainen?
  • het gebruik van informatief materiaal en hulpmiddelen
  • oefenmethoden die geschikt zijn om het adem- en stemgebruik te verbeteren bij de beroepsspreker
  • suggesties voor de toepassing van adem- en stemtechniek in de praktijk: casusbesprekingen

De deelnemers kunnen zelf vragen rond casuïstiek inbrengen.

De cursus is praktijkgericht en van de cursist wordt actieve participatie verwacht.

Opdrachten en literatuurlijst voor de zelfstudie uren worden vooraf toegestuurd.

 

Docent

Jopie Kuiper is logopedist en stemtherapeut. Zij was als docent logopedie verbonden aan verschillende logopedie opleidingen. Zij is gespecialiseerd in stemmethodieken en geeft cursussen op stemgebied. Daarnaast werkt zij met stempatiënten, waaronder beroepssprekers in haar eigen logopedie praktijk.

 

Doelgroep

De cursus is bedoeld voor logopedisten die beroepssprekers met stemklachten behandelen of hiermee ervaring willen opdoen.

 

Informatie en inschrijven: www.jopiekuiper.nl

info@jopiekuiper.nl

 

 

 

Categorieën