Startdatum: 19-11-2020
Instelling: Jopie Kuiper Stemtrainingen

Aard: Cursus
Cursusdata: 19-11-2020 3n 20-11-2020
Docent: Jopie Kuiper is logopedist en stemtherapeut. Zij was als docent logopedie verbonden aan verschillende logopedie opleidingen. Zij is gespecialiseerd in stemmethodieken en geeft cursussen op stemgebied. Daarnaast werkt zij met stempatiënten, waaronder beroepssprekers in haar eigen logopedie praktijk.
Locatie-plaatsnaam: Amersfoort
Locatie-adres: Best Western Plus Berghotel Amersfoort Utrechtseweg 225 3818 EG Amersfoort
Studieduur: 2 Dagen
Studiebelasting-uren: 22 uren (12 contacturen en 10 zelfstudie-uren)
Lestijden: 10.00 – 17.00 uur
Kosten: € 420,- (inclusief reader, uitgebreide lunch, thee / koffie/frisdrank) Informatie en inschrijven: www.jopiekuiper.nl
Aantal deelnemers: 10 – 12 personen
Diplomering: Punten: 22 niet geaccrediteerde punten (deze cursus is  ruim 20 jaar geaccrediteerd geweest en steeds goed geëvalueerd. Omdat logopedisten hebben aangegeven ook niet-geaccrediteerde punten nodig te hebben, heb ik er zelf voor gekozen deze cursus niet meer te laten her-accrediteren).
Doelgroep: De cursus is bedoeld voor logopedisten die beroepssprekers met stemklachten behandelen of hiermee ervaring willen opdoen.

Cursusinhoud:

Stemtherapie bij beroepssprekers: van klacht naar oplossing

Aan het stemgebruik bij beroepssprekers worden speciale eisen gesteld. Sommige sprekers hebben regelmatig klachten over hun stem. Soms ontstaan er afwijkingen aan de stemplooien ten gevolge van verkeerd adem- en stemgebruik. In andere gevallen is er alleen maar sprake van inefficiënt stemgebruik.

Tijdens de cursus komen de volgende onderwerpen aan de orde:

  • de diversiteit van de stemproblematiek van de beroepssprekers
  • specifieke aspecten van anamnese en stemonderzoek
  • diagnostiek: wanneer wel of niet behandelen?
  • het formuleren van doelstellingen voor stemtherapie bij beroepssprekers
  • de programmering van de behandeling: coachen of trainen?
  • het gebruik van informatief materiaal en hulpmiddelen
  • oefenmethoden die geschikt zijn om het adem- en stemgebruik te verbeteren bij de beroepsspreker
  • suggesties voor de toepassing van adem- en stemtechniek in de praktijk: casusbesprekingen

De deelnemers kunnen zelf vragen rond casuïstiek inbrengen.

De cursus is praktijkgericht en van de cursist wordt actieve participatie verwacht.

Opdrachten en literatuurlijst voor de zelfstudie uren worden vooraf toegestuurd.

Docent

Jopie Kuiper is logopedist en stemtherapeut. Zij was als docent logopedie verbonden aan verschillende logopedie opleidingen. Zij is gespecialiseerd in stemmethodieken en geeft cursussen op stemgebied. Daarnaast werkt zij met stempatiënten, waaronder beroepssprekers in haar eigen logopedie praktijk.

Doelgroep

De cursus is bedoeld voor logopedisten die beroepssprekers met stemklachten behandelen of hiermee ervaring willen opdoen.

Belangrijk om te weten

COVID-19: de vereiste maatregelen worden in acht genomen

Evaluatie: deze cursus kreeg de waardering: goed/zeer goed

Punten: 22 niet geaccrediteerde punten (deze cursus is  ruim 20 jaar geaccrediteerd geweest en steeds goed geëvalueerd. Omdat logopedisten hebben aangegeven ook niet-geaccrediteerde punten nodig te hebben, heb ik er zelf voor gekozen deze cursus niet meer te laten her-accrediteren).

Informatie en inschrijven: www.jopiekuiper.nl  info@jopiekuiper.nl

 

 

 

Categorieën