Startdatum: 11-03-2022
Instelling: Jopie Kuiper Stemtrainingen

Aard: Studiedag
Cursusdata: 4-11-2021
Docent: Jopie Kuiper is logopedist en stemtherapeut. Zij was als docent logopedie verbonden aan verschillende logopedie opleidingen. Zij is gespecialiseerd in stemmethodieken en geeft cursussen op stemgebied. Daarnaast werkt zij met stempatiënten, waaronder beroepssprekers in haar eigen logopedie praktijk.
Locatie-plaatsnaam: Amersfoort
Locatie-adres: Berghotel Amersfoort Utrechtseweg 225 3818 EG Amersfoort
Studieduur: 1 Dag
Lestijden: 10.00 – 18.00 uur
Kosten: €. 260,00 inclusief koffie/thee/lunch/reader
Aantal deelnemers: 10 – 16 personen
Diplomering: Punten: Geen (deze cursus is  ruim 20 jaar geaccrediteerd geweest en steeds goed geëvalueerd. Omdat logopedisten hebben aangegeven ook niet-geaccrediteerde punten nodig te hebben, heb ik er zelf voor gekozen deze cursus niet meer te laten her-accrediteren).
Doelgroep: De cursus is bedoeld voor logopedisten die beroepssprekers met stemklachten behandelen of hiermee ervaring willen opdoen.

Cursusinhoud:

Stemtherapie bij beroepssprekers

Aan het stemgebruik van beroepssprekers worden speciale eisen gesteld. Sprekers hebben vaak klachten over hun stem. Soms ontstaan er afwijkingen ten gevolge van verkeerd adem-of stemgebruik, inefficiënt stemgebruik of gebruikt de patiënt compensatiemechanismen. Lichamelijke of emotionele klachten kunnen van invloed zijn op de instandhouding van de problematiek.

Deze dag staat in het kader van de behandeling van beroepssprekers met stemklachten.

Er komen diverse thema’s aan de orde, zoals diagnostiek, casuistiek, therapiemogelijkheden en stemmethodieken

De dag wordt vooral praktisch ingevuld.  Ook de cursist kan casusvragen inbrengen.

 

Docent

Jopie Kuiper is logopedist en stemtherapeut. Zij was als docent logopedie verbonden aan verschillende logopedie opleidingen. Zij is gespecialiseerd in stemmethodieken en geeft cursussen op stemgebied. Daarnaast werkt zij met stempatiënten, waaronder beroepssprekers in haar eigen logopedie praktijk.

Doelgroep

De cursus is bedoeld voor logopedisten die beroepssprekers met stemklachten behandelen of hiermee ervaring willen opdoen.

Belangrijk om te weten

Evaluatie: deze cursus kreeg de waardering: goed/zeer goed

Punten: Geen (deze cursus is  ruim 20 jaar geaccrediteerd geweest en steeds goed geëvalueerd. Omdat logopedisten hebben aangegeven ook niet-geaccrediteerde punten nodig te hebben, heb ik er zelf voor gekozen deze cursus niet meer te laten her-accrediteren).

Informatie en inschrijven: www.jopiekuiper.nl  info@jopiekuiper.nl

Telefoon 033-494 46 06

 

 

 

Categorieën