Startdatum: 02-09-2022
Instelling: Jopie Kuiper Stemtrainingen

Aard: Studiedag
Cursusdata: 11-03-2022
Docent: Jopie Kuiper is logopedist en stemtherapeut. Zij was als docent logopedie verbonden aan verschillende logopedie opleidingen. Zij is gespecialiseerd in stemmethodieken en geeft cursussen op stemgebied. Daarnaast werkt zij met stempatiënten, waaronder beroepssprekers in haar eigen logopedie praktijk.
Locatie-plaatsnaam: Amersfoort
Locatie-adres: Berghotel Amersfoort, Utrechtseweg 225, 3818 EG
Studieduur: 1 Dag
Lestijden: 10.00 – 18.00 uur
Kosten: €260,00 inclusief koffie / thee / lunch / reader
Aantal deelnemers: 10 – 16 personen
Diplomering: 7 niet geaccrediteerde punten.
Doelgroep: De cursus is bedoeld voor logopedisten die beroepssprekers met stemklachten behandelen of hiermee ervaring willen opdoen.

Cursusinhoud:

Stemtherapie bij beroepssprekers – Vrijdag 2 september 2022  Studiedag in Amersfoort

Aan het stemgebruik van beroepssprekers worden speciale eisen gesteld. Sprekers hebben vaak klachten over hun stem. Soms ontstaan er afwijkingen ten gevolge van verkeerd adem-of stemgebruik, inefficiënt stemgebruik of gebruikt de patiënt compensatiemechanismen. Lichamelijke of emotionele klachten kunnen van invloed zijn op de instandhouding van de problematiek.

Deze praktische dag staat in het kader van de behandeling van beroepssprekers met stemklachten. Er komen diverse thema’s aan de orde, zoals diagnostiek, casuistiek, therapiemogelijkheden en stemmethodieken

Aanmelden: www.jopiekuiper.nl
Informatie:  info@jopiekuiper.nl

Categorieën