Startdatum: 09-09-2019
Instelling: Koninklijke Kentalis

Aard: Klassikale cursus met online informatie
Cursusdata: St. Michielsgestel 5-4-2019, 17-5-2019, 24-6-2019. Zoetermeer 9-9-2019, 7-10-2019, 22-11-2019.
Docent: Martina de Groot, Annette Scheper, Katja Daamen
Locatie-plaatsnaam: Zoetermeer of Sint Michielsgestel
Locatie-adres: Zoetermeer. Ruimte 1.1. Meerzichtlaan 300 2716 NR Zoetermeer
Studieduur: 21 uur verdeeld over 3 lesdagen
Studiebelasting-uren: 46 uur namelijk 21 contacturen en 25 uren aan zelfstudie
Lestijden: 9.30 - 16.30
Kosten: 1095,- inclusief de officiële materialen van MindWing Concepts inc. Deze materialen worden tijdens de eerste bijeenkomst uitgereikt.
Diplomering: Certificaat, Accreditatie 40 punten
Doelgroep: Logopedisten die kinderen behandelen met problemen op het vlak van verhaalbegrip en vertelvaardigheid vanaf een taalleeftijd van 4 jaar.

Cursusinhoud:

Story Grammar Training: leren begrijpen en vertellen van verhalen (STGRM)

Korte beschrijving:

Vertellen van verhalen of van eigen belevenissen is voor kinderen met Taalontwikkelingsstoornis (TOS) vaak moeilijk, omdat dit complexe taalvaardigheden vereist.
De Story Grammar training is een methode die kinderen met TOS (letterlijk) houvast geeft door het inzetten van de verhaalvlecht. Het werken met de pictogrammen voor de verhaalstructuur geeft het kind inzicht in de overkoepelende verhaallijn ( de macrostructuur). Maar een verhaal kan pas goed begrepen en verteld worden, als ook aandacht besteed wordt aan de inhoudswoorden en de zinsstructuren (microstructuur) die nodig zijn om samenhang in het verhaal te begrijpen en uit te drukken.

Voor wie?

Deze driedaagse cursus is bedoeld voor logopedisten die kinderen behandelen met problemen op het vlak van verhaalbegrip en vertelvaardigheid met een taalleeftijd vanaf 4 jaar.

Wat leer je?

Tijdens deze cursus leer je het niveau van narratieve vaardigheden bij een kind bepalen aan de hand van de analyse van de Frogstory. Op basis van deze onderzoeksgegevens en overige taaldiagnostiek kan je het beginniveau bepalen om te starten met de Story Grammar Training. Het leren analyseren van de macro- en de microstructuren van verhalen (uit prentenboeken) volgens het format van de SGT maakt ook een belangrijk deel uit van de cursus. Uiteraard wordt ook aandacht besteed aan verschillende werkvormen met de SGT die ingezet kunnen worden tijdens de logopedische behandeling.

Aantal bijeenkomsten:
3 bijeenkomsten van 1 dag

Leerdoelen voor deze cursus:

 • De cursist kent de normale ontwikkeling van narratieve vaardigheden bij kinderen.
 • De cursist kan uitleggen wat de macro- en de microstructuur van verhalen is en hoe die twee aspecten met elkaar samenhangen.
 • De cursist weet welke problemen kinderen met TOS hebben met het begrijpen en vertellen van verhalen (op het vlak van de micro- en de macrostructuur).
 • De cursist weet wat het belang is van narratieve vaardigheden voor (onderwijs)participatie.
 • De cursist leert de Frogstory in te zetten als diagnostisch instrument voor narratieve vaardigheden.
 • De cursist kent de opbouw en de werkwijze van de Story Grammar Training.
 • De cursist kan op basis van taaldiagnostiek het beginniveau bepalen van eigen casus om met de SGT te starten.
 • De cursist kan de macro- en de microstructuur van prentenboeken en verhalen in kaart brengen met als doel die in de logopedische behandeling in te kunnen zetten.
 • De cursist kan verschillende werkvormen van de SGT toepassen bij een eigen casus.
 • De cursist kan reflecteren op eigen vaardigheden ten aanzien van het behandelen met de Story Grammar Training.

Leerdoelen en –inhoud sluiten aan bij de kerntaken en competenties van het beroepsprofiel logopedist (mei 2013).

Cursusvorm:

Verschillende didactische werkvormen worden afgewisseld tijdens de cursus:

 • Zelfstandig lezen van literatuur.
 • Zelfstandig maken van opdrachten thuis door de cursisten.
 • Uitleg over de theorie en de werkwijze door docenten aan de hand van Powerpoints en filmbeelden.
 • Uitwerken van opdrachten in kleine groepen; wederzijdse feedback.
 • Zelfstandig voorbereiden, uitvoeren en evalueren van een behandeling van een cliënt.

Voorwaarde voor deelname:

Het volgende beginniveau van de cursist is vereist:

 • De cursist heeft de vereiste basiskennis over de normale taalontwikkeling en taalontwikkelingsstoornissen op het vlak van taalvorm, taalinhoud en taalgebruik, zoals aangeboden binnen de opleiding Logopedie.
 • De cursist weet op welke manier narratieve vaardigheden deel uitmaken van het domein van de pragmatiek
 • De cursist behandelt regelmatig kinderen met TOS die problemen ervaren op het vlak van het begrijpen en vertellen van verhalen.

Afronding:

De cursist krijgt een certificaat bij 75 % aanwezigheid en als alle opdrachten tijdens en na afloop van de cursus voldoende zijn uitgevoerd. Het gaat hierbij om de volgende opdrachten:

 • Het uitwerken en beoordelen van het Kikkerverhaal van een eigen casus.
 • De eindopdracht: het uitvoeren en opnemen van een behandeling met de SGT bij een eigen casus en de zelfreflectie op deze behandeling en het formuleren van de vervolgstappen in de behandeling.

Studiebelasting

Aantal contacturen: 21 uur verdeeld over drie dagen.
Aantal zelfstudie uren inclusief de eindopdracht: 25 uur

Cursusdata

Locatie Zoetermeer. Ruimte 1.1. Meerzichtlaan 300 2716 NR Zoetermeer

Maandag 9 september 2019, 09.30 – 16.30 uur locatie Meerzichtlaan 300, 2716 NR Zoetermeer

Maandag 7 oktober 2019, 09.30 – 16.30 uur locatie Meerzichtlaan 300, 2716 NR Zoetermeer

Vrijdag 24 november 2019, 09.30 – 16.30 uur locatie Meerzichtlaan 300, 2716 NR Zoetermeer.

Sint Michielsgestel 2019

Vrijdag 5 april 2019, 09.30 – 16.30 uur locatie St. Michielsgestel Theerestraat 42, 5271 GD

Vrijdag 17 mei 2019, 09.30 – 16.30 uur locatie St. Michielsgestel Theerestraat 42, 5271 GD

Maandag 24 juni 2019, 09.30 – 16.30 uur locatie St. Michielsgestel Theerestraat 42, 5271 GD

Cursusprijs:

De cursusprijs is 1095,- inclusief de officiële materialen van MindWing Concepts inc. Deze materialen worden tijdens de eerste bijeenkomst uitgereikt.

Meer informatie en opgeven voor deelnemen:
Voor meer informatie kun je mailen naar academie@kentalis.nl

Meer informatie en aanmelden klik HIER

Categorieën