Stotteren, van Theorie naar Therapie , onderzoek en behandeling bij jongeren en volwassenen, cursus van 3 dagen

/Stotteren, van Theorie naar Therapie , onderzoek en behandeling bij jongeren en volwassenen, cursus van 3 dagen

Stotteren, van Theorie naar Therapie , onderzoek en behandeling bij jongeren en volwassenen, cursus van 3 dagen

Startdatum: 16-04-2019
Instelling: Nascholing Logopedie Zeeland

Aard: Cursus
Cursusdata: 16 en 17 april en 24 mei 2019
Docent: Mogelijke docenten: Mies Beemer, Riet Grauwels, Esther van Meurs zie uitgebreid hieronder.
Locatie-plaatsnaam: Goes
Locatie-adres: Goes, Hotel Terminus
Studieduur: 3 dagen
Lestijden: 09.30 tot 17.00
Kosten: 700 euro tot 11 deelnemers, 675 euro vanaf 11-15 deelnemers en 650 euro vanaf 15 deelnemers, inclusief koffie, thee, lunch en cursusmateriaal (exclusief boek).
Diplomering: Voor de cursus is accreditatie van 30 punten aangevraagd..
Doelgroep: Logopedisten die werken met jongeren en volwassenen.

Cursusinhoud:

Vernieuwd….  en een cursus  om invulling aan je therapie te geven aan de hand van deze volledig herziene versie!

‘Stotteren, van theorie naar therapie’, 3e herziene druk,  Mies Bezemer en Jan Bouwen, m.m.v C.Winkelman, uitg. Coutinho. ISBN: 978 90 46906286. November 2018

Aankondiging

Stotteren, van Theorie naar Therapie , onderzoek en behandeling bij jongeren en volwassenen, cursus van 3 dagen

Deze cursus werd eerder gewaardeerd met een 8 tot ruim 9!

Bestemd voor:
Logopedisten die werken met jongeren en volwassenen.

Methodiek:
Workshop met video-ondersteuning, hoorcolleges, praktische opdrachten en aandacht voor ingebrachte casuïstiek. 2 weken voor aanvang van de cursus ontvangen de deelnemers informatie over vooraf te bestuderen literatuur.

Voor de cursus is accreditatie van 30 punten aangevraagd..

Data:
16 en 17 april en 24 mei 2019 9.30-17:00 uur

Locatie: Goes, Hotel Terminus

Aanmelding mogelijk tot 23 maart via 
nascholinglogopediezeeland@gmail.com

Na ontvangst van uw aanmelding ontvangt u per e-mail een bevestiging. Zodra bekend is of de cursus definitief doorgaat wordt u hierover geïnformeerd. Maximaal aantal deelnemers is 22.

Kosten: 700 euro tot 11 deelnemers, 675 euro vanaf 11-15 deelnemers en 650 euro vanaf 15 deelnemers, inclusief koffie, thee, lunch en cursusmateriaal (exclusief boek).

Iedere logopedist werkend in een all-round praktijk krijgt wel eens stotterende cliënten aangemeld.

Veel logopedisten sturen deze cliënten onmiddellijk door naar de gespecialiseerde stottertherapeuten. Is dit altijd noodzakelijk? Door de jaren heen blijkt de onzekerheid van de logopedist zelf vaak een struikelblok bij het geven van therapie aan jongeren en volwassenen die stotteren. Dat is jammer want de mogelijkheden ook deze groep cliënten binnen een reguliere logopediepraktijk te begeleiden worden dan onvoldoende benut.

Problemen rond stotteren zijn bij iedere cliënt ingewikkeld en heel divers. Daarom bestaat er niet zoiets als ‘Eén therapie die voor iedere cliënt geschikt is’. Stottertherapie is maatwerk.

In deze cursus worden praktische handreikingen gegeven om onderzoek te doen naar het stotteren waarbij gebruik gemaakt wordt van toegankelijke middelen. Er wordt een behandelplan opgesteld en met vele filmopnames worden therapieaspecten verduidelijkt. Eigen casuïstiek van de cursisten kan, indien gewenst, worden geïntegreerd in het programma.

De door de NVLF aanvaarde Richtlijn Stotteren,  krijgt aandacht binnen de cursus. De vraag wanneer doorverwijzing naar een gespecialiseerde therapeut noodzakelijk is zal zeker aan de orde komen.

Doel:

Na afloop kan de cursist een antwoord geven op de volgende vragen:

· Welke stotterverschijnselen zijn te herkennen?
· Hoe kan de logopedist een stotterdiagnostisch onderzoek verrichten, gebruikmakend van toegankelijke onderzoeksmiddelen?
· Hoe zet een logopedist een behandelplan op?
· Hoe voert een logopedist de therapie uit?
· Hoe kunnen belangrijke mensen in de directe omgeving van de cliënt geïnformeerd dan wel             ingeschakeld worden?
· Wanneer zal een gespecialiseerde therapeut moeten worden geconsulteerd en zijn er mogelijkheden met deze therapeut samen de therapie te realiseren?
· Wanneer is doorverwijzing naar een specialist/andere discipline te verkiezen?

Mogelijke docenten:

Mies Bezemer heeft ruime ervaring binnen stottertherapie , werkte voorheen als stottertherapeut in het Erasmus Medisch Centrum in Rotterdam en bij Stottercentrum Zeeland. Zij is medeauteur van het boek ‘Stotteren, van theorie naar therapie’3eherziene druk 2018.  Mies Bezemer en Jan Bouwen, C, m.m.v Coen Winkelman, uitg. Coutinho.
Zij schrijft regelmatig over stotteren in verschillendetijdschriften en neemt deel als docent, mentor en coach aan de ESCF, de European Clinical Specialization in Fluency disorders.

Riet Grauwels heeft ruime ervaring in stottertherapie, werkte als logopedist-stottertherapeut binnen het  Stottercentrum. Riet werkt tevens als ambulant begeleider bij de Auris-dienstverlening (REC II). Zij is medeauteur van het boek: ‘Omgaan met een Dysfatisch Kind’, Riet Grauwels en Gerdi de Nooij, uitg. Garant. En het boekje: Ik ben niet perfect, nou èn! Riet Grauwels en Caroline Houmes,  ISBN 978 90 77822 40 1.  Bij  Auris dienstverlening Goes geeft ze vele cursussen aan ouders, leerkrachten en ambulant begeleiders. Zij is gastdocent bij het CIOOS te Antwerpen

Ester van Meurs is een ervaren stottertherapeut die al zeer lang medepraktijkeigenaar was van Stottercentrum Zeeland. Zij heeft geruime tijd gewerkt als docente aan de Hogeschool Rotterdam en is nu werkzaam als logopedist-stottertherapeut ZZP-er.

Categorieën

2019-02-15T12:03:41+00:00