Startdatum: 09-01-2020
Instelling: Nascholing Logopedie Zeeland

Aard: Cursus
Cursusdata: 9-01-2020, 10-01-2020 en 24-01-2020
Docent: Mies Bezemer, Riet Grauwels, Esther van Meurs, zie verder uitgebreid hieronder.
Locatie-plaatsnaam: Goes
Locatie-adres: nader tye bepalen
Studieduur: 3 dagen
Studiebelasting-uren: 24 lesuren en 6 lesuren voorbereiding
Lestijden: 09.30 - 17.00 uur
Kosten: 700 euro tot 11 deelnemers, 675 euro vanaf 11-15 deelnemers en 650 euro vanaf 15 deelnemers, inclusief koffie, thee, lunch en cursusmateriaal (exclusief boek).
Diplomering: De cursus is eerder geaccrediteerd voor 30 punten, we hopen de accreditatie opnieuw aan te kunnen vragen.
Doelgroep: Logopedisten die werken met jongeren en volwassenen die stotteren. logopedisten-stottertherapeuten die hun vaardigheden willen oefenen

Cursusinhoud:

Stotteren, van theorie naar therapie’. Onderzoek en behandeling bij kinderen, 3-daagse cursus.

 

Vernieuwd….  én een cursus  om invulling aan je therapie te geven aan de hand van deze volledig herziene versie!

‘Stotteren, van theorie naar therapie’, 3e herziene druk, Mies Bezemer & Jan Bouwen., uitg. Coutinho. ISBN: 978 90 46906286. November 2018

Aankondiging

Stotteren, van Theorie naar Therapie, onderzoek en behandeling bij kinderen t/m lagere schoolleeftijd, cursus van 3 dagen

Deze cursus werd eerder gewaardeerd met een 8 tot ruim 9!

Bestemd voor:
Logopedisten die werken met jongeren en volwassenen die stotteren.
logopedisten-stottertherapeuten die hun vaardigheden willen oefenen

Methodiek:
Workshop met video-ondersteuning, hoorcolleges, praktische opdrachten en aandacht voor ingebrachte casuïstiek. 3 weken voor aanvang van de cursus ontvangen de deelnemers informatie over vooraf te bestuderen literatuur.

De cursus is eerder geaccrediteerd voor 30 punten, we hopen de accreditatie opnieuw aan te kunnen vragen.

Data:
9 en 10 en 24 januari 2020,  9.30-17:00 uur

Locatie: nader te bepalen in Goes

Aanmelding en informatie:

Mail: mies.bezemer@gmail.com   tel: 06-22469206
Na ontvangst van je aanmelding ontvang je per e-mail een bevestiging. Minimaal 3 weken vóór de cursus begint ontvang je en mail mbt de voorbereidingen/ studie.

Maximaal aantal deelnemers is 22.

Kosten: 700 euro tot 11 deelnemers, 675 euro vanaf 11-15 deelnemers en 650 euro vanaf 15 deelnemers, inclusief koffie, thee, lunch en cursusmateriaal (exclusief boek).

omschrijving
Problemen rond stotteren kunnen bij iedere cliënt ingewikkeld zijn en zijn zeker heel divers. Daarom bestaat er niet zoiets als ‘één altijd en voor iedere cliënt werkende methode’. Stottertherapie is maatwerk. Wij kiezen ervoor bij bij de opbouw van een therapie eclectisch te werk te gaan. De basis hierbij wordt gevormd door het Erasmus 4-Componentenmodel (bij globaal de lagere school leeftijd) en bij het jonge kind het werken naar de visie en werkwijze van Starkweather (DCM) waarbij zowel indirecte als directe therapie aan de orde komt en praktisch wordt ingevuld.

De cursus is gebaseerd op de jongste inzichten rond stotteren en therapie. Er wordt gewerkt op basis van het boek: ‘Stotteren, van theorie naar therapie’, Mies Bezemer & Jan Bouwen, 3e geheel herziene druk, 2018. Het boek vormt voor een belangrijk deel de reader van deze cursus.
De cursus  wordt doorspekt met vele praktische voorbeelden op video en uitwerkingen uit ruime eigen ervaringen.
In deze cursus worden praktische handreikingen gegeven om onderzoek te doen naar het stotteren waarbij gebruik gemaakt wordt van toegankelijke middelen. Er wordt een behandelplan opgesteld en met vele video-opnames worden therapieaspecten verduidelijkt. Eigen casuïstiek van de cursisten zal zoveel mogelijk worden geïntegreerd in het programma.

De vraag wanneer doorverwijzing naar een gespecialiseerde therapeut noodzakelijk is en/of hiermee samen te werken is, zal zeker aan de orde komen.

De cursus voldoet aan de aanbevelingen van de door de NVLF geaccordeerde ‘Richtlijn Stotteren’.

Doel

Na afloop kan de cursist een antwoord geven op de volgende vragen:
• Welke stotterverschijnselen zijn te herkennen?
• Hoe kan de logopedist een stotterdiagnostisch onderzoek verrichten, gebruikmakend van toegankelijke onderzoeksmiddelen?
• Hoe zet een logopedist een behandelplan op?
• Hoe voert een logopedist de therapie uit?

wanneer wel/niet en hoe kan een start gemaakt worden met een verbale training (zie ook vervolgtraining)
• Hoe kunnen ouders, leerkrachten, begeleiders uit de directe omgeving van het kind geïnformeerd dan wel ingeschakeld worden?
• Wanneer zal een gespecialiseerde therapeut moeten worden geconsulteerd en zijn er mogelijkheden met deze therapeut samen de therapie te realiseren?
• Wanneer is doorverwijzing naar een specialist/andere discipline  te verkiezen?

Vervolgtraining?
Omdat eerdere cursisten hadden aangegeven zich meer te willen bekwamen op het gebied van verbale training binnen stottertherapie hebben wij  eerder een ‘vervolg’-training gepland die enthousiast ontvangen werd. Wij zullen daarom opnieuw een vervolgtraining verbale training plannen na januari 2020. Deelname aan déze training is uitsluitend mogelijk wanneer men een éérste training op het gebied van stottertherapie bij ons heeft gevolgd.

Mogelijke docenten:

Mies Bezemer heeft ruime ervaring binnen stottertherapie, werkte voorheen als stottertherapeut in het Erasmus Medisch Centrum in Rotterdam, leidde en werkte tot voor kort (bij) Stottercentrum Zeeland en is medeauteur van het boek ‘Stotteren, van theorie naar therapie’(Branco van Dantzigprijs 2006/ 2010/ 2018), Mies Bezemer, Jan Bouwen, uitg. Coutinho, inmiddels de 3e belangrijk herziene druk., 2018.
Zij neemt deel als docent, mentor en coach aan de ESCF, de European Clinical Specialization in Fluency disorders.

Riet Grauwels heeft ruime ervaring in stottertherapie, leidde en werkte en tot voor kort  (als) logopedist-stottertherapeut (binnen) Stottercentrum Zeeland. Riet werkt als  ambulant begeleider/ cursus ontwikkeling  bij de Auris-dienstverlening (REC II). Zij is medeauteur van het boek: ‘Omgaan met een Dysfatisch Kind’, Riet Grauwels en Gerdi de Nooij, uitg. Garant, en het boekje: Ik ben niet perfect, nou èn! Riet Grauwels en Caroline Houmes,  ISBN 978 90 77822 40 1.  Bij  Auris dienstverlening Goes geeft ze vele cursussen aan ouders, leerkrachten en ambulant begeleiders. Zij is gastdocent bij het CIOOS te Antwerpen

Ester van Meurs is een ervaren stottertherapeut die al zeer lang haar eigen (stotter) praktijk runde. Zij heeft geruime tijd gewerkt als docente aan de logopedie opleiding Rotterdam en is nu werkzaam als stottertherapeut ZZP-er. Voorheen leidde en werkte zij (binnen) Stottercentrum Zeeland Ester begeleidde vele stagiaires en is ook mentor bij de ECSF.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Categorieën