Startdatum: 17-09-2019
Instelling: MenS, Meesterschap en Stottertherapie

Aard: Cursus
Cursusdata: 17-9-2019, 18-9-2019
Docent: Irma Uijterlinde en Liesbeth van Wijngaarden zie verder hieronder
Locatie-plaatsnaam: Reeuwijk (bij Gouda)
Locatie-adres: Zalencentrum De Brug Dunantlaan 1 2811 CA Reeuwijk www.zalencentrumdebrug.nl
Studieduur: 2 dagen
Lestijden: 9.30-17.00u
Kosten: € 485 inclusief lunch, koffie, thee, reader en certificaat.
Diplomering: Geaccrediteerd voor 17 punten
Doelgroep: Logopedisten die (regelmatig) werken met basisschoolkinderen (6-12 jaar) die stotteren of met deze doelgroep zouden willen gaan werken.

Cursusinhoud:

Door middel van hoorcollege, brainstormsessies, (video-)demonstraties, opdrachten in subgroepen en casuïstiek word je wegwijs gemaakt in de essentiële onderdelen voor een behandeling van stotterende kinderen in de basisschoolleeftijd. Het accent zal liggen op de groepen 3 t/m 8.
Er wordt aandacht besteed aan de meest voorkomende hulpvraag van de cliënt op de verschillende leeftijden en aan de relatie tussen de hulpvraag en het behandelplan. Behandeldoelen worden SMART geformuleerd. De richtlijn stotteren wordt als basis gebruikt.
Je leert voorlichting te geven over stotteren aan leerkrachten van de verschillende basisschoolgroepen en krijgt tips mee voor de meest voorkomende hulpvragen van de leerkracht.
Therapeutische vaardigheden die je nodig hebt om een zo optimaal mogelijke begeleiding te geven worden in de gehele cursus verweven.

Doel
Na deze cursus:
• heb je meer kennis en vaardigheden met betrekking tot het behandelen van stotterende kinderen in de basisschoolleeftijd
• ben je in staat om voor deze groep een behandelplan op te stellen met SMART-doelen
• ben je in staat adequaat de omgeving (ouders/leerkrachten) te informeren over stotteren, over hoe ermee om te gaan resp. thuis en in de klassensituatie.
• ben je in staat binnen het therapieproces veiligheid te creëren en de juiste balans te vinden tussen directe begeleiding en sturing van de omgeving
• kun je doelgericht bezig zijn

docenten

Irma Uijterlindeis logopedist-stottertherapeut en verbonden aan Stottercentrum Noord-Holland. Zij geeft individuele en groepstherapie en verzorgt coaching en advisering aan logopedisten m.b.t. stottertherapie.
Zij is lid van het Lidcombe Program Trainers Consortium en geeft de Lidcombe trainingen in Nederland.

Liesbeth van Wijngaarden is logopedist, stottertherapeut, coach en kindertolk®, werkzaam in Centrum voor Stottertherapie Gouda. Daar geeft zij individuele en groepstherapie en ook oudergroepen. Tevens is zij een van de therapeuten bij de RAP-training, een groepstherapie voor jongeren van het Integraal Zorgtraject Stotteren (IZS). Eerder verzorgde zij ook een aantal jaren POST-HBO-cursussen op de HU.

Aanmelden kan tot uiterlijk 1 september 2019 bij Irma Uijterlinde Trainingen :
I.Uijterlinde@hetnet.nl
Je ontvangt dan een inschrijfformulier. Plaatsing geschiedt op volgorde van aanmelding. De inschrijving is definitief na ontvangst van het ondertekende inschrijfformulier en de betaling.

 

Zie ook: https://stottercentra.nl/mens-nascholing/stottertherapie-op-de-basisschool

Categorieën