Startdatum: 15-11-2017
Instelling: Davotes

Aard: Cursus. Direct toepasbaar in het werk met cliënten en verdiepend voor eigen ontwikkeling
Cursusdata: 15-16-17 november 2016
Docent: Eelco de Geus en Brenda Zwinkels
Locatie-plaatsnaam: Delft
Locatie-adres: Schieweg 166 Delft
Studieduur: 3 dagen
Studiebelasting-uren: Geaccrediteerd met 32 SBU
Lestijden: 10.00 uur -17.00 uur
Kosten: € 625,-
Diplomering: Certificaat en geaccrediteerde punten (32) worden in KP bijgeschreven
Doelgroep: Logopedisten

Cursusinhoud:

Een driedaagse basiscursus voor het integreren van dialogisch opstellingenwerk in de begeleiding van cliënten.  Praktisch toepasbaar in de individuele begeleiding, tevens verdiepend voor de eigen persoonlijke ontwikkeling als logopedist.

Wat is systemisch-dialogisch werk?

Als logopedist krijgen we te maken met cliënten met uiteenlopende klachten. Juist bij cliënten die telkens in hetzelfde patroon blijven voortbewegen ondanks grote inzet, kan het heel behulpzaam zijn om de vraag op een andere laag te benaderen. Door middel van het maken van een opstelling kunnen we ervaren hoe het probleem verbonden is met de systemen waarin de cliënt leeft (familie, gezin, omgeving, innerlijke waarden).  Dit werk leent zich bij uitstek voor het veranderen van belemmerende overtuigingen en het ontwikkelen van een nieuw, ondersteunend zelfbeeld.

Cursusinhoud

Eelco en Brenda werken gezamenlijk in de cursus met de vragen van de deelnemers over hun werk met cliënten. We oefenen met vormen van opstellingenwerk die direct inzetbaar zijn in de individuele begeleiding. We oefenen systemische vraagstellingen en systemische interventies. We ervaren de mogelijkheden van dialogische principes, zoals vertraging, stil zijn, open luisteren en authentiek spreken. We doen supervisie-opstellingen met elkaar, om nieuwe perspectieven te vinden voor het werk met onze cliënten. Een praktijkgerichte en diepgaande cursus.

Docenten

Eelco de Geus is sinds 25 jaar counsellor, coach, supervisor en logopedist. Hij is mede oprichter van de Vereniging Stottercentra Nederland en leidde van 1994 tot 2000 een Centrum voor stottertherapie in Zwolle. Eelco gaf internationaal les in systemisch en dialogisch werk en verzorgde vele jaren nascholing voor therapeuten. Vanaf eind negentiger jaren ontwikkelde Eelco zich in de richting van het systemisch en dialogisch werk. Sinds 2002 leeft en werkt Eelco in Wenen, waar hij het Centrum voor ‚Leven in Dialoog’ leidt. Hier vindt een integratie van opstellingenwerk , systemisch denken en dialogisch werk plaats , worden opleidingsprogramma’s en seminaren aangeboden, en organisaties, scholen, gemeenschappen en gezinnen begeleid.

Brenda Zwinkels is 18 jaar logopedist en gespecialiseerd in stottertherapie. Gezamelijk met drie collega’s heeft zij een praktijk voor logopedie en stottertherapie in Den Haag.  Geïnspireerd door het werk van Eelco, is er binnen Davotes een samenwerking tot stand gekomen om het systemisch-dialogisch werk hier in Nederland een plek te geven. Als behandelend logopedist heeft Brenda de afgelopen jaren veel ervaring opgedaan in het integreren van systemisch-dialogisch werk in de therapie. Brenda heeft haar basisopleiding aan het Bert Hellinger Instituut gevolgd in 2014/2015 en onlangs de opleiding Organisatie-opstellingen bij Elmer Hendriks. Zij heeft seminars gedaan bij o.a. Marianne Franke, Ingrid Dijkstra, Bert Hellinger en Stephan Hausner.

Davotes is een erkende instelling bij het CRKBO (Centraal Register Kort Beroepsonderwijs). De workshops en cursussen die vanuit Davotes worden aangeboden, zijn vrijgesteld van BTW.

Reflectie van cursist: ‚Het werken met een opstelling eerst in het klein en daarna met bodemankers geeft mensen meer inzicht in de bestaande patronen en in standhoudende factoren. Hierdoor kunnen we in de behandeling beter bijsturen of beperkende voorwaarden eerst aanpakken. Het samen zoeken en in dialoog zijn geeft ook een gevoel van echte verbinding met iemand aangaan en die aandacht en verbinding werkt vaak al positief door. Mensen voelen zich gehoord en gezien en als therapeut is het dankbaar werk omdat ze heel open zijn in het delen van hun ervaringen.

De cursus wordt onder hulpverleners aangeboden. Het kan zijn dat er collega’s uit het werkveld diëtiek, coaches, haptotherapie, jeugdzorgwerkers e.d. deelnemen. Het geeft een mooie uitwisseling, met herkenbare problematiek binnen het werk als hulpverlener.

Heb je vragen of wil je graag wat meer praktische toepassingsmogelijkheden horen? Neem gerust contact op met Brenda 06-39119006.
Aanmelden kan via: brenda@davotes.nl

www.davotes.nl

Categorieën