Startdatum: 25-09-2019
Instelling: CED-Groep

Aard: Cursus
Cursusdata: Utrecht 25-9-2019 en 9-10-2019. Rotterdam 6-11-2019 en 20-11-2019
Locatie-plaatsnaam: Utrecht of Rotterdam
Studieduur: Twee bijeenkomsten van drie uur
Studiebelasting-uren: 6 SBU
Lestijden: Utrecht 13.30-16.30 uur Rotterdam 14.00-17.00 uur
Kosten: € 325,- per deelnemer, inclusief cursusmap 
Doelgroep: Leerkrachten en logopedisten bao

Cursusinhoud:

De meeste nieuwkomers komen terecht in een speciale taalklas of schakelklas. Ze hebben daar ongeveer een jaar de tijd om de basis van het Nederlands te leren. Daarna stromen ze in bij het reguliere basisonderwijs. Vanaf dat moment bent u aan de beurt om ze op te vangen en ze zo goed mogelijk Nederlands te leren. Dit is een flinke uitdaging! Om u op weg te helpen is deze praktische cursus ontwikkeld waarin we antwoord geven op vragen als: hoe leert u deze leerlingen zo snel mogelijk de taal die ze op school nodig hebben, hoe vergroot u zo snel mogelijk hun woordenschat en welke woorden biedt u daarbij aan, hoe betrekt u de nieuwkomers bij de les, welke speciale lesmaterialen zijn er en hoe zet u de reguliere methoden in? In deze cursus is veel gelegenheid om met de cursusleiding en andere cursisten van gedachten te wisselen over uw eigen ervaringen met het onderwijs aan nieuwkomers.

Inhoud

 • theoretische kennis over NT2: leren van een nieuwe taal
 • klankonderwijs
 • woordenschatonderwijs
 • begrijpend luisteren en mondelinge taalvaardigheid
 • technisch en begrijpend lezen
 • materialen

Resultaat

 • U kent de belangrijkste verschillen tussen het leren van een eerste taal en een volgende taal.
 • U weet wat goed NT2-onderwijs is.
 • U weet welke doelen het NT2-onderwijs heeft.
 • U kent het belang van klankonderwijs.
 • U heeft uw kennis uitgebreid over woordenschatdidactiek en het kiezen van het aanbod.
 • U heeft kennisgemaakt met een aantal materialen voor nieuwkomers.
 • U weet hoe u taalproductie uitlokt bij de verschillende nieuwkomers.
 • U heeft kennis over het technisch leesonderwijs aan nieuwkomers.
 • U heeft uw kennis over het begrijpend lezen met NT2-leerlingen uitgebreid.

Meer informatie en inschrijven klik hier

Categorieën