Startdatum: 23-01-2020
Instelling: MenS, Meesterschap en Stottertherapie.

Aard: Cursus
Cursusdata: 23-1-2020 en 24-1-2020
Docent: Liesbeth van Wijngaarden en Marion Weijts. Zie verder hieronder.
Locatie-plaatsnaam: Reeuwijk
Locatie-adres: Zalencentrum ‘De Brug” te Reeuwijk (dichtbij Gouda)
Studieduur: 2 dagen
Lestijden: 10.00 tot 16.30 uur.
Kosten: € 485,00 (inclusief koffie/thee, lunches en cursusmap)
Diplomering: Accreditatie Wordt niet aangevraagd. Punten tellen mee voor het register verbijzondering stotteren van de NVLF.
Doelgroep: Logopedisten en/of logopedist-stottertherapeuten die werken met kinderen en hun ouders, met adolescenten en/of met volwassenen en die verdieping zoeken in het logopedist-zijn.

Cursusinhoud:

 

Inhoud
Effectief Therapeutschap betekent dat de therapeut zodanig vorm en inhoud geeft aan de ontmoeting met de cliënt dat het gewenste eindresultaat daadwerkelijk bereikt wordt. De cursus helpt je vol zelfvertrouwen op een nieuwe manier met cliënten aan de slag te gaan. Je leert de cliënt, of de ouders van de kinderen die je behandelt, te ontmoeten in hun angsten, belemmerende overtuigingen, valkuilen en vaste patronen en samen mogelijkheden te ontdekken voor positieve verandering. De cursus is gebaseerd op principes uit ACT, Systemisch werk, TA en NLP. Vanuit onze expertise als stottertherapeuten zal de casuïstiek die aan bod komt voornamelijk voortkomen uit de stottertherapie, maar de geleerde vaardigheden zijn ook toepasbaar bij andere logopedische behandelingen.
Tijdens de twee cursusdagen worden theoretische concepten, demonstraties en ervaringsgerichte oefeningen afgewisseld. Je zal de eerstvolgende werkdag de geleerde vaardigheden meteen in de praktijk toepassen!

Doel
Na deze cursus heb je inzicht in de ingrediënten van effectief therapeutschap voor het vak van logopedist/logopedist-stottertherapeut. Je bent in staat binnen het therapeutisch proces veiligheid te creëren, te vertrouwen op je intuïtie, optimaal af te stemmen op de cliënt, doelgericht en met de juiste verantwoordelijkheidsbalans. Je beschikt over specifieke therapeutische vaardigheden, die je effectiviteit als therapeut in veranderingsprocessen vergroten, zoals afstemming op het individu, het vergroten van de  probleemruimte, het omgaan met weerstand, het werken op verschillende logische niveaus, een optimale vorm van feedback geven, het gebruik maken van hulpbronnen, metaforen, kernkwaliteiten, en het ankeren van vaardigheden voor de toekomst.

Docenten: Liesbeth van Wijngaarden is logopedist, stottertherapeut, coach en kindertolk®, werkzaam in Centrum voor Stottertherapie Gouda. Daar geeft zij individuele en groepstherapie en oudergroepen. Tevens is zij een van de therapeuten bij de RAP-training, een groepstherapie voor jongeren van het Integraal Zorgtraject Stotteren (IZS). Eerder verzorgde zij ook een aantal jaren POST-HBO-cursussen op de HU.

Marion Weijts is logopedist en stottertherapeut. Ze werkt binnen Stottercentrum Brabant, Locatie Den Bosch/Breda. Zij is één van de therapeuten van de VIP-training, een groepstherapie voor volwassenen, ook onderdeel van het IZS. Tevens is zij psychosociaal begeleider, systeembegeleider en coach.

Zowel Liesbeth als Marion leiden als mentor en coach binnen het ECSF (European Clinical Specialisation for fleuncy Disorders) logopedisten op tot Gespecialiseerde Stottertherapeuten.

 

Doelgroep: Logopedisten en/of logopedist-stottertherapeuten die werken met kinderen en hun ouders, met adolescenten en/of met volwassenen en die verdieping zoeken in het logopedist-zijn.

Verbijzondering: Deze cursus mag meetellen voor het register Verbijzondering Stotteren van de NVLF. Voorwaarde is dat een “aanpalende cursus” zoals deze niet meer dan 1/3 van de het totale aantal cursussen mag bedragen. De andere cursussen moeten inhoudelijk gericht zijn op stotteren en nieuwe ontwikkelingen op stottergebied.

Contact en/of opgeven:

Mail naar marion@uitjezelf.com of Tel. 076-5493200

zie ook:  https://stottercentra.nl/mens-nascholing/effectief-therapeutschap-1-en-2

Categorieën