Training: Computer Articulatie Instrument

/Training: Computer Articulatie Instrument

Training: Computer Articulatie Instrument

Startdatum: 15-02-2019
Instelling: Hogeschool Arnhem en Nijmegen (HAN VDO)

Aard: Training
Cursusdata: 15-02-2019
Docent: Sanne Diepeveen en Leenke van Haaften
Locatie-plaatsnaam: Nijmegen
Locatie-adres: Groenewoudseweg 1, 6524 TM
Studieduur: 1 dag
Studiebelasting-uren: 9 uur (contacturen 6 uur, zelfstudie 3 uur)
Lestijden: 9.30 tot 16.30 uur
Kosten: € 345,-
Diplomering: bewijs van deelname
Doelgroep: Logopedisten

Cursusinhoud:

Ben je logopedist en werk je met kinderen met spraakproblemen in de 1e, 2e of 3e lijn? Dan is de juiste diagnose van groot belang. Leer in deze eendaagse training met behulp van het CAI de spraakontwikkeling van kinderen te onderzoeken en te beoordelen.

Computer Articulatie Instrument (CAI)
Het CAI is een nieuw, gecomputeriseerd onderzoeksinstrument voor het beoordelen van de spraakontwikkeling van kinderen van 2 tot 7 jaar ten behoeve van screening, vroegdetectie en monitoring. Met het CAI kun je interactieve testen afnemen en automatisch analyses van getranscribeerde spraakuitingen genereren.

Uniek in Nederland
De training Computer Articulatie Instrument is uniek in Nederland en heeft tot doel logopedisten met het CAI te leren werken. De training wordt gegeven door de ontwikkelaars van het instrument. Naast de werking gaan zij ook in op de achtergronden en de totstandkoming van dit nieuwe instrument. Daarnaast worden kennis en ervaringen uit het werkveld met je gedeeld.

Voor wie

Je werkt als logopedist met kinderen met spraakstoornissen.

Programma

De training start met een theoretisch deel, waarbij er ingegaan wordt op de achtergronden van het CAI en de differentiaaldiagnostiek van spraakstoornissen van kinderen. Vervolgens leer je in een practicum te werken met het CAI, spraakuitingen te transcriberen en de uitkomsten te interpreteren.

Onderwerpen: hanteren van het CAI (afname, fonetische transcriptie, de handelingen t.b.v. automatische digitale verslaglegging en de interpretatie van de resultaten)

Competenties

Tijdens de training werk je aan de volgende competenties: het verwerven van achtergrondinformatie over spraakstoorinissen, kennis en ervaring met het afnemen van het CAI en het interpreteren van de resultaten.

Resultaat

Je ontvangt een bewijs van deelname bij volledige aanwezigheid.

Toelichting op de kosten

  • Inclusief studiemateriaal, koffie/thee en lunch
  • Je betaalt de kosten voor de startdatum

Direct contact

HAN VDO
T(024) 353 05 67

Categorieën

2018-11-09T16:27:45+00:00