Startdatum: 28-10-2019
Instelling: Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN VDO)

Aard: post-hbo training
Cursusdata: 28-10-2019 vervolg: 13-11-2019
Docent: Coördinator en trainer: Lianne Remijn
Locatie-plaatsnaam: Nijmegen
Locatie-adres: Groenewoudseweg 1
Studieduur: 2 dagdelen
Studiebelasting-uren: 12 uur in totaal (contacturen 6 uur en zelfstudie 6)
Lestijden: Dag 1 (28 oktober): 13.30-16.30 uur Dag 2 (13 november): 9.00-12.00 uur
Kosten: € 145,-
Diplomering: bewijs van deelname
Doelgroep: logopedisten

Cursusinhoud:

Heb je als logopedist regelmatig te maken met kinderen met kauwproblemen? Volg dan de training Kauw Observatie Evaluatie instrument (KOE) en leer hoe je met het instrument een interventie kunt vaststellen en evalueren.

Over KOE
KOE is een observatie-instrument, geschikt voor de beoordeling van het kauwen van kinderen en/of het volgen van de ontwikkeling van het kauwen. KOE kan gebruikt worden naast de Nijmeegse Observatielijst Lepelvoeding (NOL) en de Eating and Drinking Ability Classification System for lndividuals with Cerebral Palsy (EDACS).

KOE is gevalideerd voor jonge kinderen (0-6 jaar) en kinderen met cerebrale parese. Het instrument is in een pilot ook gebruikt bij premature kinderen en kinderen met een totale schisis. De scholing is gericht op logopedisten, werkzaam in revalidatiecentra, vrije vestigingen, het onderwijs of opvang voor kinderen met lichamelijk of meervoudige beperkingen, die regelmatig te maken hebben met kinderen met kauwproblemen.

Programma

Het scoren van de kauw bewegingen gebeurt via observatie van een gestandaardiseerde eetsituatie. Een scholing voor het adequaat gebruik van het instrument is van belang om de bewegingen betrouwbaar te kunnen interpreteren. De scholing wordt vormgegeven in twee dagdelen met de volgende opzet:

  • Dagdeel 1:  Achtergrondinformatie over kauwen en de ontwikkeling van het instrument, oefenen in het gebruik van het instrument met daarbij een aansluitende opdracht (filmpjes scoren)
  • Dagdeel 2: Gescoorde filmpjes bespreken (ongeveer 2 weken later), mogelijkheid tot vragen stellen, verstrekken van het scoreformulier en voorbeeldfilmpjes.

Meer informatie of aanmelden? KLIK HIER

Direct contact:

E: info.hanvdo@han.nl

T: (024) 351 10 83

Categorieën