Startdatum: 01-10-2023
Instelling: Pearson Benelux B.V.

Aard: online zelfstudie
Cursusdata: op elk moment
Docent: Janneke de Waal-Bogers
Locatie-plaatsnaam: Online
Studieduur: Duur: 3 uur online zelfstudie training en rijkelijk aangevuld met extra literatuur en opdrachten.
Kosten: € 105,00
Diplomering: 14 punten bij St. ADAP voor logopedisten
Doelgroep: Logopedisten die willen gaan werken met kinderen met lees- en spellingproblemen of dyslexie en hierbij de brede vakinhoudelijke Richtlijn (verschenen in 2021) hanteren.

Cursusinhoud:

Update Richtlijn Dyslexie (online zelfstudie)

  • Leer hoe u kunt werken volgens de brede vakinhoudelijke richtlijn Dyslexie
  • Leer hoe u als dyslexiebehandelaar te werk gaat op ondersteuningsniveau 3 en 4
  • Praktische training ontwikkeld door Janneke de Waal-Bogers in eigen tijd en tempo te volgen
Voor meer informatie zie onderaan deze pagina.

Specificaties

Type training Online zelfstudie
Hoofdcategorie Taal/Spraak
Toepassingsgebied Taal, Taal/Spraak Therapie

Inhoud
Logopedisten die willen gaan werken met kinderen met lees- en spellingproblemen of dyslexie dienen hierbij de brede vakinhoudelijke Richtlijn (verschenen in 2021) te hanteren. Tijdens deze training leert u hoe u kunt werken volgens de brede vakinhoudelijke richtlijn Dyslexie.

In 2021 is de brede vakinhoudelijke richtlijn Dyslexie verschenen. Deze richtlijn beschrijft hoe de zorg voor kinderen met ernstige lees- en/of spellingproblemen door professionals in het onderwijs en zorg kan worden vormgegeven. Dit wordt gedaan op vier ondersteuningsniveaus. Voor logopedisten is er, als dyslexiebehandelaar, een rol weggelegd op niveau 3 en 4. Om deze rol op een juiste manier uit te kunnen voeren is kennis van het hele zorgcontinuüm rondom kinderen met ernstige lees- en/of spellingproblemen nodig. Tijdens deze online zelfstudie training wordt het hele protocol doorgenomen en vertaalt naar de rol van de logopedist. Ook wordt besproken hoe u als dyslexiebehandelaar te werk kunt gaan op ondersteuningsniveau 3 en 4.

Onderwerpen
-Het continuüm van onderwijs en zorg voor kinderen met ernstige lees-en/of spellingproblemen;
-Het onderwijs op ondersteuningsniveau 1,2 en 3;
-Signalering en diagnostiek van dyslexie;
-De zorg op ondersteuningsniveau 4;
-De rol van de logopedist in het continuüm van onderwijs en zorg voor kinderen met ernstige lees- en/of spellingproblemen.

Leerdoelen
Na het afronden van de training kunt u:
-De gestapelde zorg op ondersteuningsniveau 1,2 en 3 voor kinderen met ernstige lees- en/of spellingproblemen beschrijven;
-De rol van logopedist in het continuüm van onderwijs en zorg voor kinderen met ernstige lees- en/of spellingproblemen definiëren;
-De zorg op ondersteuningsniveau 4 uitgevoerd door de logopedist als dyslexiebehandelaar hanteren.

Startdatum
Op elk moment.

Duur en studiebelasting
Duur: 3 uur online zelfstudie training en rijkelijk aangevuld met extra literatuur en opdrachten.

Trainer
Janneke de Waal-Bogers

Doelgroep
Logopedisten die willen gaan werken met kinderen met lees- en spellingproblemen of dyslexie en hierbij de brede vakinhoudelijke Richtlijn (verschenen in 2021) hanteren.

Accreditatie
De training is geaccrediteerd met 14 punten bij St. ADAP voor logopedisten.

Contact:

Categorieën