Startdatum: 11-09-2021
Instelling: THIM en Maas en Meer

Aard: Cursus
Cursusdata: 11-9-2021, 18-9-2021 en 25-9-2021.
Docent: Dennis Kox, KNO-arts Vijfmeren kliniek Saskia Vrickx, orofaciaal fysiotherapeut, fysio de hoofdzaak
Locatie-plaatsnaam: Nieuwegein
Locatie-adres: Hogeschool THIM,  Archimedesbaan 2  3449 ME Nieuwegein
Studieduur: 3 dagen
Lestijden: 9.30 - 16.30 uur
Kosten: € 825,00 incl. lunch  en digitaal cursusmateriaal.
Aantal deelnemers: Minimaal 14 maximaal 24
Doelgroep: Logopedisten en Vocal Coaches die willen starten met het behandelen of begeleiden van cliënten met stemproblemen.

Cursusinhoud:

Inleiding
Zangers en mensen die veel spreken voor groepen ontwikkelen nogal een overbelastingsklachten van de stem. De stem wordt vermoeid en wellicht hees of schor. Vocal massage bestaat uit het toepassen van technieken om de spieren van het gelaat, hals en nek te fasciliteren danwel te sederen teneinde de stem te verbeteren en stemproblemen te voorkomen. Het bewegen van de larynx, of eigenlijk het mobiliseren en faciliteren, kan ook bijdragen aan een betere stem.Doelstelling

Einddoel:
Aan het eind van de cursus kan de deelnemer een doelgerichte vocal massage geven.Subdoelen:
• De cursist kent de anatomie en fysiologie van de stem en de omringende musculatuur;
• De cursist kent het domein van de KNO-arts, de orofaciaal fysiotherapeut en de logopedist
bij stemproblematiek;
• De cursist herkent de signalen wanneer een KNO-arts, orofaciaal fysiotherapeut of Logopedist te raadplegen;
• De cursist kan de problemen beschrijven die voorkomen bij zangers met stemklachten;
• De cursist kan een sederende massage uitvoeren van de spieren in het keel-, nek- en kaakgebied;
• De cursist kan een stimulerende massage uitvoeren van de spieren in het keel-, nek- en kaakgebied;
• De cursist kan de Larynx in verschillende richtingen bewegen teneinde de stem te beïnvloeden;
• De cursist kan een zanger adviseren op het gebied van houding en positie teneinde de besproken spieren
te beïnvloeden.Larynx 400Planning en cursusinhoudDag 1: ochtend
• Voorstellen
• Anatomie en fysiologie van de zangstem
• De aandoeningen van de zangstem
• Het domein van de KNO-arts, wanneer adviseren om naar de arts te gaanDag 1: middag
• De zangstem vanuit een logopedisch perspectief
• De specifieke logopedische diagnostische en therapeutische middelen
• Het domein van de logopedist, wanneer adviseren om een logopedist te bezoeken.Dag 2: ochtend
• Korte recap anatomie en fysiologie
• Palperen masseren van de spieren in hals en nek, theoretische uitgangspunen
• Het bewegen van de Larynx

Dag 2: middag
• Oefenen

Dag 3
Ochtend
• Spieren in de nek, palperen en masseren
• Spieren in de hals, palperen en masseren

Middag
• De larynx, palperen en bewegen
• Gelaat en intra-oraal
• Ontspanningsoefeningen
• Casuïstiek

Data
Zaterdagen 11, 18 en 25 september 2021, 9.30 – 16.30 uur
Docenten
Dennis Kox, KNO-arts Vijfmeren kliniek
Saskia Vrickx, orofaciaal fysiotherapeut, fysio de hoofdzaak

Saskia VrickxVK 120datum:20180726 / locatie: Vondelweg 999 Haarlem/ Ziekenhuis: Spaarne GasthuisLange Frans en Dennis KoxACHTERGROND/ CONTEXTIn het kader van administratielast – laat dokters dokteren – heeft de Federatie Lange Frans gevraagd een rap te maken over administratielast. (inclusief videoclip). Hij gaat deze maken samen met KNO-arts Dennis Kox. Denk bij administratielast aan: ICT-problematiek zoals systemen die niet gekoppeld zijn. Dubbele invoer, gemiste gegevens. Maar ook: enorme (onnodige) afvinklijstjes.Zie voor een voorbeeld van zo’n rap

Investering

€ 825,00 incl. lunch  en digitaal cursusmateriaal.Locatie
Hogeschool THIM,
Archimedesbaan 2  3449 ME NieuwegeinDeelnemers
14 – 24Doelgroep
Logopedisten en Vocal Coaches

Categorieën