Startdatum: 14-11-2024
Instelling: Pearson Benelux B.V.

Aard: Cursus
Cursusdata: 14-11-2024 (Utrecht)
Docent: Janneke de Waal-Bogers
Locatie-plaatsnaam: Utrecht of Amsterdam
Lestijden: 10.00 - 17.00 uur
Kosten: € 375,00
Diplomering: Accreditatie ADAP 5 punten (E-learning) en 8 punten (verdieping) voor logopedisten
Doelgroep: De training is bedoeld voor kinderfysiotherapeuten, ergotherapeuten, oefentherapeuten, logopedisten, psychologen, orthopedagogen en artsen.

Cursusinhoud:

 • Blended training met praktische e-learning en klassikale verdiepingstraining door André Rietman, ontwikkelaar van de SP-2-NL
 • Leer de nieuwe vragenlijsten van de Sensorische Profile 2 NL optimaal te gebruiken en toe te passen
 • Ga dieper in op de verkregen informatie en de interpretatie van de vernieuwde vragenlijsten
 • Breng je eigen casus in en leer van de vele andere praktijkvoorbeelden van dé SP expert en de overige deelnemers

Specificaties

Type training Blended/Gemengd
Hoofdcategorie Klinische Psychologie, Taal/Spraak
Toepassingsgebied Motorische ontwikkeling, Neuropsychologie, Persoonlijkheid en Psychopathologie, Sensorische informatieverwerking

De SP-2-NL is hét instrument om de sensorische informatieverwerking bij kinderen mee in kaart te brengen. De SP-2-NL is gebaseerd op het wetenschappelijk bewezen sensorische informatieverwerkingsmodel van Dunn. De SP-2-NL bestaat uit vijf vernieuwde vragenlijsten: de SP-2-NL Baby, de SP-2-NL Peuter, de SP-2-NL Kind, de SP-2-NL Verkort en de SP-2-NL School. Voorheen waren deze lijsten bekend onder de namen Infant Toddler Sensory Profile (ITSP), SP-NL, Short Sensory Profile (SSP) en School Companion.

Wil je weten wat sensorische informatieverwerking precies inhoudt en hoe de Sensory Profile 2 NL dat meet? Op welk theoretisch model is dit instrument gebaseerd? Wil je graag weten hoe je de SP-2-NL optimaal in kunt zetten in de praktijk of vraag je je af wat het klinische nut is van de vernieuwde SP-2-NL? Of ben je al bekend met de SP-2-NL en vraag je je af hoe de nieuwe SP-2-NL zich verhoudt tot de oorspronkelijke Sensory ProfileEn als je de vernieuwde vragenlijsten van de SP-2-NL hebt afgenomen, hoe ziet dan de prikkelverwerking eruit bij kinderen die op de secties en kwadranten ‘meer of minder dan anderen’ scoren? Wat betekenen de verschillende scorepatronen in de context van het dagelijks leven? Welke conclusies kun je trekken en welke adviezen kun je aan ouders en/of leerkrachten meegeven?

Inhoud
In deze (blended) training ‘Werken met de SP-2-NL’ krijg je via de praktische e-learning uitleg over het gebruik en de toepassing van de Sensory Profile 2 NL in de klinische praktijk. Je kan na het volgen van de e-learning meteen aan de slag met de afname van de SP-2-NL.

In de klassikale verdiepingstraining Sensory Profile 2 NL leer je aan de hand van casussen en een uitgebreide theoretische onderbouwing hoe je deze vragenlijsten correct kunt interpreteren en optimaal kunt toepassen. Er wordt ingegaan op de verkregen informatie uit de vragenlijsten en hoe de scores zich verhouden tot elkaar. Je gaat in op de prikkelverwerking van een kind en je kunt dit verbinden met de dagelijkse onderwijspraktijk of met het dagelijks leven van een kind en de uitzonderingen daarop. Er is aandacht voor het afwegen van de resultaten ten behoeve van nadere diagnostiek en behandeling.

Er is veel ruimte voor (eigen) casuïstiek. Zo neem je een ingevulde vragenlijst mee en bespreek je vervolgens de specifieke vragen en uitdagingen waar je tegen aanloopt. Je krijgt tips en antwoorden, concrete handvatten, actuele praktijkvoorbeelden en je leert van mede professionals door casussen met elkaar te bespreken om zo nòg meer uit de test te halen.

Onderwerpen e-learning

 • Wat is sensorische informatieverwerking?
 • Het sensorische informatieverwerkingsmodel van Dunn
 • Uitleg over de SP-2-NL
 • Het hele proces rondom afname en scoring
 • De schoolfactoren
 • Interpretatie en invalshoeken voor behandeling.

Onderwerpen klassikale verdiepingstraining

 • Interpretatie: de verschillende combinaties van scores op kwadranten en secties
 • De do’s and dont’s bij het interpreteren van de resultaten van de SP2-NL en de mogelijke valkuilen
 • Inpassen van de SP2-NL in overige diagnostiek en behandeling
 • Ontwikkelen van hypotheses, integratief beeld en in de dagelijkse praktijk (thuis en op school)toepasbaar behandeladvies
 • Oefenen aan de hand van casuïstiek ingebracht door trainer en expert André Rietman
 • Oefenen aan de hand van eigen vragen en casus (als opdracht neem je en ingevulde vragenlijst mee).

Leerdoelen E-learning

 • Je krijg uitleg over het correct gebruiken en toepassen van de Sensory Profile 2 NL
 • Je leert over de theoretische achtergrond van de SP 2 NL aan de hand van het sensorisch informatiemodel van Dunn
 • Je wordt aan de hand van deze e-learning meegenomen in het hele diagnostische proces: het opstellen van de hypothese, de afname en scoring en je maakt een start met de interpretatie en invalshoeken voor de behandeling

Leerdoelen Verdiepingstraining

 • Je leert aan de hand van casuïstiek de informatie uit de SP-2-NL op de juiste manier te interpreteren en je krijgt hier concrete handvatten over
 • Je leert van onze expert hoe je de verkregen informatie kan toepassen in de praktijk en je krijgt adviezen over mogelijke effectieve interventies of behandelplannen
 • Er is ruimte om je eigen casuïstiek in te brengen en daarnaast neem je als opdracht een ingevulde vragenlijst mee
 • Tevens krijg je handvatten voor het schrijven van de rapportage op basis van de verkregen scores

Accreditatie 

ID nummer 497129 E-learning Accreditatiepunten
ADAP (Accreditatie Deskundigheidsbevorderende Activiteiten Paramedici) Ergotherpeuten – 5 punten
Logopedisten – 5 punten
Oefentherapeuten Cesar en Mensendieck – 5 punten
Accreditatiebureau fysiotherapie

-Keurmerk fysiotherapie therapeutenregister
-Kwaliteitsregister fysiotherapie

Beroepsgerelateerd Fysiotherapie – 3 punten
Accreditatiebureau NIP Kinder- en Jeugdpsycholoog (K&J) / NVO Orthopedagoog-Generalist (OG) Herregistratie – 2,5 punten
Opleiding – diagnostiek – 2,5 punten

 

ID nummer 497722 Verdiepingstraining Accreditatiepunten
ADAP  (Accreditatie Deskundigheidsbevorderende Activiteiten Paramedici) Ergotherpeuten – 8 punten
Logopedisten – 8 punten
Oefentherapeuten Cesar en Mensendieck – 8 punten
Accreditatiebureau NIP Kinder- en Jeugdpsycholoog (K&J) / NVO Orthopedagoog-Generalist (OG) K&J/OG herregistratie – 6 punten
K&J/OG opleiding – behandeling – 2 punten
K&J/OG opleiding – diagnostiek – 4 punten
Accreditatiebureau fysiotherapie

-Keurmerk fysiotherapie therapeutenregister
-Kwaliteitsregister fysiotherapie

Beroepsgerelateerd fysiotherapie – 6 punten


De prijs van deze training is inclusief:

 • Toegang tot de online leeromgeving
 • Digitaal trainingsmateriaal
 • Toegang tot extra webinars en whitepapers
 • Geaccrediteerd digitaal certificaat
 • Koffie/thee en goed verzorgde lunch

Studiebelasting 

E-learning (start op elk gewenst moment)
Duur: ongeveer 2,5 uur
Zelfstudie: verplichte literatuur 2,5 uur

Klassikale verdiepingstraining
Contacturen: 6 uur (10.00 uur tot 17.00 uur)
Zelfstudie: 11 uur (literatuur en voorbereidingsopdracht)

Trainer/ontwikkelaar
De e-learning is ontwikkeld door André Rietman. Ook verzorgt André de klassikale verdieping. André is kinder- en jeugdneuropsycholoog, GZ-psycholoog, ergotherapeut en PhD. André Rietman is betrokken geweest bij de bewerking van de Sensory Profiles (SP, ITSP en AASP) en ook bij de ontwikkeling van de nieuwe SP-2-NL. Ook is hij de bewerker van het boek ‘Leven met sensaties’ van Winnie Dunn, ontwikkelaar van het Dunn-model.

Tip
De e-learning SP-2-NL Basistraining Afname en Scoring en de klassikale SP-2-NL verdiepingstraining zijn tevens apart te volgen. De e-learning vormt de basis voor het volgen van de verdiepingstraining. Professionals die al eerder een training in de Sensory Profile 2 NL hebben gevolgd kunnen op vertoon van hun certificaat/diploma worden vrijgesteld van de e-learning en kunnen zich alleen inschrijven voor de klassikale SP-2-NL Verdiepingstraining.

Onze trainingen voldoen altijd aan: 

 • Exclusieve kennis over de meetinstrumenten  
 • De laatste wetenschappelijke ontwikkelingen 
 • Direct toepasbaar in de praktijk    
 • Inspirerende trainers die expert zijn in hun vakgebied  
 • Sprekende praktijkcasussen 

Website: www.pearsonclinical.nl
E-mail: info@pearsonacademy.nl
Inschrijven en meer informatie: https://www.pearsonclinical.nl/werken-met-de-sensory-profile-2
Telefoon: 020-5815509

Categorieën