Werkgeheugenproblemen bij kinderen en jongeren

/Werkgeheugenproblemen bij kinderen en jongeren

Werkgeheugenproblemen bij kinderen en jongeren

Startdatum: 16-11-2018
Instelling: Pearson Benelux B.V.

Aard: training
Cursusdata: 16-11-2018
Docent: Diane Manuhuwa
Locatie-plaatsnaam: Utrecht
Locatie-adres: Domstad Utrecht Koningsbergerstraat 9 Utrecht 3531 AJ Nederland
Studieduur: 1 dag
Lestijden: 09:30 - 17:00
Kosten: Prijs: € 240,00 inclusief trainingsmateriaal en lunch, exclusief BTW.
Doelgroep: o.a. logopedisten

Cursusinhoud:

Werkgeheugenproblemen bij kinderen en jongeren

Prijs: € 240,00 inclusief trainingsmateriaal en lunch, exclusief BTW.

 

Image_SueBarr_UnitedStates_1 resizedHerkent u deze problemen in kinderen bij u op school of in de klas?

 

  • Kinderen die hun aandacht onvoldoende bij de les kunnen houden
  • Kinderen die moeite hebben met het foutloos overschrijven van datgene wat op het bord staat
  • Kinderen die de opdracht al vergeten lijken te zijn, nog voor deze volledig is medegedeeld.

 

Heeft u er weleens aan gedacht dat de oorzaak mogelijk ligt bij het werkgeheugen van het kind?

 

Het werkgeheugen is een belangrijkere voorspeller voor schoolresultaten, meer nog dan het IQ, zo blijkt uit recente onderzoeken (o.a. Alloway en Gathercole). Het tijdig signaleren van werkgeheugenproblemen is dan ook van groot belang, het aantal behandelmethodes neemt toe en er worden steeds meer werkende principes ontdekt in de praktijk.

 

Inhoud

Tijdens de training staat het werkgeheugen centraal. In de ochtend wordt theorie afgewisseld met praktijkvoorbeelden. Niet alleen maakt u kennis met diverse checklists en screeners, u leert ook welke rol het werkgeheugen speelt bij gedrags- en leerproblemen zoals ADHD en dyslexie. In de middag gaat u zelf aan de slag met het toepassen van het geleerde middels (zelf meegebrachte) casuïstiek.

 

Onderwerpen die o.a. aan bod komen zijn:

  • Plaats van het werkgeheugen binnen executieve functies
  • Het werkgeheugen en hoe dit zich ontwikkelt bij kinderen en jongeren
  • Werkgeheugen en gedrags- en leerproblemen in de klas
  • Screeners en tests (o.a. AWMA-2-NL, BRIEF, etc.)
  • Handelingsgerichte adviezen
  • Casuïstiek

 

Doelstelling

Na afloop van de training:
– weet u wat werkgeheugen is, hoe het zich ontwikkelt en hoe werkt
– herkent u of een kind een sterk of een zwak werkgeheugen heeft
– kunt u op basis van uitkomsten van screening/diagnostiek handelingsgerichte adviezen opstellen

 

Wilt u meer weten? Volg dan onze gratis webinars over het werkgeheugen. Klik hier voor een overzicht.

 

Doelgroep

Deze training is bedoeld voor remedial teachers, intern begeleiders, docenten en leerkrachten uit zowel PO als VO als MBO. Uiteraard zijn kind- en jeugdpsychologen ook van harte welkom.

 

Trainer

Deze training wordt gegeven door Diane Manuhuwa.

 

Accreditatie

Voor deze training wodt accreditatie aangevraagd bij registerleraar.

Contact:

Website: www.pearsonacademy.nl

Direct: https://www.pearsonacademy.nl/werkgeheugenproblemen-bij-kinderen-en-jongeren

E-mail: info@pearsonacademy.nl

Telefoon: 020-5815500

Categorieën

2018-07-28T11:51:34+00:00