Startdatum: 06-11-2019
Instelling: Hogeschool Utrecht

Aard: Post Bachelorcursus
Cursusdata: 6-11-2019, 20-11-2019 en Intervisiebijeenkomst met de halve groep 24 óf 29 januari 2020
Docent: Deze cursus wordt gegeven door drs. Marloes Veldkamp. Marloes Veldkamp is logopedist en klinisch linguïst.
Locatie-plaatsnaam: Utrecht
Locatie-adres: Koningsbergerstraat 9, 3531 AJ, Utrecht
Studieduur: Na het volgen van deze cursus krijgt u een certificaat met vermelding van de studielast (37 studiebelastingsuren).
Studiebelasting-uren: 37 uur, waarvan 15,5 contacturen en 21,5 zelfstudie-uren.
Lestijden: 1e dag 09:30 - 17:00 2e dag 09.30-16.30, laatste dag 9.30-12.30
Kosten: € 575 (vrij van btw)
Diplomering: Voor deze cursus zijn door Stichting-ADAP 37 geaccrediteerde punten toegekend. Na afloop van deze cursus ontvangt u een certificaat. Accreditatie is aangevraagd bij St Adap.
Doelgroep: De cursus is bedoeld voor logopedisten (in de vrije vestiging) die niet regelmatig met afatici werken en behoefte hebben aan nascholing op het gebied van afasie.

Cursusinhoud:

Wil je je kennis over de diagnostiek en behandeling van afasie vergroten? Om zo arbeidsongeschiktheid, sociaal isolement of depressie helpen te voorkomen. Volg dan de post-bachelorcursus Zorg voor Mensen met een Afasie in de Eerste Lijn.

 

Afasie is een ingrijpend gevolg van een beroerte. Het heeft grote impact op het dagelijks leven van de persoon zelf en van de naasten. Afasie leidt in veel gevallen tot arbeidsongeschiktheid, sociaal isolement en depressie. Diagnostiek en behandeling van afasie om de participatie te optimaliseren is daarom van het groot belang.

Logopedische behandeling van afasie zal meer en meer in de vrije vestiging plaatsvinden, aangezien het uitgangspunt van de overheid is om een ieder zo zelfstandig mogelijk in de eigen leefomgeving te laten functioneren. De focus in de zorg zal meer en meer liggen op wat moet en niet op wat kan (Kaljouw, 2015). Het overwegen van verschillende behandelmogelijkheden en up-to-date kennis van de effecten hiervan zijn daarmee essentieel om de persoon met afasie de juiste keuzes voor te kunnen leggen.

Opleidingsinhoud

In deze cursus wordt vanuit de veranderende rol van de logopedist verschillende behandelmogelijkheden aangereikt, waaronder therapie ter verbetering van het spreken en begrijpen, strategieën ter verbetering van de communicatie en interventies ten aanzien van de communicatieve omgeving van de persoon met afasie.

De invloed van veel voorkomende veranderingen in cognitie, emotie en gedrag op de diagnostiek en het effect van de behandeling van afasie wordt besproken. Aan de hand van (o.a. door de cursist ingebrachte) casuïstiek wordt geoefend met het stellen van diagnoses, het stellen prioriteiten en het opstellen van een behandelplan. De cursus wordt afgesloten met een intervisie bijeenkomst in kleine groepen.

Je draagt zelf praktijkvoorbeelden aan, waarmee je gaat oefenen. Van het stellen van diagnoses tot het stellen van prioriteiten en het opstellen van een behandelplan. We sluiten de de cursus af met een intervisiebijeenkomst in kleine groepen.

Docenten

Deze cursus wordt gegeven door drs. Marloes Veldkamp. Marloes Veldkamp is logopedist en klinisch linguïst. Zij heeft jaren in de revalidatie gewerkt en daar veel ervaring opgedaan met diagnostiek en behandeling van afasie. Op het moment is zij als docent neurologische taal-, spraak- en slikstoornissen verbonden aan Hogeschool Utrecht.

Na deze cursus bent u op de hoogte van de laatste inzichten op het gebied van diagnostiek en behandeling van afasie. U kunt beoordelen of doorverwijzing naar een specialist noodzakelijk is.

Voor uitgebreide informatie over deze cursus en voor aanmelden klik hier

Categorieën