Kentalis
Gepubliseerd
23 juli 2022
Locatie
Enschede

Beschrijving

Locatie
Enschede

20 uur, parttime

“En de mamavogel wis niet de poes klimt” Ben jij de klinisch linguïst die wil onderzoeken of bij dit kind sprake is van TOS?

Wat maakt jouw werk bijzonder?
Bij Kentalis zit je bij DE werkgever waar taal, spraak en communicatie de kern is van onze diensten en expertise. Je werkt daarom altijd multidisciplinair waardoor je van elkaar leert en blijft groeien. Bij het audiologisch centrum in Enschede richt jij je op de diagnostiek bij kinderen en jongeren die een achterstand hebben in de taalontwikkeling. Je ziet veel meertalige cliënten, wat de diagnostiek interessant maakt. Zo leer je bijvoorbeeld steeds meer over de verschillen tussen talen en culturen.

Wat ga jij doen?
Jij voert verdiepend diagnostisch onderzoek uit bij kinderen en jongeren (met name 4 tot 18 jaar) die een achterstand hebben in de taal- en spraakontwikkeling. Jij onderzoekt in korte tijd of dit wordt veroorzaakt door een taalontwikkelingsstoornis (TOS). Met het team kom je tot een diagnose en vervolgstappen om het kind verder te helpen in de communicatieve ontwikkeling. Jouw verantwoordelijkheden:

 • Diagnostiek, observeren en analyseren, onder andere door spontane taalanalyses (zoals de STAP, RTNA en Frog Story) en fonologische analyses (FAN). Maar ook logopedische onderzoeken;
 • Je voert meertaligheidsonderzoeken uit (zoals MAIN en Qu-NWRT) in aanwezigheid van een tolk;
 • Je bent een vraagbaak en hebt een adviserende en coachende rol voor de logopedisten, de collega’s binnen het multidisciplinair team en ouders;
 • Je levert een belangrijke bijdrage aan ontwikkeling, beleid, onderzoek en kennisdeling. Ook maak je een vertaalslag van de nieuwste wetenschappelijke inzichten naar de praktijk.

Met wie werk je?
Je werkt op locatie intensief samen met logopedisten, gedragswetenschappers en klinisch fysicus-audiologen. Kenmerkend is de welkome sfeer en de gelijkwaardigheid tussen alle collega’s onderling. We staan open om van en met elkaar te leren, zodat we samen tot zo goed mogelijke diagnoses komen in het onderzoek naar TOS. Je bouwt in je loopbaan bij Kentalis een groot intern netwerk op van collega klinisch linguïsten en andere specialisten waarmee je kennis en ervaring uitwisselt.

De diverse locaties van het Audiologisch Centrum zijn over het land verspreid. Er wordt op landelijk niveau samengewerkt aan harmonisering en optimalisering van de dienstverlening van het AC en het verder vorm geven van de sector.

Kentalis in het kort
Als landelijke expertise organisatie is Kentalis er voor mensen die een taalontwikkelingsstoornis of communicatief meervoudige beperking hebben of die slechthorend, doof of doofblind zijn. Daarnaast kunnen zij andere beperkingen hebben. Zij kunnen bij ons terecht voor onderzoek, diagnostiek, onderwijs en zorg. Kentalis heeft scholen, zorglocaties en audiologische centra door heel Nederland.

Wij bieden jou:
Voor een goede start word je ingewerkt door een vaste ervaren collega, Je volgt opleidingen zodat je groeit in je vakgebied. Ook bieden we:

 • Een bruto maandsalaris van € 3.374,- tot € 4.905,-  (FWG 60) bij een volledige werkweek van 36 uur. Alle arbeidsvoorwaarden zijn conform cao gehandicaptenzorg;
 • Een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd van 1 december 2022 tot 1 mei 2023 i.v.m. ziektevervanging/vervangingswerkzaamheden;
 • Een dienstverband van 20 uur per week. Jouw vaste werkdagen zijn maandag en vrijdag en om de week op dinsdag;
 • 144 uur vakantieverlof en 57 uur PBL (naar rato) wat je kunt gebruiken voor o.a. verlof, of uitbetaling;
 • Extra’s zoals 8,33% eindejaarsuitkering, pensioenopbouw bij PFZW en reiskostenvergoeding;
 • Fijne collega’s om mee samen te werken en van te leren. Mede hierdoor staat Kentalis in de top 100 werkgevers van Nederland en top 10 binnen de gezondheidszorg;
 • Een arbeidsvoorwaardenpakket dat je zelf kunt samenstellen. Kies jij voor een sportabonnement, een fiets of vakliteratuur?

Wie ben jij?
Jij wil jouw analytisch talent en interesse in TOS inzetten voor een baan die draait om diagnostiek. Jij wil groeien als specialist en ziet hierbij feedback als de manier om elkaar verder te helpen en blijven verbeteren als team en individu. Jij vind het prettig te werken met een agenda waarin alle onderzoeken, gesprekken en overlegmomenten voor jou worden ingepland. Dit breng je mee:

 • Een hbo diploma Logopedie en inschrijving in het kwaliteitsregister, aangevuld met een afgeronde linguïstische opleiding op universitair niveau, zoals taalwetenschappen, neurolinguïstiek of taalspraakpathologie;
 • Je hebt ervaring met spraak-taaldiagnostiek;
 • Je houdt rekening met interculturele verschillen en hebt interesse je verdiepen in meertaligheid, bijvoorbeeld door het volgen van de training “diagnostiek bij meertalige kinderen”.

Interesse?
Ben je nieuwsgierig geworden? Solliciteer nu, of in ieder geval vóór 29 augustus  naar de functie van klinisch linguïst in Enschede. De eerste gesprekken zijn gepland op 9 september. Gesprekken kunnen digitaal plaatsvinden. Bij gelijke geschiktheid krijgen interne kandidaten voorrang. Heb je vragen over deze functie? René Wink, locatiemanager, maakt graag tijd voor jou en je vragen. Bel of WhatsApp via 06 83 28 30 32

We vragen altijd om referenties en een Verklaring omtrent het gedrag (VOG). Dit is een vast onderdeel van de procedure.
Ben je een intermediair? Wij werven zelf of met onze vaste partners. Acquisitie is niet gewenst.